Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 10 november 2015


Sheldan Nidle - 10 november 2015

2 Ix, 7 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! Den nya verkligheten börjar nu sin slutgiltiga manifestation. För länge sedan i det gamla Atlantis började ni inse att ni på ett mystiskt sätt hade reducerats till rena leksaker för den mörka atlantiska kabalen. Denna grupp ledare, furstar och kungar utförde det avskyvärda arbetet åt Anchara-gruppens ledarskap på Orion. De hade begränsat oppositionens förmåga att göra motstånd till en nivå där de inte längre utgjorde något hot mot deras vidriga taktik. Detta usla dåd upprepades om och om igen under det Atlantiska Imperiets sista tre tusen år. Era förfäder hade i själva verket blivit "laboratorie-råttor" för dessa mörka invånare. Ni blev speciellt sårbara när det här imperiet plötsligt sjönk ner i historiens absoluta häxkittel. Sedan den tiden har en stor och kraftfull rad avskyvärda dynastier etablerat sig på Gaia´s yta. Dessa dynastier kunde dock inte släcka er inre Kärlek till sanning, frihet och kamratskap. Detta har gjort att Himlen ger er dispens för en barmhärtig återgång till fullt medvetande. Det är dessa kvalitéer som har fört oss till era stränder.

Den innevarande tiden innebär en tid med stora justeringar av era allmänt etablerade uppfattningar. Särskilt under de senaste 70 åren har det mörka byggt upp en komplext sammanflätad grupp med hemliga regeringar som stöttar varandra, vare sig de har brittiskt, asiatiskt, europeiskt eller amerikanskt ursprung. Detta huggorms-bo behövde först tämjas innan verkliga framsteg i att kontrollera dem blev möjliga. Först upptäckte vi bara en liten klick grupper och individer som ägnade sig åt samma syfte. Det tog nästan två decennier innan vi med full säkerhet verkligen kunde gå framåt. Under den här tiden var vi under ständig övervakning av de mörka oligarkerna och alla deras försåtliga allierade. Det här har vi berättat många gånger tidigare. Vi gör det ännu en gång bara för att understryka det vi nu har upptäckt. Just nu handlar det om hur dessa mörka personer för närvarande agerar. Dessa omoraliska skurkar äger Internet och olika aspekter av det. Deras ständiga intriger orsakar en fördröjning i processen att föra ut era välsignelser över den här världen till er.

Detta kommunikationsproblem resulterade i en kortvarig fördröjning, vilket orsakade en viss revidering i det ursprungliga tidsschemat. Dessa problem är nu lösta och de nödvändiga kommunikationerna flyter smidigt från plats till plats. Trots deras avsikter fortsätter flödet av pengar att spridas, och de nödvändiga åtgärderna för att skapa en ny regering fortsätter planenligt. Vi är övertygade om att den här konspirationen nu är över. De mer betydelsefulla skurkarna har isolerats och hålls helt i förvar. Ni närmar er snabbt den punkt där ett antal viktiga händelser äntligen kan äga rum. Det är viktigt att begränsa dessa omoraliska skurkar så att de inte på något sätt längre kan ingripa i det som nu planeras. De gamla familjerna och deras allierade har nu möjlighet att ändra på de medfödda uppfattningarna om hur den här världen fungerar. Man kommer först att ta itu med fördelningen av rikedom och makt. Dessa åtgärder kommer att ge er den efterlängtade friheten. De kommer dessutom att låta en ny regering tillkännage slutet på den årtionden långa UFO-mörkläggningen!

Den här nya friheten innebär att ni tar på er nya ansvarsområden gentemot era samhällen och er själva för att skapa medel att kreativt lösa era problem i samhället och i världen. Inom er alla finns en storslagen energi som lätt kan hjälpa er att upptäcka sunda lösningar. Detta kan få er att gå samman och skapa planer som kan lösa vad ni än avser ta itu med. Den här processen avspeglar hur vi med hjälp av flytande ”management” finner snabba och enkla lösningar. Allteftersom ni upptäcker hur den här processen kan fungera för er, kom då ihåg att detta är hur era förfäder i Lemurien fann lösningar på alla problem. Använd detta till att förbereda er inför att arbeta tillsammans med våra mentorer. Vi föredrar en djup dialog mellan er. Under denna kommer ni att få reda på var många av era vanor och känslor har sitt ursprung. Dessutom kommer ni att utforska tidigare liv och hur de påverkar ert nuvarande liv. Vi behöver även gå djupt in i hur ert genom skapades och hur eventuella problem kan rättas till.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Ni lever i en välsignad tid! En stor förändring inom er nuvarande verklighet är på gång. Det mörka och dess mänskliga hantlangare har tills nyligen kunnat fortsätta sitt styre i oförminskad takt. Våra medarbetare kunde då tvinga fram en förändring inom denna oheliga gruppering. Flera mycket modiga förhandlare kunde skapa en allians mellan olika missnöjda element bland världens militärer. Dessa mycket modiga varelser använde denna nya allians för att backa upp de gamla familjerna och slutligen tvinga det mörkas oligarker att ge vika. Detta har möjliggjort en stor procedur, vilken tillåter förflyttning av pengar och bildandet av ett nytt internationellt finanssystem. Ett kortvarigt avbrott äger nu rum på grund av en störning i sista minuten i Ljusets jordiska kommunikations-system. Detta är för närvarande till stor del korrigerat. Vi har fått höra att det här avbrottet inte helt stoppat verksamheterna att ge er era välsignelser och er frihet!

När nu tiden kommer för denna storslagna distribution av era välsignelser, var medvetna om alla på denna värld som har gjort stora uppoffringar för att manifestera den här nya världen. Ta er tid för att be eller meditera för dessa fantastiska Själar! Förbli positiva och behåll förmågan att skicka ut visioner och positiva energier, vilka gör dessa gudomliga saker möjliga. Gå samman och välsigna dem som har kunnat tvinga det mörka till reträtt och låtit dessa underbara handlingar ske! Vi är alla ett heligt kollektiv med Varelser som har lidit länge, och nu med Himlens försyn befinner vi oss på gränsen till en mycket välsignad rad framgångar. Mycket förväntas av er. Använd den här tiden till att be och till att planera hur denna nya underbara vision ska manifesteras. Ni är unika och speciella. Låt oss visa den här verkligheten vilka magnifika saker ni klarar av!

Den här världen har alltid varit fylld med onödiga besvikelser. Den här gången kommer ni att lysa och visa att en ny verklighet kan formas fram ur den gamla. Den här nya verkligheten kommer att omvandla den karantän som ni har befunnit er i sedan Atlantis undergång. Den innevarande tiden är den stund när ni gör anspråk på och visar behovet av det nya medvetande som ni förkroppsligar. Ni kommer att möta era mänskliga släktingar och påbörja en barmhärtig process, som leder till fullt medvetande. Vi uttrycker vår erkänsla för det ni gör och har helt för avsikt att instruera er om många händelser som inträffat i ert förflutna. Nyckeln är sanningen och en aldrig sinande nyfikenhet på vem du egentligen är. Denna sanning kommer att få stöd av oss genom en viktig rad samtal med var och en av er. Dessa studier kommer att bli början på det ni så småningom kommer att veta. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag, såsom alltid, fortsatte vi vår rapport om det som händer runtom i er värld. Det mörka håller nu på att dra sig tillbaka och en ny verklighet bildas snabbt inför er. Arresteringarna och införandet av NESARA är nära. Ha tålamod och var positiva! En ny tid kommer för alla och låt den skapas med alla de positiva energier som ni kan manifestera! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge