Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 17 juni 2014

Sheldan Nidle - 17 juni 2014

11 Akbal, 6 Kayab, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Var i Evig Glädje) Vi kommer för att berätta många bra saker för er! De Gamla familjerna och deras allianser har uppnått en punkt, där man ser att den långdragna väg av förtvivlan och frustration, som ni länge har vandrat nu når sin förutspådda vägs ände. Den mörka kabalen är väl medveten om detta. Inte desto mindre fortsätter dessa katastrofens skojare med att hitta sätt för att fördröja era välsignelser, om än bara lite. De som ansvarar för det växande nätverket för allmän civilrätt inser, tillsammans med sina juridiska medarbetare, exakt vad som är kvar att färdigställa innan viktiga arresteringar kan börja. Våra förbindelser rapporterar hur nära de är att påbörja de slutgiltiga arresteringsoperationerna. NESARA kräver att dessa händelser ska vara gjorda på ett korrekt och snabbt sätt. Vi ser hur väl dessa juristteam har tränat och positionerat sig inför sina slutsegrar. Över ert klot finns andra, som har gått samman med dessa allianser, även de i position för att uppfylla sina heliga förpliktelser. De mörka accepterar det oundvikliga men vill ändå på något sätt undvika hela den här besvärliga situationen. Tiden närmar sig slutet för det mörka; för massarresteringar och införandet av nya regeringsformer.

Utestängandet av det mörka och dess många hantlangare från makten kommer att befria er och låta ett stort välstånd manifesteras. Det kommer även att leda till slutet på den så kallade "UFO mörkläggningen." Dessa storslagna händelser ger oss slutligen möjlighet att i stort antal visa oss på er himmel och omedelbart lösa en rad växande miljökatastrofer. Den viktigaste av dessa är det radioaktiva nedfallet från härdsmältan i Fukushimas reaktorer. Vi kommer att sopa ren er himmel, era hav och land från en kärnkraftsolycka. Dessutom har vi för avsikt att införa de villkor, som vänder på en växande pandemisk sjukdom på grund av kärnkraften. Denna kan sprida sig över hela världen och orsaka irreparabla skador på era hav. Det finns ännu en katastrof, orsakad av de enorma mängderna plastavfall i era oceaner. Vi kan göra om detta till ett organiskt gödsel, som istället kan ge näring åt era oceaner och reparera mycket av den skada som orsakats av ert massiva överfiske av haven. Denna process kan även leda till en sänkning av de seismiska anomalier som skapats genom det mörkas många Jord-omvälvande äventyr.

De var bokstavligt talat beredda att förstöra sina egna nationer för att drastiskt minska populationer och i samband med detta införa krigslagar. Detta kan inte tillåtas. Den gudomliga planen ställer ert samhälle i Ljuset och proklamerar er slutliga återgång till fullt medvetande. Vi har övervakat er under de tretton tusen år som Anunnaki och deras ondskefulla hejdukar iscensatt ett antal "Gyllene Tidsåldrar", som var och en följdes av en katastrof konstruerad av det mörka. Dessa skurkar önskade djupt att göra er till en avancerad slav-ras, vars enda syfte var att tjäna dem. De ville också framkalla ett icke sammankopplat eller felaktigt sammansatt DNA som kan förhindra er återgång till fullt medvetande. Detta är nu en omöjlighet. Vi hjälper våra Jordallierade att avsluta det som återstår så snabbt som möjligt. Därför kommer detta att ske mycket snabbt. Tillräckligt med delar är redan på plats för att uppnå dessa nödvändiga mål. Det som faktiskt är kvar är den rätta gudomliga tidpunkten då dessa händelser ska manifesteras. Himlen önskar innerligt att omvandla den här verkligheten och skapa en ny epok för var och en av er!

Den tid som nu pågår ska omvandlas till en välmående och fredlig övergång. Vi kommer att övervaka detta sista skede och transportera er dit där den heliga LjusKammaren är belägen. På denna plats kommer ni att slutföra er förvandling, ta emot den underbara informationen från era Uppstigna Mästare och använda den för att skapa en ny verklighet. Fysiker och naturvetenskapsmän på er värld har just börjat ana hur den här nya världen kommer att framträda. En del av dem har sett hur stora rymdskepp snabbt kan passera den här galaxen. Dessa Ljusskepp har förmågan att resa i tiden och förflytta sig till vilken dimension som helst. Ni kommer att få lära er mycket. Denna nya visdom kommer att forma er, och med den kommer ni att på ett behagfullt sätt skapa en ny stjärn-nation. Detta nya land kommer att bli grunden för era resor och era kommande stordåd. Legender kommer att skapas och många storslagna berättelser kommer att berättas om det ni ska göra för att förändra inte bara den här galaxen, utan även hela det fysiska. Vi står redo att välkomna er igen in i fållan såsom galaktiska mänskliga kamrater i gudomligt tjänande till Ljuset och till utvecklingen av den gudomliga planen!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med nyheter om vad Ljuset i sin välsignelse gör för att manifestera en ny, fri och välmående verklighet för er. Våra olika kollegor avslutar nu ivrigt ett antal inledande uppgifter, som kommer att leda till en stor seger för Ljuset. Den första punkten är att producera ett nytt finansiellt system för den här världen. Detta projekt är redo att starta och har länkats samman med att föra fram en NESARA-regering i Nordamerika. De som arbetar med att byta ut den nuvarande amerikanska de facto regeringen är nästan redo att manifestera det här projektet. Så ni står på randen till en ny epok för mänskligheten. Vi har också ägnat mycket av våra andliga resurser till att skapa de energier, som med säkerhet kan föra allt detta till ett snabbt förverkligande. De mörka kan känna denna sköld av Ljus höja sig runt den här planeten och de är oförmögna att förhindra att den manifesteras. Håll utkik efter hur underbara händelser börjar dyka upp överallt.

För närvarande är vi mycket glada över att många av er skapar energier i gruppmeditationer, vilket har hjälpt oss till att skapa dessa mäktiga sköldar av Ljus runt den här världen. Glädjefyllda välsignelser och välkommen till var och en av er som på sitt sätt har hjälpt oss i denna strävan. Det är verkligen underbart att ha er till hjälp med att göra dessa energier starka. Och det är uppenbart hur var och en av er önskar bli fri från det slaveri, som först påtvingades av det mörka på era förfäder för nästan tretton tusen år sedan. Denna mörka energi splittras nu snabbt. Detta utgör ett andligt förebud om det som nu ska ske globalt. Välsigne er för er hjälp och ert stora engagemang för frihet, för Gaia och för fullt medvetande. Var och en av oss är tacksamma och i sann glädje. Ni har verkligen visat oss hur Skaparens nåd producerat en verklighet beredd att bli fri. Denna verklighet kan sannerligen välkomna sina andliga förfäder från hela den här galaxen.

Ni är på randen till ert nästa steg i medvetandet. Ni har släppt in Ljuset och välsignats i detta av Himlen. Ni är beredda att ta parti för det som vi har gett er. Resurserna finns för att producera den slutliga övergången, vilken kan överbrygga gapet mellan er gamla mörka värld och den nya, som ligger på randen till fullt medvetande. Denna ökning i förmåga sker medan ni ställs om av de energier som ständigt omsluter er från era himmelska skaror. Vi gläds över att de laddningar som Himlen gett oss gör en så bra effekt. Ni håller på att driva det mörka från sin piedestal och i dess ställe införa en process som leder er till att manifestera er underbara fulla potential. Vi välsignar denna utveckling och ber om ständig healing och nåd från det gudomliga. Detta har beviljats. Tiden för att fira närmar sig nu. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag framförde vi vårt budskap. Vi tackar för er hjälp och ert stöd inför Himlens förändringar. Dessa kommer att ge er en ny epok med glädje, frihet och välstånd. Vi kommer för att välkomna tillbaka dem som har gått igenom det begränsade medvetandets förkrossande effekter. Ni kommer nu att skapa en fantastisk galaktisk fred! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge