Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 17 november 2015


Sheldan Nidle - 17 november 2015

9 Imix, 14 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! Budskapet förblir positivt! Er nya verklighet håller sakta på att manifesteras. De som härskar över det mörka i den här världen är verkligen extremt oroliga, nu när de saker som de bidragit till att skapa bleknar bort i historiens soptunnor. Även om dessa, den mörka världens medborgare, långsamt inser att deras tid är ute, förblir de ändå trotsiga. Runt om på detta klot sker handlingar i tyst desperation. Dessa så kallade terroristattacker och stopp i telekommunikationen är bara en del i den grad av desperation som för närvarande genomsyrar de mörka oligarkerna. Liksom många andra operationer kommer även dessa att misslyckas. Ljuset i alla dess former har övertaget och dessa modiga personer lyckas med framgång ställa iordning medlen för att sprida välstånd, men även införa ett nytt monetärt och finansiellt system samt skapa nya regeringsformer (new governance) för alla. Dessutom förbereder vi även de åtgärder som krävs för att åstadkomma disclosure (avslöjandet om utomjordingar) efter en flera årtionden gammal officiell mörkläggning. Denna process kommer att förse er med en hel massa för närvarande väl dolda teknologier. Mänskligheten har haft privilegiet att ha haft män som Tesla till att understödja början på den här nya tidsåldern!

Den här tiden är en tid då Ljusets krafter har återvänt med styrka och i list. Den strategi som använts av Ljusets förespråkare har fått de mörka oligarkerna på knä. Deras förestående nederlag och de avtal som följer med detta har föranlett dem att slå till och hoppas på att de djupa känslorna på något sätt kan vända deras svåra situation. Allteftersom grymheten hos deras handlingar bleknar bort, bleknar även chansen att deras mörka och usla gärningar någonsin kan lyckas. I stället håller världen på att inse varför dessa mörka gärningar och internet-manipulationer ägde rum och söker snabba motåtgärder mot det mörkas handlingar. De som stöder Ljuset föreslår nu sätt att påskynda deras undergång. Pengar finns på plats och speciella militär- och polisenheter står redo att gå in med ett snabbt och slutgiltigt slag. Således är det mörkas panik helt verklig. Vi befinner oss nära de händelser som har potential till att uppnå det som redan från början har varit vårt storslagna mål. Det vill säga, ert återvändande till fullt medvetande och tillkomsten av er frihet och ert oändliga välstånd!

För närvarande går det som försenades av det mörka snabbt framåt. Telekommunikationer och diverse kurirgrupper är sysselsatta med att se till att fonderna levereras och att det sker helt säkra. Vi försäkrar oss också om att en mängd nya teknologier finns redo när ny regering träder till. Det är viktigt att både maktöverföringarna och massarresteringarna sker på ett rakt och enkelt sätt. För närvarande befinner sig många av oligarkernas övre nivåer i husarrest. Vissa försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att den här operationen håller sin tidtabell. Vi har använt en del av vår personal för att ytterligare säkerställa den här situationen. Den besynnerliga manöver som fortfarande var möjlig på ert klot kräver att vi inför en mer detaljerad övervakning. Inledningsvis försäkrade aktörer inom säkerhets- och underrättelsetjänsten oss om att den besynnerliga manövern skulle hållas i schack. I stället tilläts en stor operation att ske. Vi behöver stärka våra förmågor inom dessa områden.

Vi har ett sista ord till alla. Vi ber om en ökning av er fokusering på fred och frihet. Tillsammans kan vi se till att de sista stegen i det som har varit en lång marsch mot frihet, äntligen kan nå sitt stora mål. För närvarande färdigställs ett antal aktiviteter. Ni befinner er mycket nära början på att fonder ska föras ut till er. Behåll ert fokus! Vi alla är extremt sysselsatta med att se dessa första steg genomförda. Våra kollegor och våra diplomatkårer kan vittna om den stora mängd framsteg som gjorts under de senaste månaderna. Vi vet att den här operationen har en enorm omfattning och är mycket komplicerad. Ändå kommer vi verkligen att uppnå en hundraprocentig framgång inom alla områden. Tidplanen för allt detta förblir hemlig. Trots detta kan vi lätt säga att framstegen har nått bortom allt man sett förut. Dess succé är nära förestående. En helt underbar dag för alla deltagare är på gång! Ta emot dessa fonder och använd dem till att skapa en ny och mycket vänligare verklighet!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi befinner oss i glädje, men även i smärta och sorg. Nyligen iscensatte det mörka ett massmord. Dessa onödiga störningar på detta heliga klot är bara en av många sådana handlingar som då och då iscensätts av det mörka för att visa sin feghet och rena intolerans mot allt liv på Gaia. Vi ber att ni välsignar de själar som lämnat och använd förlåtelse i alla hjärtefrågor. Vårt gudomliga mål är att använda vår globala avsikt till att be om att dessa avskyvärda handlingar försvinner från denna vackra blåa glob. Kom ihåg hur livet är i den här världen och använd era positiva energier till att minska lidandet och önska evig Kärlek till alla berörda. Den här världen kommer mycket snart att förändras till det bättre. Låt inte denna eller andra incidenter ändra ditt fokus! Skärp istället ditt fokus och använd det för att läka den här världen. Detta är den tid då allt lidande kommer att omvandlas till frid och Kärlek!

Allteftersom nuvarande situation sjunker undan, låt oss komma ihåg hur den här världen transformeras. Vi vägrar att fortsätta böja oss inför de mörka oligarkernas subtila intriger. En stor våg med högre medvetande sänker sig nu ner över den här världen. Världen håller på att förändra sina känslor och låta det helande hjärtats vägar styra. Det är viktigt att tänka, visualisera och tro på denna stora mängd Kärlek och Ljus. Om du vägrar att agera på dina lägre känslor och använder Kärleken till att förstå, sveps du in i ett underbart tillstånd av lugn frid. Det är denna nya energi som vi odlar. En av de vackraste talangerna inom människan kommer att återupptäcka barmhärtighetens kraft och det instrument som är gudomlig nåd. Med detta till hands, är ni redo att lära er de saker som detta nya stigande medvetande kan ge er. Var således redo att använda de nya insikter som kommer från detta. Hosianna! Hosianna!

Som vi ständigt har sagt i den här tiden, var klok, var förlåtande, och använd förmågan att sprida dina helande hjärtenergier. Gudomlig nåd innebär att se helheten i det som händer. Döm inte! Se bara helheten. När du tar in denna, sänd Kärlek och helande till allt. Du är i själva verket ett kärl av Kärlek och Ljus. Du förstår på djupet vad som varje händelse rymmer och utgör ditt liv i dessa tider. Leta efter slutgiltiga svar hos Himlen och hos era guider. Ni lär er nu vad som tog oss många liv och en speciell uppsättning instruktioner från de inre rådsförsamlingarna inom vår gudomliga orden. Mycket mer kommer att ske. Låt det positiva sjunka in och växa sig starkare i det här stora Ljuset. Ni är alla stora varelser som har en speciell mänsklig andlig upplevelse. Den här tiden är stunden för att visa oss era sanningar!


Idag fortsatte vi våra veckomeddelanden. Använd den här tiden till att be och meditera över era inre uppfattningar och det nya växande medvetandet. Förlåt och välsigna allt. Ta er sedan tid till att be för de själar som lämnat. Var redo! En ny tid är över er. Kärleken och Ljuset är verkligen segrande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge