Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 17 december 2013

Sheldan Nidle - 17 december 2013

11 Imix, 4 Mol, 10 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer nu för att tala om några viktiga saker, så att ni kan förbereda er inför det som ligger framför er. En rörelse har börjat som kommer att leda er till välstånd och nya regeringsformer. Var medvetna om att den värld som ni lärt känna alltsedan ni föddes bleknar bort med stormsteg. Den mörka kabalen som har styrt er värld under årtusenden håller på att förlora sitt grepp. Den första delen av en global återställning (reset) av er valuta är på gång. Detta kommer att förändra hur världens valutor ska användas. Nästa steg i denna monetära process för in den första stora vågen av välståndsfonder. Dessa fonder kommer som förebud om en ny regeringsform, och den nya regeringen kommer att tillkännage en stor "fröjdetid" då man upphäver alla skulder. Dessutom kommer en stor omvandling inom bank-och finansbranscherna att ske, som för alltid förändrar hur de olika finansiella institutionerna fungerar. Dessa nya regler kommer att genomdriva förfaringssätt som får slut på det tyranni som dessa finansiella institutioner spridit över den här världen. I dess ställe kommer frihet och personlig suveränitet att åter blomstra.

Den främsta anledningen till allt detta är medvetande och avslöjande. De flesta som följt vetenskapens utveckling på er värld vet intuitivt att medvetandet är på uppgång. Himlen har bestämt detta och de Änglar som vakar över era andliga och fysiska jag har skapat en administration med avsikten att uppnå dessa mål. Höjningen av era kroppars basfrekvens och uppkomsten av nya chakran i era fysiska jag är bara en del i denna heliga procedur. Ytterligare en sak är den djupare integreringen mellan era känslomässiga, mentala och andliga kroppar och ert fysiska jag. Den här operationen förändrar också ert RNA / DNA. Även er tallkottkörtel håller på att mutera. Allt detta gör er mer medvetna om det medvetandeskifte som pågår. Ni tittar mot himlen och ser oss. Ni lär er genom er stigande nyfikenhet att många gamla mysterier pekar mot en annorlunda historia och en annorlunda förklaring till det som sker med ert land, hav och er luft. Detta är en del i en större plan för att göra avslöjandet (disclosure) både sannolikt och påtagligt för er!

Dessa heliga och procedurmässigt skilda verksamheter leder er bort från det mörkas förfärliga grepp till Ljusets underverk, där ni är mer bekväma och inser vad som krävs av er. Ni inser att det som gjorts för er räkning är ganska anmärkningsvärt. Vi finns här för att ge er en hjälpande hand och för att vid rätt tidpunkt ingripa direkt i era angelägenheter. Vi har naturligtvis hjälp av både invånarna i Agartha och era Uppstigna Mästare. De första viktiga sakerna sker nu. Vi är stolta över vad våra medarbetare hittills har åstadkommit. Resten kommer snabbt att följa och signalerar att tidpunkten att visa sig ligger nära. Vi håller noga kontroll på det mörkas försök att på något sätt fördröja det oundvikliga. Deras system fungerar inte som de gjorde i det förflutna. Njut av det som börjar dyka upp. Inse att det som ska manifesteras härnäst är en del i ett större scenario som leder till vår gemensamma stora triumf! Snart kan avslöjande utsändningar offentliggöras och marschen mot er magnifika epok påskyndas.

För länge sedan ”såddes” era förfäder på denna mycket speciella glob. Mycket har hänt sedan dess, både ont och gott. Vi kommer för att förnya era gamla rötter och ta er tillbaka till just dessa ursprungliga förfäders fulla medvetande. Vi kom hit för att förvalta Gaia och förbereda henne inför att åter introduceras i den här galaxens höjder. Gaia är en levande varelse som dagligen förhöjer detta solsystem. Hon har för avsikt att ta er speciella familj till den position som hon skulle ha uppnått i slutet av tiden för Lemurien. Nu ska detta heliga löfte uppfyllas, och därmed sker uppstigningen för hela den här Vintergatan. Vi inom den Galaktiska Federationen inser att vi alla närmar oss en verkligt speciell tid. Vi har sänt er en väldigt unik Vetenskaps-och Ingenjörsflotta, och denna flotta är kraftigt förstärkt med bidrag från var och en av de stjärnnationer som utgör våra medlemmar. Ni kommer snart att förflyttas in i fullt medvetande och sedan får ni möta den stora variation av liv som för närvarande kallar den här märkliga galaxen för sitt hem.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu med lite fler intressanta nyheter! De som är strängt upptagna med att förändra er nuvarande verklighet arbetar med att avsluta ett antal viktiga projekt för att uppfylla Himlens heliga påbud. Dagligen välsignar Himlen oss. Dagligen fortsätter det mörka att visa sin respektlöshet för allt liv på Gaia. Föroreningen av luft, vatten och mark, liksom den ständiga utvinningen av "naturresurser" är en skymf mot Gaia och hennes mångfaldiga ekosystem. Teknologier som lätt kan återställa Gaia och avsluta grävandet och sprängningarna som ödelägger Gaia måste avslöjas för alla. Vi lever på en plats där upprätthållandet är vårt främsta ansvar. Den gudomliga tiden är inne för att förändra helvetiska tillvägagångssätt och erkänna det gudomliga inom allt och alla i Skaparens flora och fauna. Vi håller flitigt på med att placera intentioner för att förändra denna heliga värld och föra fram Ljuset!

Allt liv är heligt. Det ständiga slöseriet med detta liv är ett helgerån. Himlen har länge instruerat oss om de olika och varierande uppdragen. Vi insåg att var och en av oss behövde specialistutbildning för att uppnå förmågan att fullfölja våra gudomliga uppdrag. På samma sätt behöver var och en av er en ordentlig undervisning som går utöver rena plattityder och avser att hantera ett stort antal speciella frågor som behandlas under er träning. Var och en av oss har en roll att spela i detta ämne. Ni började det här livet som barn och kunde ännu inte använda några större fysiska förmågor, men inte desto mindre bar ni på ett livskontrakt. Allteftersom tiden gick fick ni herravälde över era fysiska förmågor, men förlorade känslan för ert livskontrakt. Himlen kommer att ge er lektioner så att ni kan minnas och framgångsrikt leva upp till det här livskontraktet. Det är här vi kommer in.

Vi är era gudomliga handledare. Våra uppgifter är att förse er med material, fysisk och andlig kunskap, som gör er redo inför den sista resan mot fullt medvetande. Därför behöver vi ställa de monetära och statliga strukturerna till förfogande som på ett effektivt sätt kan hjälpa er att fullfölja denna heliga uppgift. Dessutom behöver vi ge er ett sätt att fritt samverka med det andliga, med rymdfamiljer och familjer från Inre Jorden. Er nuvarande isolering ska omvandlas till ett nytt mänskligt samhälle, som ni enkelt kan dra nytta av när det behövs. För närvarande har vi gjort många saker för att göra detta möjligt. Den första av dessa är klar att manifesteras. Vi har noga övervakat och sett vad som görs. Det är dags att förändra den här verkligheten och föra in ett välstånd som förbättrar era liv och förbereder den här världen för en snabb positiv förändring. Vi kräver nu detta! Ske Din Vilja!

I dag ges ännu ett meddelande och ytterligare en mängd information tillkännages om det som händer på, ovanför och under verkligheten på ytan. Ögonblicket är inne för en storslagen omvandling, som börjar med en mindre händelse, men ändå en händelse som hör till saken! Låt oss tillsammans med det gudomliga föra in detta! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge