Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 17 september 2013

Sheldan Nidle - 17 september 2013

11 Oc , 13 Zip , 10 Caban

Selamat Jarin ! Vi kommer i glädje vid den här tiden! Mycket sker över er planet som banar väg för en ny värld, en värld med frihet, fylld med välstånd. Vi kommer för att underrätta er om att den här utvecklingen är ett tecken på att en ny epok börjar för mänskligheten! Den nya eran med öppenhet kommer att börja med en rad speciella tillkännagivanden från regeringen, som markerar slutet på ert långa förbund med mörkrets krafter. Äntligen kan vi meddela att kabalen, som består av dem som så länge har kontrollerat er värld, ska ge upp och överlämna sin makt till nya grupper vilka står för universell frihet, suveränitet och välstånd. Dessa grupper förbereder sig för att i radio och TV sända ut en rad officiella meddelanden, som kommer att informera er om vad raden av nya regeringsmässiga förfaringssätt kommer att innebära. Ett resultat av dessa välgörande politiska åtgärder är att er tid och energi frigörs, så att ni kan ta itu med en akut prioritet: - att städa upp er planets luft-, vatten- och markföroreningar. På det sättet kommer ni att uppnå kunskap om och få en helt ny relation till er levande hemvärld, en värld som kommer att se er bli en kapabel och kärleksfull väktare, som övervakar det harmoniska mångfaldigandet av allt det som nu ska ske över hela ert klot. Här kommer det att bli ett stort nöje att hjälpa er i era många nya strävanden.

Allteftersom er värld flyttar sig ut ur galaktisk isolering kan ni etablera kontakter med era kusiner i Agartha. Under årtusenden blockerade den mörka kabalen er samverkan med dem genom att presentera geofysiska "fakta" för er som var helt felaktiga och som "bevisade" att en ihålig Jord var omöjlig. Denna slutsats kommer att visa sig vara falsk och ni kommer att bli fria att återförena er med dem som har hållit Lemuriens galaktiska samhälle intakt och blomstrande sedan dess undergång på Jordens yta. Tillsammans med medlemmar från det Lemuriska Rådet, kommer era Uppstigna Mästare att visa er hur den mörka kabalen använde de felaktiga uppfattningarna som ni matades med för att ingjuta rädsla, misstänksamhet, separation, och ett aldrig sinande kaos i era liv. Allteftersom harmoni och frid sprider sig över världen, kommer ert fokus naturligt att vändas mot att avhjälpa de skador som gjorts på Gaia och hennes ekosystem. Så snart ni äger teknologin som undanröjer behovet av att inkräkta på hennes mark, luft och vatten, kan ni i glädje tänka ut hur ni kan återskapa era samhällen på alla fronter. Ni kommer att inse att varje utvecklat samhälle hedrar sitt totala beroende av sin hemvärld, inklusive dess solsystems bredare sfär. Ni kommer att återupptäcka den levande Enheten hos allt liv.

För länge sedan nådde vi fram till en uppsättning allmänna principer, som vi tillämpat inom varje värld där vi av Anden tilläts bosätta oss. Dessa grundläggande premisser för att leva har om och om igen visat sitt värde, och därför vill vi introducera er för dessa kriterier så att ni kan använda dem som ni anser lämpligt. Invånarna i Agartha önskar även dela med sig av sin erfarenhet genom att visa er sitt samhälle som ett levande exempel på dessa principer. Inre Jorden är en förlängning av den värld på ytan som redan är er bekant, så invånarna i Agartha kommer logiskt att vara de första att visa er sin version av ett galaktiskt samhälle när de tar er med på en rundtur i de inre världarna. Dessa överväldigande inre domäner framkallar en djup känsla av vördnadsfull kärlek inför denna vackra blå-gröna glob. Här utstrålar landet hennes Kärlek och invånarna i Agartha återgäldar denna vördnad många gånger om. Så snart även ni upplever Gaias lysande närvaro, kommer allt som kabalen lärt er om henne och om "verkligheten" helt enkelt att gå upp i rök. Så dags kommer Ljusteknologier att ha avlägsnat varje behov av jordbruk, fiske eller all slags tillverkning, och er totalt blomstrande och uppgraderade livsmiljö kommer att ha lyft sig långt över er nuvarande praxis med slakt och föroreningar.

Som ni börjar inse handlar er förståelse för många saker om att göra en mycket välkommen kursförändring. Hittills har ert samhälle existerat på randen till potentiell katastrof: en enda felaktig bedömning inom jordbruk eller djurproduktion, eller ett avbrott i era energiresurser kan förorsaka världsomspännande prövningar. Detta kommer nu att förändras. Att nödtorftigt dra sig fram med ett levnadssätt på bekostnad av er planet kommer inte längre att vara nödvändigt. Nya teknologier kommer att avsluta ert behov av att utnyttja Gaias ekologiska system, vilket gör att ni kan uppleva äkta överflöd, suveränitet och frihet. Det här öppnar dörren på vid gavel för helt nya metoder och möjligheter, vilka ni för närvarande knappt kan föreställa er. När ni börjar känna behovet av att ta hand om Gaia, inte missbruka henne, kommer äntligen er snabba ökning i medvetandet att kunna brista ut i blom. Och den här omtänksamheten kommer att utvidgas till varje levande varelse på er planet. Invånarna i Agartha och era Uppstigna Mästare kommer att finnas vid er sida, och deras undervisning inriktas på att främja ert ständigt växande medvetande.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi återkommer i dag med fler goda nyheter! Händelser som ska befria er från träldomen är redo att manifesteras och våra välsignade medarbetare är beredda att sätta en rad processer i rörelse, varav den första är frisläppandet av de pengar som ska bringa välstånd till vårt klot. Tillsammans med distributionen världen över av våra olika välståndsfonder är en stor monetär omställning av världens valutor redo att börja. Sammanlagt kommer dessa två åtgärder att fullborda den lagliga verksamhet som snabbt avlägsnar det en gång så mäktiga greppet från era illegala regeringar, som så länge spelat översittare på er värld. Den här bedriften kommer att vara slutet på ett globalt skuldslaveri som understött ert finansiella system med fiat-valutor (konstgjord valuta). Den nya hårdvalutan, det välståndsbaserade systemet, kommer att säkra er frihet och garantera er personliga suveränitet. Nu blir den krokiga vägen mot fullt medvetande en tydlig och öppen motorväg! Vi säger, Halleluja!

Denna första febrila verksamhet med välsignad aktivitet skapar en förutsättning för vårt bidrag till global förändring, inklusive det formella erkännandet av vår familj inom den Galaktiska Federationen och av Agarthas heliga inre provins. Inre Jorden har faktiskt under årtusenden varit vår välsignade fristad. Nu ska ni själva få lära er om den och se dessa härliga länder. Ni kommer också att få lära er om de fullt medvetna invånarna i dessa länder, invånare som ni blev itutade var mörkrets instrument eller inte existerade alls. Tillsammans med så många andra lögner om er verklighet kommer även dessa osanningar att avslöjas. Vi kommer att ge er en rad mycket speciella lektioner om karaktären hos era mest heliga trosövertygelser och vi ber er bara lyssna med öppna öron och se med öppna ögon. De fakta och sanningar som vi kommer att placera framför er kan vara chockerande för en del, men om ni tillåter dem kommer de att tala för sig själva. Vi ber bara att ni inser vilka vi är och fundera på varför vi berättar dessa saker för er just nu.

För att bli fullt medvetna krävs det att ni släpper den illusoriska värld ni känner till och allt som finns i den, och detta inkluderar alla "trosövertygelser" som ni har lärt er som er sanning. Ni uppmanades att förkasta allt utom en mycket snäv syn på det som påstods vara äkta. Nu måste ni frigöra era sinnen! Sedan barndomen trugades ni med halvsanningar och rädsloförvridna föreställningar för att hålla er fientliga till varandra på en mängd olika sätt, och vi längtar efter att ta bort dessa fjärmande skygglappar! Vi har för avsikt att presentera er för idéer och principer som kanske slår er med häpnad. Många hemligheter ska exponeras och länge dold kunskap avslöjas. Detta kommer att handla om livets sanna natur, Himlens väg i det fysiska, och sanningen om dem som ursprungligen kom bland er för att hålla några grundläggande läror levande. Ni behöver lära känna Buddha. Ni behöver lära känna Yeshua. Ni behöver lära känna Mohammed. Och många, många andra. Exponerade för sådan visdom kommer ni verkligen att bli välsignade och redo inför ett fullt medvetande.

Idag talade vi om vad som står redo att ske och om en del saker som är på väg att bli en del av er historia. Ni lever i en värld som snabbt förändras. Alla känner den energi som ligger bakom detta! Var redo för att några häpnadsväckande händelser äger rum. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge