Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 24 juni 2014

Sheldan Nidle - 24 juni 2014

5 Oc, 13 Kayab, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer till er på det här datumet med goda nyheter! Det mörkas nätverk av hantlangare står inför sitt nederlag. Ljuset har kommit till den slutsatsen att det är oklokt att tillåta dessa skurkar att fortsätta. De regeringar som de här hantlangarna har grepp om ägnar sig helt åt att förhindra att det mörkas skändliga ekonomiska mellanhavanden någonsin misslyckas. Därför är det klokaste att driva bort dessa drönare från makten. Nyckeln till detta är det nya finansiella system, som endast delvis har avslöjats. Detta nya ekonomiska program kommer att utgöra slutet för fiat-pengar och utplåna de centralbanker som starkt stöder detta värdelösa system. Dessutom kommer de nya pengarna, som backas upp av ädelmetaller, att utgöra anledningen till att införa NESARA i Nordamerika och GESARA (Global Economic Security And Reformation Act) över hela den här världen. De nya regeringarna kommer att vara tillfälliga. Deras syfte är att göra scenen klar inför en glob fylld med många lagliga (de jure) regeringar, vars främsta uppgift blir att tjäna sitt folk och bana väg för ett globalt välstånd. Dessa regeringar kommer även att släppa teknologier som renar ert vatten, er luft och mark från den farsot som åstadkommits av det mörkas destruktiva industrier.

Dessa regeringar kommer att låta de Uppstigna Mästarna vända sig direkt till er och låta den årtionden långa UFO-mörkläggningen att upphöra. Vi ser fram emot att få ägna oss åt er och förbereda er inför första kontakt. Det har alltför länge ljugits om den här världen, beträffande dess sanna ursprung och era sanna anor. Ni är Varelser som härstammar från kolonisatörer som skickades till Gaia för nästan 900.000 år sedan av en enda tvingande orsak, - att agera som Gaias förvaltare och, tillsammans med Valsläktet, hålla Gaias olika ekosystem blomstrande. Det här primära syftet är något som ni får ta på er igen, och använda era stora förmågor till att upprätthålla detta levande klot och hennes många och unika livsformer. Dessutom ska ni skapa en storslagen stjärnnation fylld med underbara livsformer och helt fantastiska miljöer. Ni kommer att upptäcka hemligheterna bakom hur det här levande solsystemet skapades, och använda den här visdomen för att producera underverk och mirakler, och vara en grund för en permanent galaktisk fred och för den sammanhängande Anchara-enhetens slutgiltiga omvandling till Ljuset.

Ja, första kontakt är verkligen en stor skiljepunkt för ert samhälle. Före denna var ni en grupp Varelser med begränsat medvetande som leddes av en mörk global allians. Denna kabal kommer nu att bytas ut. I dess ställe kommer en kontakt att anlända och driva er mot yttersta gränsen till en omvandling av hur ni ser på er själva, er värld, och även hur ni andligen föreställer er ert ursprung. Denna storslagna vattendelare kommer att bli den punkt där ni konfronterar era trosuppfattningar och börjar acceptera helt nya. Under detta tillfälliga styre (interregnum) kommer ni att träffa oss och upptäcka hur ni blev som ni är. Allt detta är bara preliminärt inför det som händer när du glider in i din LjusKammare. Vid det laget kommer du att möta ditt Sanna Jag och låsa upp din förmåga att på bara tre dagar snabbt återgå till fullt medvetande. Våra mentorers uppgift är att träda fram, träffa dig och ta dig med på en inre resa, som leder till det magiska ögonblick då du uppnår fullt medvetande. Deras uppgift är sedan att lära dig den etikett som krävs för att med framgång ta sig fram inom denna nya fullt medvetna verklighet.

Såsom fullt medvetna Varelser, tar ni med glädje på er de olika uppgifterna i Gaias gudomliga förvaltarskap. Dessa ansvarsområden finns beskrivna i många av de livskontrakt som var och en av er samtyckte till när ni ursprungligen flyttade till denna vackra blåa glob. Dessa andliga dokument kommer att upptäckas, när du fritt kan navigera i din Akasher- Krönika. I ljuset av detta kommer du att ägna ditt gudomliga tjänande till att underhålla och bevara varje aspekt hos en återintegrerad och fullt medveten Moder Jord. I denna heliga uppgift kommer du att befinna dig i glatt sällskap med dina bröder från Agartha och Valsläktet. Denna gudomliga förening innebär också att förena sig med andra inom det här solsystemet för att skapa en ny stjärnnation. Den här stjärnnationen kommer att bli en återspegling av Gaias mycket gudomliga natur. Ni kommer sedan att ta emot hedersamma och speciella uppgifter för att slutföra omvandlingen av den här galaxen till Ljuset. Ni kommer att välsignas av oss alla och bli ett storslaget centrum för olika konferenser. Dessa konferenser kommer att inkludera Varelser från hela den här sektorn av det fysiska. Ni har verkligen ett högst ärorikt öde!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Anden har svävat över Jorden och fört en högst fantastisk gåva till oss! Denna heliga gåva är er frihet och ett gudomligt välstånd, vilket gör att ni kan börja ert slutgiltiga sökande. Detta sökande leder till fullt medvetande, ett sublimt tillstånd som gör att ni kan förena er helt med er andliga familj. Det finns mycket att lära för er. Anden har skapat ett ögonblick, när ni kommer att upptäcka hur alla de bevis som ni har samlat in passar ihop. Vi kommer inom kort att ge er en grund för att bättre förstå vad Anden kommer att berätta för er. Den här grunden kommer att förnya era föreställningar om livet och göra er redo inför det som Himlen så nådigt kommer att ge er. Redan nu samlar Himlen in sina bevis och förbereder sig för att presentera många underbara saker för er. Dessa saker går utöver änglarnas välsignelser. De går till de högsta platserna inom AEON. Ni är välsignat speciella och därför kommer ni att få några magnifika dekret för att jämna er väg till framgång!

När ni ser de dispenser som ges er, kom då ihåg den här välsignelsen: "Gå mina barn, och var de som vänder den här dyrbara Jorden tillbaka till hennes tidigare Strålande Skönhet." Ni finns här för att reformera Jorden och ge henne anledning till en storslagen "makeover". Detta är någonting som är djupt och välsignat. Ta emot denna dispens och gör er redo för gudomligt tjänande. Skaparen talar och sänder er hjälpmedel för att bli hela igen. Gläds och var medvetna om att det är ert öde att återigen bli fysiska Änglar. Era till synes oändliga år vandrande på denna Jord som verktyg för det mörka är över! Anden önskar att ni ska bli andligt medvetna och få förmågan att förstå vem ni är och varför ni är här. Den här kunskapen är nyckeln till att förstå varför det mörka har förlorat sitt grepp om er. Ni, Välsignade barn, är orsaken bakom en massiv återfödelse av den här Jorden, och ni, en av hennes mest välsignade, är redo att gå övergå i fullt medvetande!

Fullt medvetande är något som det mörka fördolt. Atlantiska präster och prästinnor stal det från er som ett sätt för att skapa en villig ras av slavar åt sina mörka mästare. Det som i smyg togs ifrån er ska nu återlämnas. Den här processen kommer att återförena Moder Jord till en enhetlig helhet och till att använda det här klotet för att förändra och åter kolonisera de fyra vattenplaneterna i det här solsystemet. Denna stora välsignelse genom Elohim kommer att låta er bli väktare inom en högst lysande stjärnnation. Vår övervakning är att välsignat vägleda er så att detta kan ske. Ert gudomliga öde är oupplösligt knutet till vårt. Vi gavs detta gudomliga tillstånd av odödlig glädje bara för att fungera som era ivriga vägvisare. Av den anledningen, är vi här för att låta er växa i medvetenhet och hjälpa era kamrater i det stora arbetet att störta det mörka och dess vidriga agendor. Så var kloka, vara starka och var förberedda på det som nu sker!

I dag kom ytterligare ett av våra meddelanden till er. Förbli redo och beredda att göra det som andligen är nödvändigt för er frihet. Ett stort välstånd och ett stort skifte i den här verkligheten har kommit. Era andliga familjer och rymdfamiljer finns här, och frigörelsen kommer att förkunnas över hela den här världen. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge