Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 3 september 2013

Sheldan Nidle - 3 september 2013

10 Cib, 19 Uo, 10 Caban

Selamat Balik ! Vi kommer i dag med mycket att berätta för er. Som ni vet pågår olika skeenden som kommer att leda till er stora seger. Det nödvändiga pappersarbetet och påskrifterna som nämndes i förra veckan är ordnade. Våra allierade tar hand om ett antal situationer på den internationella arenan, och vi har bett vår observationsflotta att stoppa det mörkas försök att tvinga fram en storbrand. Det är en stor utmaning att uträtta något viktigt på er värld, på grund av de hinder som uppstår tack vare era kulturella trosföreställningar och andra seder, vilka placerats där av det mörka. Dessutom uppstår underliga komplikationer som skapas på grund av era olika globala samhällen. Inte desto mindre övervann man dessa potentiella hinder med hjälp av en mycket detaljerad plan som utarbetats mellan våra allierade och våra konsulat-förbindelser. Dessa kreativa lösningar genomförs nu och förväntas helt och fullt resultera i en total framgång. Under tiden genomgår ert nuvarande ekonomiska system ett övergångsstadium, som omfattar fullbordandet av den ekonomiska kollaps som sattes igång av den mörka kabalen för ett tiotal år sedan. Faktiskt kommer detta nu att mera få karaktären av en "kullerbytta" av era system och utgöra inledningen till en ny ekonomisk tidsålder för alla.

Denna nya ekonomiska tidsålder ska ses som slutet på ert ”eviga” skuldslaveri. I dess ställe kommer en global skuldavskrivning, som vissa i Väst kallar en ekonomisk fröjdetid. Pengar kommer då att baseras på en genuin värdeskala. Priset på varor och tjänster kommer att återställas till den nivå som rådde före hyperinflationen och bättre återspegla deras sanna värde i ert samhälle. Emellertid kommer dessa justerade värden bara att vara temporära, för när de nya teknologierna gör sitt intåg kommer de, tillsammans med det nya överflödet, så småningom att göra sådana värderingar meningslösa. Varje hushåll kommer att få ta emot en "Ljusprocessor” i hemmet som kommer att kunna skapa precis vad som helst som ni behöver, och gör ett abrupt slut på rättesnörena produktionskostnad och konsumentefterfrågan, vilka för närvarande ger stöd för ert globala ekonomiska system. Vid den här punkten blir era ekonomiska teorier och begrepp föråldrade. Den vanställande infrastrukturen i er industriella bas kan tas bort. Och, viktigast av allt, förödelsen på Gaias ekosystem, som åstadkommits genom en ekonomi baserad på fossila bränslen, kan upphöra.

Så snart ni inte längre behöver oroa er över viktiga varor och tjänster är ni fria att helt och fullt vända er uppmärksamhet mot att skapa och driva ert samhälle. Ni kommer att befrias från de stressande nödvändigheterna för att överleva, en situation som det mörka mjölkat till fullo för att kontrollera er och reducera er till slaveriets apati. Apati är en produkt av den gamla ordningen och kommer att försvinna från ert tänkesätt allteftersom den nya verkligheten tar över. Er nya verklighet, som visar sig runt omkring er, behöver ert entusiastiska engagemang och er input. Den ska vara den grogrund ur vilken ert galaktiska samhälle ska ta form, och där varje medlem kreativt bidrar till helheten. Detta är en naturlig process för vilken Himlen helt enkelt har levererat en gudomlig förlaga. Varje samhälle tar denna mall och modifierar den enligt sin egen håg. Som ett resultat får varje stjärnnation en anledning att fira, eftersom dess medlemmar använder sina gemensamma, kreativa talanger för att producera ett galaktiskt samhälle som fungerar. När ni uppnår den punkten kommer vi att presentera en uppsjö med möjliga versioner för er från vilka ni kan skapa er egen unika variant. Vi kan se att den här storslagna planen kommer att leverera något verkligt magnifikt!

Den här nya verkligheten är naturligtvis en fullt medveten verklighet. Den ska bestå av individer som accepterar det fulla medvetandets underverk och förstår den sociala etikett som obetingat följer ett så fantastiskt Vara-tillstånd. Ni går in i en verklighet som är så väldigt annorlunda den ni nu lever i. Överallt speglar den sin unika form av Enhet och sätter sin individuella prägel på hur den fungerar. Så snart som vi öppet kan ta kontakt med er, kan vi förbereda er inför det som ni ska få ta emot. Allting som ni nu känner till kommer att skifta uppåt och bli helt omgjort. I ett galaktiskt samhälle är var och en fullständigt känd och dess unika jag firas; hemligheter är omöjliga. Vi tycker om att vara öppna gentemot varandra och lär oss om livet av varandra, och vi jublar över underverken hos vårt storslagna kollektiv. Vi bejublar, sjunger och dansar för att uttrycka detta. Vi kan verkligen se hur vår Kärlek påverkar var och en av oss, och förstår hur detta påverkar hela det magnifika universum. Det är till denna obeskrivliga värld som ni inom kort kommer att examineras, med allt som detta så underbart innebär.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer och bär på goda nyheter. Den mörka värld som ni lever i håller på att förlora sin makt över er. Den största stödjande faktorn i dess kontrollstruktur utgörs av ett krympande, ständigt devalverande finansiellt system, vilket är fångat i en kris som det inte kan undfly. Ett nytt, kredit-baserat monetärt system börjar ersätta det nuvarande fiat debet - baserade, och detta senare har ingen chans att övervinna det ofantliga skuldberg som det åstadkommit. Himlen låter, i sin barmhärtighet, detta grymma, inflationsskapande system helt enkelt försvinna. Redan är flera nya bankregler på plats och dessa kommer att påskynda nedläggningen av det gamla systemet. Vi välkomnar de där händelserna, vilka kommer att tvinga detta onda från makten och från er nya värld. Vi prisar och höjer till skyarna de förändringar som är redo att manifesteras och som befriar er från ett förhatligt skuldslaveri, och som ger tillbaka er personliga suveränitet till er. Himlen iscensätter händelser som för alltid ska förändra er värld!

Dessa förändringar kräver att ni lär er om vissa sanningar som det mörka länge hemlighållit för er. Ännu viktigare är syftet med Mästarnas läror, vilket är att visa er den magnifika kraft som ni äger, vilken ger er ert gudomliga ansvar gentemot Gaia och gentemot alla aspekter av detta heliga levande universum. Våra lektioner kommer faktiskt att gräva mycket djupare i de "eviga mysterierna” än era filosofier. "Döden" har ingen innebörd för en Uppstigen LjusVarelse. Vid behov rör vi oss mellan de fysiska och de Andliga världarna. På dessa resor lär vi oss om själva kärnan i livet och dess förhållande till Skaparens outsägliga visdom. Precis som vi gjort kommer ni att upptäcka karaktären hos ert egna gudomliga tjänande till Skapelsen, och allteftersom er visdom växer kommer ni att använda den för att föra fram den gudomliga planen och hjälpa alla Varelser som utgör den underbara mångfald som Livet är.

För oss är det gudomliga tjänandet ett stort nöje och att dela med oss av vår kunskap är en stor glädje. Varje del i det vi gör har sin motsvarighet hos andra, och ur detta väver Skaparen ett extatiskt mönster. Baserat på vår förståelse av detta mönster delar vi med oss av vår visdom till er och vägleder er när ni utför ert bidrag till att flytta den här världen helt in i Ljuset. Vår visdom kommer från alla tings högsta Källa. När du uppnår detta tillstånd av enhet, kan du uppleva den glädje som kommer från att bidra med sin egen essens till det hela, och hela din Varelse översvämmas med en känsla av upprymdhet vid tanken på vad du ska genomföra. Detta är det tillstånd av lycksalighet som Skaparen så kärleksfullt har bestämt för er, och nästa period av era liv ska fokusera på att bli ett med detta obeskrivliga Vara-tillstånd! Detta kommer att kombineras med äventyret att möta era andliga familjer och rymdfamiljer.

Idag fortsatte vi med våra veckobudskap om det som sker runt omkring er. En stor förändring sker på er värld och över hela det här solsystemet. Det är en flerdimensionell "omskakning" som ska ta er tillbaka till ert naturliga tillstånd: en fullt medveten Varelse! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge