Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - January 18, 2011

January 18, 2011

1 Etznab, 16 Chen, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer att diskutera med er. Just nu sker utvecklingar runt om på er planet som innebär genombrott och en ny serie av möten har fört oss till randen av era leveranser. Dessa möten sätter scenen för de händelser som markerar starten på händelserna som vi alla så tålmodigt har väntat på. Ända sedan vi anlände i stort antal ovanför er värld så har vi väntat på de globala förändringarna som är förspelet till första kontakt. Dessa mycket välbehövliga händelser står nu redo att bli presenterade för er. Personal från Federationen som är vid dessa möten har informerat oss att det sista hindret tas nu om hand om, och samtidigt blir leveransschemat slutfört. Dessa förändringar i regeringsskick och leveranser behöver vara synkroniserade, och det var oförmågan att fram till nu uppnå denna kritiska punkt som resulterade i de synbarligen oändliga förseningarna. Men nu, har de mörka kabalisterna förstått att deras framtida säkerhet kanske är i farozonen och detta har orsakat att en del av dem har bytt kurs.

Vi kan också rapportera att ett flertal av deras associerade har blivit tvungna att kliva åt sidan. Detta genombrott har glatt våra Jordliga allierade oerhört. Den mörka kabalen har kunnat förhindra att ett antal länder och deras banksystem förenar sig med den växande anslutningen till ett nytt globalt finansiellt system, och de nyliga utvecklingarna har satt denna anslutning till bankförändringarna på rätt spår igen. Dessutom så är ett antal kriminella rättegångar redo att äga rum, vilket kommer att lägga dessa hinder åt sidan en gång för alla. I själva verket så är det hotet om dessa förestående rättegångar som utlöste detta mycket välkomna byte av inställning, och vi ser framemot att se en sekvens av progressiva händelser som spelas ut som fallande dominos. Utsikterna av detta hotande ekonomiska katastrof visade sig vara för mycket även för de mörka och dess bundsförvanter att tänka sig! Detta scenario skulle ha dragigt mattan ut från under det nuvarande system och lett till en oerhörd ökning i globalt kaos. I korthet, bytet i inställning kom sig genom det dubbla spöket av otrevliga legala konsekvenser och en finansiell krasch, vilken inte skulle kunna lindra mörkrets nuvarande dilemma.

Vi står på randen till avgrunden! Ett flertal justeringar i personal har gjorts i kompositionen av det första kabinettet med övergångspresidenten. Det är viktigt att övergångsregeringen kan operera på ett sammanhållet sätt när de utför programmen som uttalas i de officiella sändningarna. Vi är nöjda med hur våra Jordliga allierade använder sig av de återstående ögonblicken för att förbereda för den stora anstormningen. Den första månande i ämbetet kräver att den planerade agendan pliktskyldigt och snabbt genomförs. Vi ser att varje avdelning inom denna nya regering är förberedd att införa ett flertal nya föredömen då det gäller politik, och det gäller också många andra regeringar runt i världen. En global ansträngning är på väg för att etablera en politik av skuld förlåtelse, nytt bank och finansväsen, och till och med globalt samarbete. Dessa inledande ålägganden följs snabbt av fullt avslöjande av vår existens och välvilja, vilket kommer att leda till vårt fulla samarbete med dessa nya regimer för att föra ut tidigare undanhållen teknologi.

Dessa nya teknologier kommer att lägga basen för ett nytt paradigm, och börjar med vetenskap, vilken kommer att vända ett nytt blad för mänskligheten och avslöja sanningen om ert ursprung. Vi såg hur ett antal individer i det fysiska och social vetenskaperna var pionjärer för nya inriktningar i vetenskaplig forskning. Dessa intrång med nya metodologier som inledningsvis förlöjligades av deras kollegor blir nu erkända och vi respekterar dessa pionjärer som modigt visade vägen mot en ny vetenskap. Vi sätter samman en serie av utbildningssändningar som kommer att introducera dessa banbrytare till er vid namn, och på så sätt visa vägen mot en mer spirituell vetenskap. Detta blir förspelet som kommer att introducera er till vetenskapen som vi använder varje dag i vårt observerande och underhåll av Gaia. Då ert ansvar växer så kan ni komma samman inför utmaningen att utveckla en vetenskap av medvetande, vilken kan göra det möjligt för er att ta igen det ni har förlorat då det gäller ert globala samhälle och den levande planeten som bär er.

Vad som händer i er värld är inte bara en tyst revolution i regeringsskick och finans; det är en revolution som kastar fram er till fullt medvetande! Tänk ett ögonblick på vad det innebär. Ni för er in i en värld full med spirituellt ansvar. Detta utgör vårt primära existensberättigande. Den Fysiska Skapelsen är en mycket speciell del av de oändliga himmelska rikena. Det existerar för att ge många unika upplevelser vilka är väsentliga för alla spirituella Varelser, och det viktigaste av dessa är konceptet om ”Tid”. I Himlen har Tid föga betydelse, och om det ses som i serie eller som det allestädes närvarande och eviga Nuet gör ingen större skillnad. Alla ting i Himlen är odödliga och varje ögonblick är helt enkelt ett faktum. Tid är ett element som behövs för fysisk Skapelse; det är tid som reglerar processen vilken konverterar inter-dimensionellt Ljus till materia, och det är materia som formar hela den fysiska Skapelsen

Då ni börjar se det fysiska universumet genom en prisma av spirituell vetenskap börjar ni att bättre förstå hur fysikalitet är sammansatt och hur det förhåller sig till det Gudomliga. Ni börjar se varför ni är här och hur ni bäst interagerar med era medmänniskor. Detta leder oundvikligen till ett galaktiskt samhälle. Vi ser våra samhällen som en helig biologisk blandning, i vilken varje Varelse kan visualisera deras del i ett samhälle och få den nödvändiga responsen från dess medmänniskor, vilket gör det möjligt för dem att skapa den största möjliga potential för deras förmågor. Detta uppnås bäst genom vad vi kallar fluid grupp dynamik, vilket är ett system för att ge och ta och vi finner att detta system löser alla problem mycket kreativt. Vi ämnar vidarebefordra detta till er både innan och efter ni återgår till fullt medvetande. Ni är en mycket magnifik grupp och ni har överflöd på den logik som krävs för att uppnå detta.

Då ni nu närmar er starten på er transformationsprocess, så kom ihåg hur värdefull världen ni lever i är. Det är en sak att anse er själva att vara ”härskare av denna värld” och en helt annan att vara ”uppehållare och vårdare av Moder Jord”. Dessa uttryck avslöjar mycket olika inställningar; den första tjänar en själv, i själva verket ”en vilde”; den andra är spirituell och Kärleksfull. En ”härskare” styr som en som är den dominerande och främsta arten i sin värld, men detta är inte ansvarsfullt och inte heller Sanningsenligt. Vi repeterar, ni är en mycket speciell grupp av Varelser och basen för er Varelse är Kärlek! Det är naturligt för er att se ”bortom” och att uppfatta det stora sammankopplade nätverket av ömsesidigt beroende som utgör Livet. Att vidmakthålla detta nätverk i sin högsta potentiella form är livsviktigt för bevarandet av alla.

Detta livets nätverk är något som ni faktiskt kan se och känna när ni väl återfår fullt medvetande, och som ett resultat kommer ni omedelbart se hur upp-och-ner samt back-och-fram ert samhälle nu verkligen fungerar. Vi har sett hur många samhällen snabbt ombildar sig själva då de höjs i medvetande, och det är nu fallet med ert. Det blir ganska uppenbart för många inflytelserika tänkare i er värld att detta er en tid av enorma förändringar. En stor transformation behövs för att rädda mänskligheten och uppbära Gaia. Vi har fått lära känna dessa underbara visionärer och har gjort vad som är gudomligt tillåtet att föra in av vad de försöker att säga till er. I vilket fall som helst så står ert samhälle på randen till storslagna förändringar, vilket leder er till återförening och transformering.

Idag har vi förklarat mer av vad som händer i er värld. Ni står på randen av vad på en nivå ni har djupt längtat efter, men på en annan nivå så blir det chockerande för många. Vi kommer som gudomliga budbärare och handledare, vars huvudsakliga uppgift är att återföra er till stjärnorna, och er värld till hennes tidigare självt. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge