Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 24 november 2015


Sheldan Nidle - 24 november 2015

3 Lamat, 1 Yaxk'in, 12 Manik

Dratzo! Världen fortsätter att röra sig i positiv riktning. Alla beslutade fonder och reserver är på gång och de flesta är färdiga för distribution. Alla förflyttningar görs under högsta säkerhet. Förut var det huvudsakliga bekymret den stora massan hantlangare som sympatiserade med det mörkas fördröjningstaktik. Detta bekymmer är inte längre det främsta motivet för den här massiva säkerheten. Det nya bekymret har varit de felsteg som skapats av plötsliga glapp i den totala telekommunikations-processen. De flesta har rättats till. Inte desto mindre blev en stor andel av valutaöverföringarna, men även kritiska webbplatser och överföringar av viktiga förberedande dokument stoppade. I mindre grad finns detta problem fortfarande kvar. Emellertid är den här svårigheten inte längre det huvudsakliga bekymmer som det en gång var. För att motverka det genomfördes ett antal viktiga arresteringar. Den här operationen pågår fortfarande. Våra tjänster har till stor del använts för att samla information om vilka andra desperata drag som var på gång från dessa mörka oligarker. Denna kombinerade operation har förhindrat att någon storskalig terrorism har kunnat hacka sig in i distributionsprocessen.

Vi befinner oss nu i det sista steget vad gäller att leverera fonder och inrätta ett nytt globalt finanssystem. Den här processen har skapat nya centra för utbetalning av era välsignelser och ett nytt sätt att förhindra stor- och småskaligt bedrägeri. Dessutom är ett valutaöverföringssystem redo att introduceras för att bemöta ”svinnet” i den gamla SWIFT- processen. Inledande instruktioner har skickats till ett antal viktiga nationer och finansinstitut. Ett antal specifika svar behövdes för att gå vidare och dessa viktiga delar har nu mottagits. Försiktighet har länge varit en grundläggande princip hos de gamla familjerna och utvalda kungligheter. De har länge levt i diktatoriska miljöer som styrts av de mörka oligarkerna. Sålunda fanns där en långsam process där allt genomfördes plikttroget. Vi befinner oss nu i ett läge för att ta emot, vilket förväntas medföra att en del av er får ta emot det första testet av detta nya, nyligen införda leveranssystem. Så räkna med de första fonderna inom kort.

Medan ni förbereder er inför att äntligen ta emot era välsignelser, befinner sig de som har besegrat kabalen i de avslutande förhandlingarna om det mörkas kapitulation. Denna epokgörande händelse kräver att ni på djupet inser vad detta betyder. På Atlantis började ni en storslagen resa, som för närvarande avslutas med denna slutliga seger över det mörka. Anunnaki, som var det mörkas ursprungliga övervakare, inrättade ett samhälle för att på ett antal olika sätt förslava er. Detta trettontusenåriga system ska nu ersättas med ett system för att ge er den frihet, sanning och det välstånd som ni rikligen förtjänar. Ta er tid till att uppskatta konsekvenserna av det som nu sker. Ni kommer inte bara att återfå sanningen, utan även det samhälle som är föregångaren till vår ankomst. Denna storslagna rad överföringar är den slutliga länk som krävs för att återställa det här klotet, och för att tillåta er att göra de justeringar som kan vända er tillbaka till fullt medvetande. Den här processen återförenar er med era andliga familjer och med era rymdfamiljer. Den gör er även till invånare i ett verkligt speciellt solsystem.

Den här operationen innebär att ni måste förändra de grundläggande uppfattningar som ni nu lever med. Vi har använt den här tiden för att förändra själva karaktären hos den här verkligheten. Fastän den här operationen i viss grad har försenat våra eftertraktade mål, har den också medfört att era välsignelser kommer fram och säkert skyddas från förlust. Den tid som ligger omedelbart framför oss kommer att se händelser som de flesta tycker sig vara rena mirakler. De kungliga och gamla familjerna har skapat en gåva som ni kan använda för att få slut på fattigdom, ghetton, och mest av allt, för att tillföra den här världen rent vatten, elektricitet och ren luft. Denna nya uppsättning globala samhällen är bara början på nya möjligheter för alla. Använd den här kommande tiden till att manifestera era drömmar. Teknologier som kan förändra ert lokala och globala resande är bara början på en ny verklighet för mänskligheten. Dessutom kommer ni att få möta dem som representerar era avlägsna förfäder. Var glada och redo inför en helt fantastisk framtid!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld förändras nu snabbt, nu när de nya energierna för ett ständigt växande medvetande flödar över den här verkligheten. Himlen välsignar oss eftersom den här gudomliga energin är tänkt att hjälpa era himmelska guider att föra in grunden för en ny fysisk kropp. De här energierna kommer att hjälpa din KristallLjusKammare (Crystal Light Chamber) att förbereda dig inför fullt medvetande. Det Gudomliga kommer inom kort att intensifiera dessa energier eftersom vi närmar oss den tidpunkt då nästa uppsättning av dessa energier ska träda fram. Det nya året kommer därför att bli en tid med större förändring, eftersom de här energierna ska bli instrument för nya uppfattningar och nytt välstånd. Himlen har för avsikt att markera en tidpunkt för detta dyrbara blå-gröna klot då den här världen verkligen började förändra sina gamla mörka vägar. Våra uppgifter innebär att grundläggande övervaka var och en av er. Inse i djupet av ditt hjärta att nya vägar börjar revidera gamla scenarier och återställa hur den här världen ska fungera.

Vi hjälper de olika läkargrupperna från den Galaktiska Federationen. Vi tar deras upptäckter och uppdaterar dem mot våra egna. Tillsammans bestämmer dessa paket tidpunkten för din egen entrè in till Agartha. Vår största glädje är att förbereda er inför den stora förändring som kommer att äga rum i KristallKamrarna. Vi gick alla igenom en speciell ceremoni, som bara ägde rum på grund av de exemplariska liv vi fört under en serie livstider. Vid rätt gudomliga tidpunkt ordnade Himlen en speciell omvandlande ceremoni. På grund av att ni varit helt bortkopplade under varje livstid här behöver ni en speciell helig, levande apparat för att uppnå er återvändo till fysiskt Änglaskap. Vi använder kvaliteter som nåd och barmhärtighet för att vägleda er till denna verkligt mirakulösa operation. Det mörka kan bara förnimma de förberedande händelser ni genomgår inför er uppstigning.

Ända sedan Atlantis undergång var det dåtida mörka Anunnaki era obarmhärtiga herrar. Dessa nästan tretton tusen år av ren misär har lämnat de flesta av er omgivna av ett inre stresstillstånd blandat med en allmän förvirring om vilka ni egentligen är. Det som nu måste ske är att rätta till detta genom att inombords tillkännage att ni är storslagna Varelser och att den här bristen på tilltro till er själva håller på att förvandlas till en positiv och starkt fokuserad uppfattning om era sanna själsbaserade jag. Vi Mästare har inpräntat detta mantra i er. Använd detta mantra till att förändra hur ni ser på er själva. Ni går nu in i ett skede då de stora inre krafter som ni besitter kan bringas till liv genom att helt enkelt starkt fokusera på detta, det sanna jagets starka mantra. Det är dags att förändra de uppfattningar som det mörka gett er. Var starka och redo att föreställa er vem ni verkligen är!

Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Använd din nya inre styrka för att fokusera på och manifestera den här nya verkligheten. Det mörka har med eller mot sin vilja toppridit er genom den här verkligheten. Det är dags för dig att tillsammans med andra fokusera och uppnå denna högst underbara nya verklighet fylld med styrka, frihet och välstånd! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge