Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 17 maj 2016


Sheldan Nidle - 17 maj 2016

7 Imix, 14 Moan, 12 Manik

Dratzo! Den här världen håller långsamt på att förändras. En sann republik knuten till NESARA-lagens nyanser träder så sakteliga fram i Amerika. Det mörkas mängder av försök att falskt utropa en sådan regim är dödsdömda och kommer i slutändan att misslyckas. Det mörkas förmåga att ljuga och plantera in de här osanningarna skjuts samtidigt åt sidan av Ljuset. Bland annat har detta tillfälligt bromsat in framstegen för Ljusets många krafter. Vi, tillsammans med alla våra medarbetare, ordnar nu upp de här sista dumheterna. Detta gör att Ljuset nu kommer tillbaka på rätt spår. Därför får Ljusets alla sektioner återigen förmågan att med lätthet kommunicera med varandra. Vi förväntar oss en mycket stark utveckling när det gäller att låta de här tillgångarna komma fram. Allt det här pekar för oss på att detta var de sista sätten, genom vilka det mörka kan störa uppkomsten av en ny regering och införandet av nya pengar. Detta innebär naturligtvis att de nya bankorganisationerna måste anta ett strikt handlingssätt och införa nya regler som täcker den framgångsrika användningen av den här nya guldstandarden. De här sakerna sorteras nu ut och ett antal nya förfaranden är redo att tillämpas internationellt.

De sista fördröjande åtgärderna visar oss hur bedrägliga de här sista kabalhantlangarna är. Inte desto mindre är deras taktik dömd att misslyckas. Vi har infört nya sätt för att på nära håll observera vad de håller på med. Var och en av er har en allmänt hållen visualisering vad gäller det här sista omvandlingsskedet. Vi drar nytta av dessa underbart detaljerade koncept för att utforma taktiken för hur allt detta ska genomföras. Det mörka är övertygat om att det fortfarande är möjligt att på något sätt använda ett sista knep för att ge dem en väg ut ur sitt nuvarande träsk. Men så kommer inte att bli fallet. Vi vet vad de gör, och varför. Vid rätt tillfälle, kan vi smula sönder deras uppfattning och låta den sanna NESARA-Republiken växa fram. De senaste striderna om skilda uppfattningar kommer att bli framgångsrika och följas av att en ny dag gryr för mänskligheten på ytan! Fram till denna tidpunkt återstår de sista operationerna. Vi har för avsikt att sätta igång med dessa och använda det vi finner för att arrestera och isolera dem som finns kvar av denna en gång så mäktiga kabal. Tiden närmar sig för att ett sant och ärligt styre ska bli normen här, och att vi till slut öppet ska kunna tala till er.

De åtgärder som vidtagits är bara ett exempel på hur detta märkliga "tit for tat"- spel (Övers. anm.: öga för öga, tand för tand) mellan Ljuset och mörkret genomförs. Under de senaste veckorna har vi sett hur detta påverkar er. Vi ser hur ni försöker räkna ut hur allt det här utspelas och när ni slutligen ska börja ta emot dessa pengar. Låt det oväntade ske. Katt och råtta-spelet är nästan över. Vid det här laget uppskattar faktiskt det mörka att det bara är fråga om några få sista drag innan allt verkligen är förlorat. De här insikterna hos det mörka följs av en uppsjö arresteringar av alla som spelat det här spelet på dess lägre nivåer. De pengar och det guld som de stal återbördas till oss. Federal Reserve och dess hantlangare i Puerto Rico har motats in i ett hörn och tvingas avsluta sin olagliga verksamhet. Många andra befinner sig också på gränsen till arrestering. Som vi har sagt är det här avskyvärda spelet nästan över. Det finns endast ett fåtal drag kvar. Det bästa för kabalen i alla dess uttryck är att lägga av och låta oss avsluta det hela.

Som ni kan se är det mycket som händer över den här vidsträckta världen. De avslutande sammandrabbningarna med kabalen och alla dess hantlangare är för närvarande en del av vardagen. Den viktigaste delen i den här rapporten kan uttryckas i några enkla fraser. Den mörka kabalen förlorar och Ljuset är i det närmaste redo att förkunna sin seger. Den här operationen tar mer tid än vi först önskade. Nåväl, ett antal förebud om er seger återstår. För närvarande befinner sig våra representanter på er värld mitt i en global uppstädningsoperation. Den här proceduren utförs i en takt som är utformad för att lugna ner det mörka och dess hantlangare. Oavsett vilka eventuella komplikationer som kvarstår, var medvetna om att våra samarbetsparter är fast beslutna att avsluta och sedan stabilisera alla eventuella oroshärdar. De här operationerna är viktiga, men ändå kommer de inte att orsaka några större förseningar i processen att ge er ett nytt finansiellt system och välkomna välståndets tidsålder. Framför er ligger en ny regering med ett nytt sätt att regera och ett efterlängtat avslöjande (disclosure). Dessa tider är verkligen fantastiska och fyllda med många storslagna händelser och himmelska underverk!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Alla våra medarbetare håller ivrigt på med att avsluta de resterande viktiga saker som krävs för att sända er era välsignelser! Det mörka fortsätter att manipulera en del, vilket möjligen kan orsaka en del oförutsedda förseningar. Därför är det viktigt att ni fortsätter att göra era dagliga visualiseringar. Dessa, tillsammans med våra, bidrar till att skapa ett fält som gör det lättare att slutföra alla de här tilldelade uppgifterna. Varje dag, lägger Himlen till sina egna dekret till det vi gör. Dessa gudomliga tankar fungerar som ett välbehövligt stöd inför de här operationerna. Himlen skapar, med vår gemensamma hjälp, en ny verklighet för oss alla. Detta är en övergångs-värld, där vi kan växa i medvetande och, - mina Barn, öka förmågan att anpassa oss till hur man bäst överlever. Den här processen leder till den tid då vi kan vara tillsammans och välkomna in era nya mentorer. Vid den tidpunkten kommer ni också att möta era levande förfäder, invånarna i Agartha!

Allteftersom ni blir mer medvetna, kan den här processen att höja ert medvetande leda till en ökad känsla av frustration medan ni väntar på det oundvikliga. Er ökade nyfikenhet är underbar för oss. Den förändrar era gamla uppfattningar om den här världen. På grund av era nya energier, tycks det inte stå rätt till med världen, och opåkallade krig inspirerar er inte längre. De som länge har styrt den här världen ser er inte längre som fogliga dockor, utan som människor som man måste räkna med. Detta är ytterligare ett tecken på att det som brukade vara normalt inte längre gäller. Ni har även en bättre förståelse för hur nåden fungerar. Himlen tar till sig era böner om en ny värld. De här förändringarna inom er är mycket välkomna. Förvänta er mer av detta allteftersom ert medvetande växer. Var och en av er är ett experiment inom en procedur som Himlen på allvar påbörjade i början på 1970-talet.

Vid den tiden, orsakade det mörka nästan att er Sol gick över till en nova och på ett ögonblick skulle ni ha varit borta. Våra galaktiska vänner och våra Himmelska överordnade stoppade den här händelsen och har låtit er fortsätta framåt. Detta sågs även som ett stort förebud om ett annat fenomen som svepte genom den här galaxen. Det innebar att de stora förändringar som ni behöver kunde inledas så snart som möjligt. Det har tagit nästan fyra årtionden för att stadigt justera den här världen och låta oss se hur nära vi är ett mera formellt ingripande. Till dess att det mörkas hantlangare besegrades uppmanades vi Mästare att anta ett mer beskyddande sätt. Därför har vi blivit mer märkbara nu under de senaste åren. Vi är mycket nära att öppet kunna instruera er i en rad viktiga ämnen. Dessa kommer att bli till hjälp inför det som ni inledningsvis ska lära er av den nya NESARA-regeringen. Halleluja! Halleluja!

Som vanligt har vi idag rapporterat om det som händer på ert jordklot. Händelser signalerar nu att ni är på väg att ta emot ett antal speciella fonder. Dessa kommer att vara föregångare till ett stort välstånd som kommer att förändra den här verkligheten! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge