Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - February 1, 2011

February 1, 2011

2 Eb, 10 Yax, 7 Ik

Dratzo! Vi kommer samman för att fortsätta våra samtal om omvandlingen av den här verkligheten och av er. För närvarande ser vi hur ert solsystem håller på att förändras, vilket innebär stora förändringar för er Sol. Alla de till synes onormala tilldragelserna som man lagt märke till inom ert solsystem har att göra med förflyttningen av er verklighet till den femte dimensionen. Detta momentum, denna övergång har sin grund i en gudomlig plan, vilken innebär att arrangera om utseendet hos ert solsystem. Det mest drastiska i de förändringar som sker för närvarande är förändringen från bipolaritet till monopolaritet (från två poler till en). Detta innebär att var och en av er och de ekosystem som omger er behöver omstruktureras (realigned) fullständigt. Ditt elektriska och magnetiska system återupplivar de delar hos din kropps celler som kontrollerar ditt elektriska och magnetiska jag. Omstruktureringen av ditt RNA/DNA är bara en liten del i den här processen. Din grundfrekvens höjer sig när mer och mer av den här verkligheten subtilt ändrar sig och omvandlar tätheten i din kropp. Allteftersom den här tätheten blir lättare får du förmågan att ta in alltmer av de datapaket med heligt Ljus, vilka förändrar din fysiska essens.

De här kroppsförändringarna samverkar med liknande omvandlande förändringar inom den fysiska strukturen hos var och en av Solens planeter. Således genomgår Mars en sorts ”global uppvärmning” liknande Gaias. Venus har börjat ändra beskaffenheten hos sin obeboeliga, kokande atmosfär, och Merkurius och de andra gasjättarna upplever en stark ökning av vulkanutbrott, planetskalv, och märkliga förändringar vid sina nord- och sydpoler. Skiftena i de elektromagnetiska fälten och i de gravitationsfält hos solen som binder samman ert solsystem speglar också den här mutationen. Liksom Gaia, flyttar Solen sin Sydpol in mot centrum allteftersom dess Nordpol breder ut sig söderöver, vilket skapar vidsträckta försänkningar eller ”hål” över dess yta. Detta förklarar frigörandet av enorma korona-fält som skjuter iväg enorma praktfulla uppvisningar av solpartiklar mot sina dotterplaneter, och dessa utbrott agerar som katalysatorer för att ytterligare skynda på de förändringar som sker över hela solsystemet.

Den här utökade aktiviteten inom ert solsystem stimulerar dina egna förändringar. De enorma elektriska fält som framkallats genom Solen knuffar dig framåt och uppåt. När dessa fält träffar dina energifält triggar de igång uppvaknandet hos ditt latenta ”skräp”-DNA och förorsakar en rad sporadiska inkodningar i dina celler vilket i sin tur leder till ditt Nya Du. Detta förändrar hur du uppfattar din verklighet. I grund och botten blir du mer andligt orienterad, vilket föranleder dig att söka efter svar, som ditt globala samhälle inte har i beredskap för dig. Rörelser håller på att bildas över hela världen med målet att finna svaren på dessa grundläggande frågor. Denna världsomfattande rörelse har nått den icke-kyrkliga världen och skapat ett nätverk med organisationer, som är engagerade i att förändra från grunden och uppvärdera de funktionsdugliga strukturer som lägger tonvikten på det lilla över det stora, och på det lokala och regionala över det globala. Ni har börjat skapa grunden för det som inom kort går över i ett förstadium till ett galaktiskt samhälle. Ert globala samhälle kommer att bli mer sammansvetsat när nya teknologier och nytt överflöd förser er med ytterligare anledningar att existera.

Det som sker nu är en övergångsperiod. De som följer utvecklingen runt er glob lägger märke till två primära trender: för det första, er globala ekonomi sjunger på sista versen. ”Tendensen” till återhämtning är för det mesta dim- och rökridåer. Skulderna fortsätter att växa, medan kören som förespråkar ett nytt system vilket baseras på en rad hårdvalutor och en mer lokal förankring växer fram för varje dag. Den nuvarande maktstrukturen håller på att nå slutet på sin förmåga att uppehålla påhitten som så högljutt trumpetas ut i världens centrala media. Den andra trenden är framväxandet av maktstrukturer som är anpassade till folket och andligt baserade och som vi kopplar samman med den växande rörelsen för att avsluta UFO-mörkläggningen. Många nationer och även en stor grupp ledande personer inom affärsvärlden ger råd till sina kollegor att tiden för att ändra sina prioriteringar i det här ämnet har kommit. Vi har personligen haft möte med medlemmar inom den globala affärsvärlden och med nyckelpersoner inom globala andliga nätverk.

Dessa olika grupper ger alla samma grundläggande svar: tiden har kommit för en välvillig grupp outsiders att beslutsamt ingripa i er världs angelägenheter. Vi har informerat dem om vårt första-kontakt-uppdrag och om den roll i detta som tilldelats invånarna i Agartha. De välkomnar oss glatt och ber att ett sådant positivt ingripande sker inom en mycket nära framtid. ”Familjerna” som leder den här världen har allvarligt felat och mänskligheten står inför ett bråddjup; den kan antingen fortsätta över branten eller gå i en ny riktning och sensationellt lyckas! Nyckeln till det här resultatet är att den ”välvilliga utomstående styrkan” använder sin avancerade teknologi för att skapa en situation som tvingar den mörka kabalen att avgå. De som sitter på nyckel- poster i ert samhälle har under våra nyligen genomförda möten med dem hejat på oss att agera! Vi berättar då för dem om våra allierade på Jorden och ber dem att aktivt förena sig med oss för att uppnå deras lidelsefullt hållna mål.

Alltså håller en rörelse på att växa fram över hela er värld som djupt önskar förändring. Den här rörelsen kommer inte att låta sig nöjas med rent tillfälligt ”fixande” av de mångahanda sjukdomar som angriper era samhällen; den begär en massiv omstöpning av de operativa strukturerna och dessa måste spegla nya, mer upplysta sociala kontrakt som kan hålla takten med den snabbt föränderliga Nya Du. Vår uppgift är att föra allt detta genom dess sista prövningar och förbereda er för transformation av ert medvetande. De som envisas med att försöka hindra det oundvikliga och som vill förlänga ett finansiellt och andligt bankrutt status quo blir snabbt dinosaurerna på randen till en ny massutrotning! Vår gudomliga medling bland er innehåller ingen sådan prövning; vi kommer för att följa er alla genom de sista stegen av en munter resa tillbaka till fullt medvetande. Detta innebär att vi har en mycket speciell uppgift att fullfölja.

Vi kommer för att få expedierat att den mörka kabalen tas bort från makten, och för att uppmuntra till den globala avspänningen vilken försäkrar att marschen framåt är en glädjens marsch. För att göra detta började vi för över ett år sedan med regelbundna möten med representanter för de mäktigaste regeringarna vilka utsetts av den mörka kabalen. Dessa delegater fyllde de här mötena med hårda uttalanden, men på senare tid har det varit vår tur att göra detsamma, när vi varit tvungna att förklara att ett stöd för den mörka agendan nu är ohållbart. Dessutom har vi en överlägsen teknologi för att backa upp det som måste göras. Detta är inte ett hot, snarare ett konstaterande av fakta. Under vår ledning är våra jordalierade redo att gå till handling och genomföra de sedan länge verkligt försenade programmen. Tiden för ert universella överflöd och erkännandet av era oavhändliga rättigheter och er individuella suveränitet är inne.

Första Kontakt började för oss som ett mycket udda uppdrag och proklamerades av Himlen till att vara ett gudomligt ingripande. Till att börja med hade vi ingen aning om hur vi skulle gå tillväga. Vi har lärt oss en massa under resans gång och nu förstår vi att vi blivit ett gudomligt alternativ, vars skönhet och visdom ska föra er tillbaka till fullt medvetande. Vi tar inte lätt på detta. Nu behöver vi ingripa mer direkt och därför har vi ökat antalet skepp exponentiellt på er himmel. Vi har förhindrat de hemliga teknologier som hotade oss och som skulle användas för att förslava er. Den enda möjliga framtiden för er värld är den som Himlen och Lord Surea påbjuder – en framtid i överflöd och frihet och som sveper med er in i den transformation som föreskrivs inom den gudomliga planen!

I dag fortsatte vi vårt samtal om den pågående utvecklingen i er verklighet. Ert överflöd är nära, liksom en konstellation av förändringar vilka utgör nästa steg på er väg till frihet och fullt medvetande. Stunden att fira och glädjas i er seger är nära! Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com




Galactic Channelings

Create Your Badge