Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 17 mars 2015

Sheldan Nidle - 17 mars 2015

11 Cib, 14 Ceh, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi är tillbaka i Glädje! De jordallierade som ansvarar för att den internationella valutaöverföringen görs korrekt och utan partiskhet är redo att inom kort påbörja en process som leder till den globala distributionen av era välsignelser. De genomför nu sluttestet av det nya systemet. Det här systemet är kopplat till den globala valutaomställningen. Dessutom kommer den här processen att framkalla de villkor, varigenom NESARA- lagstiftningen till slut kan antas i USA och globalt. Det viktigaste målet för oss är en ny regering. Vi har iakttagit den gamla kabalvänliga regimens mörkläggning och globala desinformationskampanj om oss. Den nya regeringen kommer att ändra detta underliga förfaringssätt och genomföra ett fullt avslöjande. Denna åtgärd tillåter oss att helt öppet genomföra våra aktiviteter. Vi vill visa er att vi vill väl. Vi kan sedan slutföra de projekt som krävs av oss för att avlägsna de dolda farorna från Fukushimastrålning i era hav, i luft och vatten. Dessutom önskar vi tillfälligt landa och kontrollera ett antal av Gaias speciella nätverksnoder. Vi behöver utföra tester med våra forskare placerade på ett antal platser runt ert klot.

Gaia behöver få hjälp i sina ansträngningar att bevara sina många ekologiska livszoner. Vid någon tidpunkt kommer ytan på er planet att behöva en mycket kraftig genomgång. Vi har ansträngt oss och genomfört det som faktiskt är ert jobb, nämligen att bevara denna globala miljö. Alltsedan era västeuropeiska affärsmodeller blev norm har ytan på er värld lidit. Där det en gång fanns enorm skogsmark ser man nu stor förstörelse av den traditionella livsmiljön. Vi förespråkar inte någon återgång till vissa primitiva realiteter på er värld. Men vi önskar att ni använder ett antal avancerade teknologier för att bevara och utvidga diverse livsmiljöer. Vi har för avsikt att införa utrustning som ytterligare utökar den teknologi som ni redan har. Det som ni nu saknar är det fulla engagemanget att göra detta. En ny ledning kan förändra denna viktiga del och få er att som ett folk lyckosamt genomföra en snabb ekologisk skadekontroll. Dessa åtgärder kan snabbt förnya de livsviktiga relationerna mellan era globala samhällen och Moder Jord. Och det som är ännu viktigare, detta kan lära er hur verkligt värdefulla sådana osjälviska handlingar är!

Det som nu sker med er är en till synes långsam, men i verkligheten en snabb marsch mot fullt medvetande. Himlen är beslutsam vad gäller att utveckla er tillbaka till galaktiska människor. Därför har Himlen inför våra andliga rådsförsamlingar påbjudit att vi dagligen skickar ut våra flottor för att övervaka er. Under varje årtionde som följt har vi blivit alltmer djupt involverade i processen att förflytta det här samhället med dess människor från de senaste tretton årtusendena av mörker till Ljusets storslagenhet. Den här processen har bland er gått långsammare än vad vi önskade. Ändå förblir vårt syfte att vara de sanna representanterna för Himlens uppdrag på den här världen. Till en början var de som arbetar med denna himmelska omvandling något misstänksamma mot vår ständiga närvaro. Det har tagit över ett decennium att lösa dessa bekymmer helt och hållet. Våra diplomatiska kårer mötte också kalla handen från era regeringar. Emellertid har allt förändrats till det bättre under de senaste åren. Med vår hjälp har de som representerar Ljuset vunnit ett antal mycket viktiga domstolsbeslut. Dessutom har våra teknologier förhindrat det mörka från att stjäla en stor del av Ljusets värdefulla tillgångar.

Dessa händelser skapade en sann allians mellan våra numera jordallierade och skapade panik hos kabalen. Båda sidor låter oss nu ha ett rakt utbyte med dem. Dessa möten hjälpte oss att tillsammans med våra jordallierade utveckla väl fungerande strategier. På ett motsvarande sätt börjar nu kabalens representanter se oss i ett nytt ljus. Vi är Himlens galaktiska alternativ. Många av de händelser som skulle äga rum för att krossa allt motstånd ses för närvarande som omöjliga och övergavs nyligen. Det som återstår är en charad som pågår dagligen mellan regeringar, pressen och Internets kastande rykten. Detta kommer att fortsätta tills det nuvarande systemet antingen är det segrande eller är besegrat av Ljuset. Vi finns här för att säkra Himlens storslagna seger. Er tid i mörker håller verkligen på att nå ett mycket ärorikt slut! Många händelser som signalerar ett slut på denna hemska verklighet har börjat manifesteras. Det är vår uppgift att slutföra dessa förberedelser, sedan landa, och med stor glädje möta er. Vid den tidpunkten kan våra mentorer föra er fram mot det fulla medvetandets underverk!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med stora välsignelser! Våra jordiska medarbetare håller ivrigt på att testa och förbereda ett godkännande av ett system för leverans av era välståndsfonder. Det finns även ett antal grupper som förbereder sig inför införandet av den amerikanska NESARA lagstiftningen. Vid millenniumskiftet gömde den amerikanska Högsta domstolen undan denna lagstiftning. Tidpunkten då detta extraordinära dokument görs offentligt närmar sig. Olika individer håller på att avsluta de planer som ska föra ut dessa dokument ur det hemliga beskydd de länge har haft. När detta inom kort sker, kommer det att markera återkomsten av er sanna republik, och behovet av att innerligt skydda den. Som Mästare välsignar vi detta djupt och vet att denna stora förändring kommer att bli en fredlig förändring. Denna lagförändring blir början på en större förändring som kommer att signalera slutet på kabalstyret. Ni kommer att presenteras för en ren och öppen regering!

Kom ständigt ihåg att allt detta är en gudomlig välsignelse. Vi tackar alla dem som med mod och magnifika förmågor gjort allt detta möjligt. Vi tackar även var och en av er som länge har hållit denna vision och låtit era storslagna energier läggas till allt det som vi gör. Det här arbetet har tagit ett antal årtusenden att utföra. Nu är det ni och era underbarn som i glädje ska smaka på denna högst delikata frukt. Var ständigt tacksamma mot Himlen och redo att prisa alla som har kommit från fjärran för att hjälpa er i denna sak. Vi övervakar hur var och en av er växer i medvetande. Och använd ödmjukt era nya förmågor till att hjälpa dessa mycket krävande förfaranden att lyckas. Ni kommer nu att se hur många som ni inte kände till, stiga fram och unisont hjälpa Gaia och denna "globala by" som ni bor i, att förändra och producera en ny verklighet. Det är denna verklighet som kommer att välkomna er större familj.

De underbara andliga energierna finns där för att förändra den här verkligheten och göra er redo inför era KristallLjusKammare. Detta speciella levande Ljus kommer att ge er tillbaka det som atlantiderna tog ifrån er. Ni kommer att utvidga denna stora skara med Mästare och slutföra det arbete som påbörjades för länge sedan i det antika Lemurien. Ni kommer att få se återfödelsen av det här solsystemets stjärnnation och få använda era krafter för att kraftigt förstärka de meditationer och böner som vi dagligen utför för att hjälpa Jorden och hennes syster- världar. Vår Sol innehåller en mäktig Ande, som i glädje välkomnar er till den här nya världen. Mörkret tjänade ett syfte. Ni kommer att använda dess förvärvade visdom, så mycket som vi har, för att överföra Ljusets kraft överallt. Vi kommer att övervaka och vägleda er på era kommande resor. Det finns mycket som Himlen önskar instruera er om. Som väsen i gudomligt tjänande väntar vi gärna på det som Himlen så önskar. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi vårt budskap! Den här världen håller på att förändras. Medan den gör det, för den er allt närmare den härliga värld som ni väntat på så länge! Vi uttrycker härmed vår erkänsla för ert tålamod och er frustration. Vi ber helt enkelt att ni verkligen njuter av de underverk som kommer att visa sig! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge