Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 24 september 2013

Sheldan Nidle - 24 september 2013

5 Caban , 0 Tzotz , 10 Caban

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer för att delge er några reflektioner om det som sker på er värld. Den mörka kabalens skuldbaserade ekonomiska system är verkligen "på fallrepet" och skuldbildandet fortsätter i en takt som är ganska häpnadsväckande. Faktiskt har den nått en punkt där skuldbelastningen börjar holka ur systemets infrastruktur och hotar slita sönder det, och det har blivit tydligt att det mörka inte längre kan hålla samman sin kärna. De ser ögonblicket närma sig då ett nytt system måste ta över och inser att detta signalerar slutet på deras tid på toppen. Devalveringen av den globala valutan representerar på många sätt vändningen, och vi betraktar faktiskt devalveringen såsom ” sparken i ändan på tjurskallarna" vilken kastar dessa arroganta personer från makten. Vi vet också att ett helt annat slags ekonomiskt system inväntar just ett sådant ögonblick för att sättas i drift. Våra allierade är redo och kommer inom kort att tvinga fram nedläggningen av det gamla, skröpliga, förskräckliga systemet, och därmed slå upp portarna till en verklighet fylld med Ljusets härlighet och som kommer att förändra det globala medvetandet.

Himlens säkra och stadiga hand har väglett den mängd förändringar som leder er nya verklighet till manifestation. De som länge har haft för avsikt att ersätta ert hårda samhälle med ett mera Ljusorienterat jublar över det som nu ska ske. Även vi ser mycket fram emot slutet på era nuvarande osunda regimer. Som ni vet hade den mörka kabalen beslutat sig för att göra det oändliga slaveriet till ett permanent levnadsvillkor på Jorden och har spelat ut hela sitt register för att få er medvetandehöjning och allt det som Ljuset står för att spåra ur. Under lång tid har ni omedvetet deltagit i de mörkas bedrägliga scenarier i tron att det inte fanns något alternativ och inget slut i sikte. Nu är allt detta historia. Genom Himlens dekret kallades vi hit för att vid den gudomligt rätta tidpunkten flytta dessa olyckliga åt sidan, och detta magiska ögonblick har nu kommit! Överallt finns tecknen på förändring, uppenbara för dem som tydligt kan se det som skrivs och förklaras av era ekonomiska förståsigpåare. Tidpunkten är nu!

Vi är empatiska idag med ett syfte, eftersom ni behöver veta att vi har förbundit oss till sanningen och till att agera. De mörkas filosofi, att lita på sin förmåga att på något sätt krångla sig igenom alla svårigheter, kommer inte att fungera den här gången. Krafter hängivna Ljusets sak har gjort tillräckliga framsteg för att en gång för alla rasera det olagliga och orättmätigt erhållna korthuset, och vi är redo att hjälpa till var och när man ber om vår hjälp. Allt är redo att gå av stapeln och vi är så stolta över det som våra allierade har åstadkommit. Er värld är proppfull av goda gärningar och naturliga händelser som lägger bitarna tillrätta och får frihetens blomning att slå ut över hela klotet. Gaia är mycket glad över att ert växande medvetande gör det svårare och svårare för det mörka att fortsätta sina grymma och olagliga spel med er. De accelererande Ljusnivåerna har framkallat de nödvändiga förutsättningarna för en laglig, oblodig kupp som med munterhet ska driva ut dessa glädjedödare från makten.

Vi firar det som är på väg att ske. Den mörka kabalen har alltid varit säker på sin förmåga att lura er till att acceptera skadlig politik som leder till krig och onödigt lidande. Nu vänder ni deras drömmar om ständig kontroll till en mardröm, där ert växande uppror signalerar det oundvikliga, deras självförvållade domedag. Våra allierade har manövrerat ut kabalen på en avsats varifrån det bara finns en väg ner! Det nya regeringssättet kommer att få ett slut på en lång rad mörkläggningar, som dolt sanningen för er om en mängd nya befriande teknologier, om vår välvilliga existens, och om det faktum att Gaia är ihålig och försörjer ett avancerat, fem-dimensionellt samhälle inom sitt heliga levande inre. I slutändan är fullt medvetande vårt gemensamma mål. Avsikten är att vända Gaia och faktiskt hela solsystemet tillbaka till dess tidigare orörda, högre medvetandetillstånd. Så snart detta uppnåtts ska ni slutföra det som de gamla Lemurierna nästan åstadkom. Då kan ni vända er uppmärksamhet mot frågan att säkerställa en permanent galaktisk fred.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att uttala oss om det som sker med Gaia och med er. Ni håller på att gå över från begränsat till fullt medvetande. Ni förbereds för att gå in i de andliga underverk som fullt medvetande innebär och som uppnås genom att integrera era fullständiga andliga essenser och lära er mer om vem ni egentligen är. Denna välsignade process är en aning smärtsam och öppnar upp er inför att uppleva subtila antydningar om det ni ska bli inom en mycket snar framtid. Det finns så mycket att lära sig och väldigt litet tid till att ta det till sig i ert väsen. För att hjälpa er att slutföra den här processen kommer ni att behöva en del mycket speciell praktisk vägledning. Vår mission är att hjälpa er genom att ge information i stora men mycket lättsmälta bitar. Vi Uppstigna Mästare har alla varit tvungna att göra detta under loppet av flera livstider, men ni har bara den här, för att bli upplysta. Vi välkomnar er med öppna armar och har helt och fullt avsikten att ta er över mållinjen!

Såsom Uppstigna Mästare från mänskligheten på ytan har Anden tilldelat oss en uppgift som är högst underbar och fylld av nåd. Var och en av er är en storslagen andlig essens som föddes med förminskad sinneskapacitet, vilket gör det svårt för er att fatta det vi försöker beskriva. Fullt medvetande är när allt inom det fysiska och Himlen smälter samman till något sammanhängande (into coherence) inom dig. Då reflekterar varje tanke du har den här enheten, och du är medveten om och är ett med Skaparen och medveten om en fantastisk gudomlig plan. Du kan sedan tryggt använda dina förmågor och talanger till att utveckla det fysiska och till att ta fram svaren på frågorna hur och varför vad gäller händelser i ditt förflutna, nutid eller framtid. Detta sker eftersom dessa tredimensionella konstruktioner i den illusoriska, linjära tiden nu går samman till ett enda evigt nu-ögonblick i den femte dimensionen, där de lätt kan läsas. För att förverkliga den här förmågan, och många, många andra, behöver du lära dig om fysiken hos det fysiska och om Anden.

Att uppnå denna viktiga visdom tog oss många livstider med mycket andligt hängivna liv. Nu önskar Himlen att även ni ska integrera den här visdomen, men ni kommer att göra det med en hel mängd andlig och fysisk hjälp. Detta stöd börjar med absolut nödvändiga grundläggande förändringar i era regeringsformer och ett stort befriande välstånd för var och en av er. Det är dags att vara, att lära och att acceptera många saker; hemligheter som dolts av det mörka kommer att avslöjas; stor rikedom kommer att fördelas till alla; och grenar på er mänskliga familj, som länge förnekats att lätt ta kontakt med er, kommer att omsluta er i en hemkomst som är av central betydelse för ert uppnående av Himlens storslagna dekret. Ni är enormt välsignade eftersom ni representerar en grupp människor som inom kort ska förändra hela ert solsystem, och faktiskt, hela den här galaxen. Ni är förutbestämda att sprida ett stort Ljus över galaxen och integrera den med det som nu sveper genom hela detta storslagna Universum!

Idag gick vi igenom det som sker på er värld. Otroliga händelser och chockerande tillkännagivanden är på väg att ske. Dessa kommer att förändra er värld och låta er bli fullt medvetna LjusVarelser. Framför er ligger en ny verklighet och viktigast av allt, ett nytt varandetillstånd! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge