Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - January 4, 2011

January 4, 2011

13 Kan, 2 Chen, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer igen med mycket intressanta saker att berätta för er, då det nya Gregorianska året stundar. Ni är omgivna av en utsliten värld som verkligen har gått sönder och enligt barnvisan om Humpty Dumpty så kan den inte längre repareras. Det finns en grupp av media kommentatorer som kommer från många olika områden inom nyhetsmedia. De ljuger helt enkelt för er när de fräckt påstår att era ekonomier år på bättringsvägen och kommer att växa. I själva verket så finns det ett antal sammanfallande faktorer, som till exempel den enorma och icke rapporterade globala skuldnivån, som kommer att kollapsa er världs finansiella system. Vi observerar hur denna stora lagvrängning kommer att spela ut sig och har noterat hur känslokalla dessa media typer verkligen är. En liknande kollaps väntar olika regeringar, vilka i stället för att hjälpa sina medborgare bidrar aktivt till de öppet korrupta aktiviteterna som den mörka kabalen fullföljer då den slår runt i sina dödsryckningar. Alla dessa olika segment av er världs verklighet representerar koncept som är förlegade och förgångna, och våra Jordliga allierade står redo för den slutliga kraftansträngningen som till slut kommer att knuffa omkull detta enorma korthus.

Medan vi väntar, från stund till stund, på slutet av vad som har varit ett långt utdraget drama så fortsätter vi att ge råd till våra Jordliga allierade och att reguljärt träffa dem för att lägga de sista detaljerna på plats. Vi är i en speciell position på det sättet att vi är den ända faktorn i blandningen som kabalen djupt fruktar. Vi har teknologi och resurser för att kunna utmana dem var som helst, och detta driver på deras växande panik. Vid de föreskrivna tidpunkterna kommer vi att använda oss av detta för att främja våra Jordligt allierades sak. Vi inser helt fullt att ögonblicket nu har kommit för oss att gå vidare från ett enkelt kontrollerande av de mörka mot en punkt där våra Jordligt allierade stadigt drivs mot en välförtjänt seger över denna mörka kabal. Dessa definitiva ögonblick ligger nu framför oss, och vi behöver öka trycket och slunga oss över målsnöret! Med detta som målsättning har vi utsett flera nya förbindelsegrupper för att avsluta distributionsprocessen och har skickat andra för att assistera med att förbereda övergångsregeringarna att ta upp maktens tyglar. Dessa operationer går nu snabbt framåt. Dessutom för vi några väsentliga kommandoskepp in till omloppsbanor närmare Jorden.

De senaste månaderna har sett ett ökande av skepp från den hemliga regeringen med instruktioner att attackera oss. Till en börja med så ignorerade vi dessa löjliga försök att trakassera oss genom att helt enkelt bortföra oss från närheten av dessa teknologiskt odugliga skepp. Vi återinförde direktiv att inte engagera dem för att visa att dessa konstigheter inte var någon svårighet för oss. Dessa utökade räder, vilka på senare tid har inkluderat konventionella stridsflygplan från det reguljära flygvapnet, har börjat komma i vägen för våra dagliga vetenskapliga uppdrag. Vi har därför instruerat en grupp av våra försvarskrafter att neutralisera den hemliga regeringens skepp och att tillfälligtvis återinföra ett mer noggrant täckningsförfarande för alla våra skepp, och detta har högst väsentligt minskat mängden av inblandning från deras sida. Som ni kan se så förblir de mörka kabalisterna obstinata och deras tilltagande aggressiva åtgärder vittnar om deras oresonliga omedgörlighet. Vårt nyliga sammanträffande med deras aggression har fört fram nya och oacceptabla förslag från deras sida.

Den mörka kabalen tycker fortfarande att de är den ända acceptable gruppen för att råda över er värld. Deras makt har i själva verket sina rötter i en Era innan er nuvarande nedskrivna historia, och tanken att ta ned ett sådant ärevördigt och gammalt arv är för dem bara högmod. Vi har svarat på denna dogm med faktumet att flera olika metoder för att kontrollera mänskligheten utprovades av Annunaki innan den nuvarande gruppen sattes vid makten. Vi poängterade, framför allt annat, att denna tid inte längre handlar om kontroll och manipulation utan om frihet, suveränitet och överflöd. Detta gör dem till de bekanta dinosaurierna som blev utrotade inför en ny och inkommande verklighet. Av förståeliga skäl så blir de upprörda av denna analogi. Tanken att vad de representerar inte längre är tillämpbart kastar dem allt djupare i tveksamhet och förtvivlan. Faktum är dock att tiden har kommit för en gudomligt förordnad ändring.

Denna storslagna period i er historia involverar att ta ett enormt steg som har blivit mycket försenat på grund av obevekligheten av den mörka kabalen. I normala fall så går en värld framåt med stora steg när elektricitet och magnetism upptäckts och spänningen får det globala samhället att ingå i en fredlig tävling om vilken grupp eller nation som kommer att uppnå en temporär fördel. I ert fall så satte Anunnaki och deras undersåtar stopp för denna naturliga utveckling då deras mål var att monopolisera och kontrollera denna nya teknologi. Detta är anledningen till att era samhällen har gått framåt med vad som motsvarar bara ett århundrade under loppet av de två sista århundradena. Ni har mycket att ta igen, och era nya övergångsregeringar ämnar snabbt kasta er framåt i denna utveckling. Dessutom ämnar vi att använda vår teknologi för att accelerera er framgång, vilket gör det möjligt för er att skapa nya spännande uppfattningar i spirituellt medvetande och vetenskapliga verkligheter.

Då ni snabbt expanderar in i denna nya miljö så kan ni lära er mer om hur verklighet är sammansatt. Det kommer att hjälpa er en hel del att förstå den värld vi befinner oss i, och det är en värld som ni snabbt skall föras in i. Er återgång till fullt medvetande är enbart början på många äventyr. Vi ser vad vi gör som en glädjefull uppgift vilken hjälper många besläktade själar att uppnå deras fulla potential. I själva verket så är detta vårt största glädjeämne då glädjen det ger till alla som är involverade är ett högst tillfredsställande nöje! Vår mest välkomnande aktivitet är att hjälpa andra att uppnå deras glädje och att föra fler fullt medvetna varelser in i den Galaktiska Federationen av Ljus. Vi är, när allt kommer omkring, en allians av Ljusvarelser som arbetar med förordnanden från Himlen att omvandla denna galax till en storslaget plats av Ljus.

Er värld har svävat mellan Ljus och mörker sedan starten av ert 1900-tal. De två Världskrigen var utmärkta exempel på hur Annunaki och deras undersåtar har använt sig av kalamiteter för att föra er längs med vissa tidslinjer. Denna tidslinje tjänade naturligtvis deras uppfattningar och mål, och var för att föra er till en punkt där mörkret ämnade gå tvärtemot de gudomliga förordnandena från Himlen vilka utfärdades för ca 13000 tusen år sedan. Himlen planerade att motsätta sig dessa mörka mål med vårt första kontaktuppdrag, men situationen förändrades drastiskt vid mitten på 1990-talet med Ankaraproklamationen (de mörka herrarna), vilket tvingade Anunnaki att överge sin plan på att dominera Jorden och istället förena sig med Ljuset. Deras undersåtar behövde då istället en ny plan för att fullborda deras mycket omhuldade mål för Jorden, och dessa förändringar modifierade något den ursprungliga intentionen av vårt första kontaktuppdrag.

Denna intention var att omedelbart förändra hur er verklighet förhöll sig, och detta gick samman med de primära direktiven av våra Jordliga allierade. Då ni ser runt omkring i världen så kan ni helt klart se att den är uppsatt för att vara en plats av ångest, full av myriader av frustrationer och gäckade förhoppningar för majoriteten, och framgång för bara en fåtal utvalda. Detta går tvärtemot Himlens vision av en helig plats, där alla kan uppnå sin potential i ett land av överflöd och glädje. För att uppnå detta visste våra Jordliga allierade att världen behövde en total ommöblering! Detta nya rike, där ni kan återgå till fullt medvetande och bygga ett verkligt himmelskt samhälle kanske för närvarande förefaller att vara ett totalt önsketänkande! I sanning så har er värld kapaciteten att manifestera allt detta och mycket, mycket mer!

Idag talade vi om utvecklingar som händer i er värld. Ni står redo att se storartade förändringar komma till Gaia! Detta kommer att öppna upp er till rikena som är den Inre Jorden och glädjen av fullt medvetande. Allt detta kommer att äga rum då ni kommer samman för att utforma er nya stjärnnation. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge