Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 1 december 2015


Sheldan Nidle - 1 december 2015

10 Men, 8 Yaxk'in, 12 Manik

Selamat Balik! Varje dag förflyttar vi oss allt närmare början på en ny Ljusets era på Gaias yta. Mänsklighetens stora befrielse från den mörka kabalen är här! Äntligen är tiden inne när vi kan se omfördelningen av rikedomar och uppkomsten av sanna värden i vår värld. Det kommer en global ”omstart”, som understöder valutor med ädelmetall som bas. För närvarande ligger revalveringarna vid horisonten. Med detta kommer starten på en operation som befriar er från era skulder och för in ett nytt transparant internationellt banksystem. Den här processen börjar på allvar när den sista månaden på det här Gregorianska året tar sin början. Det mörka tillbringade lång tid med att trycka på oss sin säkerhet, vilket förnekat dem den seger som de länge sökt. Nu när det mörka spelar ut sitt storslagna sista halmstrå, gläds då åt det faktum att deras försök att lura oss på vårt slutmål var meningslöst. Ni ska få uppleva den stund då Himlen segrade och ni fick er frihet. Tänk er allt det som erfodrades för att garantera denna seger. Minns de stupade och inse det pris som många har fått betala för detta fantastiska resultat!

Ni är resultatet av en allmän övervakning från Sirius invånare och deras allierade. Vi har sett till att även om ni fick utstå många mörka tider, tilläts ni aldrig att utrotas eller att genomgå mycket omoraliska och djuriska experiment. Det mörka frestades genom påverkan från deras bakomliggande kraft. Såsom Himlens övervakare förhindrade vi att sådana genetiska dumheter fick ske. Det är en mycket märklig uppsättning händelser, som Anunnaki och deras hantlangare fått er att genomlida. Under det senaste århundradet, blev ni många gånger nästan tillintetgjorda av krig, pest eller kärnkraftskatastrofer. Vid ett flertal tillfällen attackerades er Sol som nära på förstördes. Denna uppsättning av katastrofer var av den arten att flera S & E flottor tvingades ingripa och flitigt samarbeta med dem som åtagit sig att övervaka Jorden. Dessa potentiella katastrofer tvingade den Galaktiska Federationen att tillföra en speciell flotta, som våra övervakare hade tillgänglig som en praktisk reserv. Ja det finns historier som vi har för avsikt att berätta för er längre fram.

Ni är en speciell typ människa. För miljoner år sedan var mänskligheten på Vega en primitiv vattenprimat, vars största skicklighet var att vara fiskare. Vi hade bara förmågan att upprätthålla ett mycket enkelt samhälle och var ständigt bekymrade eftersom ett antal våldsamma rovdjur ständigt trakasserade oss. In i den här världen kom galaktiska valar. Sammanlagt hade de tillbringat nästan 10.000 livstider med att leta efter en Varelse som hade förmågan att bli en sann väktare av landområden. Dessa modiga Varelser såg oss och påbörjade en process för att göra oss till mer än vi var. De såg i oss ett svar på sin långlivade, intergalaktiska fråga. Dessa magnifika varelser bad den galaktiska Andliga Hierarkin att förflytta oss in i fullt medvetande. Efter flertalet diskussioner gav den Andliga Hierarkin efter. Primaterna från Vega skulle ges ett särskilt uppdrag och man berättade för dem att det var nödvändigt att vid rätt gudomlig tidpunkt kolonisera det här solsystemet. Jorden skulle bli det heliga centrat för den här nya stjärnnationen. Gaia hade inom sig den gnista som hade format den här underbara galaxen.

Det är denna storslagna historia som ligger till grund för vårt Varande. Våra vetenskapsmän liksom våra andliga rådgivare har länge bevisat giltigheten i denna storslagna berättelse. Allteftersom vi spred ut oss från det ni kallar Lyrans konstellation, har vi aldrig glömt vårt ödmjuka ursprung. Vi lärde oss från början att respektera alla livsformer och att se detta vidsträckta universum som en speciell holografisk Skapelse inspirerad av vår Skapare, den Högsta Kreativa Kraften, eller på Sirius språk "JATA" (Himlens Glädje). Vi har tidigare gått samman i många unioner, vilka totalt är över sex miljoner år gamla. Den nuvarande är naturligtvis den Galaktiska LjusFederationen. Vi är angelägna om att möta er och när ni är redo förbereda er för att slutföra det sista steget i ert återvändande till att bli galaktiska medmänniskor. Den här tiden i er historia är en övergångsperiod mellan det ni känner till och det ni ska bli. De som fick tillåtelse att föra in er i mörkret är borta. Det som återstår är en avskyvärd grupp hantlangare vars tidpunkt för att ge sig iväg har anlänt. En mycket strålande framtid väntar!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag för att välkomna er till en ny andlig tid för mänskligheten. Ni har av det mörka och dess negativa uppfattningar utbildats till att tvivla på er själva. Detta inre självtvivel kan ständigt slita på er. Det frustrerar er ständigt och berövar er era andliga förmågor att manifestera. Var och en som lever vid den här tiden har av Skaparen faktiskt fått möjlighet att manifestera ett framgångsrikt liv. Nyckelorden är positiv fokusering. Gå in i dig själv och avfärda dina mörka uppfattningars gnagande nej-sägare. Föräldrar som inte visste bättre alstrade dem. Ersätt de här tankarna med fokuserade positiva tankar. Till en början kan detta synas svårt. Ha inte desto mindre tålamod och föreställ dig det du bad om. Med tiden kan den här övningen börja bära frukt. Era små fokuserade segrar kan då utökas till allt större och större.

Allteftersom du lär dig och börjar lyckas med dessa kraftfulla förmågor, växer din fokusering och dina första framgångar kan leda till andra mer detaljerade önskemål. Du ersätter gradvis de negativa föreställningarna som felaktigt gavs till dig när du var ung. När ni lär er effekten av detta, kan ni ytterligare utöka det genom att göra detta som en kollektiv övning. När ni gör detta i grupp, lägger ni bokstavligen till Skaparens stora kraft till era ansträngningar. Du har oändligt mycket ökat framgången med dessa ansträngningar. Framgång sker då oundvikligen. Den viktiga delen är att fokusera. Dina mindre framgångar, som lärde dig individuell fokusering, kräver nu gruppfokusering. Det viktiga är att slappna av. Lär dig att släppa taget. Lämna med lätthet över till Himlen. Låt Himlen använda sina mäktiga krafter för att manifestera det vid rätt gudomlig tidpunkt. Var bekväm med detta och fortsätt sedan med det du höll på med.

Du kan sedan upptäcka avsiktens kraft. Himlen vill att du verkligen ska bli framgångsrik. Himlen går igenom de här intentionerna och avgör hur man bäst ska genomföra dessa åt dig. Vid det gudomliga rätta ögonblicket, tillmötesgår Himlen din önskan. Det viktiga är då att låta den här önskan gå och inte låta frustrationen komma in och störa bilden av framgång. Förbli bara övertygad. Var medveten om att dina sanna önskningar faktiskt kommer att lyckas. Vi Mästare vet detta inombords och noterar att de som verkligen följer den här visdomen lever ett kraftfullt liv! I början är det lätt att låta frustrationen ta överhanden. Lär dig att leva ett verkligt framgångsrikt liv genom att sopa bort ditt förlamande självtvivel. Det kräver övning och en djup tro på dess inneboende kraft. Var således redo att besegra självtvivel och inrikta dig mot den fokuserade positiva avsiktens makt. Kom ihåg, kära hjärta, nyckeln är att verkligen släppa din avsikt, släpp den fri till Himlen!

Idag har vi behandlat det som händer i den här verkligheten. Vi har även behandlat en del viktig bakgrundsinformation som behövs för att ni bättre ska känna till ursprunget till det som nu sker. Mästarna upprepade hur man bäst ska öva upp de positiva avsikternas konst och hur man får slut på negativa frustrationer. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge