Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 16 december 2014

Sheldan Nidle - 16 december 2014

11 Chicchan, 4 Mol, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med fler nyheter till er. Nu har mekanismen för att ge er era välsignelser aktiverats. Våra medarbetare rapporterar att de första aktiviteterna i den här processen är på gång och att man inte har stött på några problem. Våra Jordallierade använder tillitsfullt ett leveranssystem, som är väl testat genom åren. Det är vår önskan att ha ett antal viktiga element på plats gott och väl före jul. Vi har kontaktat dem som är ansvariga för dessa olika projekt och fått höra att ett antal speciella åtgärder vidtas för att säkerställa framgången för dessa olika leveranser. Vi vet, eftersom de juridiska befogenheterna för dessa leveranser ligger hos dem som gör färdigt de justeringar som behövs för att skapa ett nytt och mycket mer rättvist banksystem. Det är detta nya system som kommer att ha hand om de massleveranser som kommer att ge er era välsignelser. Således kommer den första delen av dessa leveranser slutgiltigt bevisa att alla dessa välstånds- och humanitära projekt faktiskt inte går att stoppa. Vi önskar använda dessa första leveranser till att bevisa för alla att det mörkas makt verkligen är över.

Det här slutet på det gregorianska året 2014 efter Kristus kommer att bli känt för er som en mycket välkommen vattendelare. Inte enbart välstånd kommer att börja spridas bland er, utan införandet av en ny regeringsordning kommer även att börja manifesteras. När Greve Saint Germain och Thomas Jefferson skrev de första utkasten till den amerikanska självständighetsförklaringen, var den som ett stort upprop till frihet, suveränitet och välstånd för alla. Detta fantastiska dokument var från början en uppgörelse med slaverifrågan såsom den då existerade i Amerika. Det har tagit över två århundraden att materialisera dokumentens sanna kallelse. Det som sker kommer att visa på de gudomliga sanningar som finns inneboende i detta dokument och låta den här jorden till slut genomföra sitt ärorika uppdrag. Händelserna under den tid som är på gång kommer ytterligare att belysa den här frågan. Ni kommer att se det slutliga fullbordandet av en tyst revolution, som bokstavligen har tagit århundraden att fullfölja. De som idogt har ägnat sig åt den här saken kommer äntligen att skörda de belöningar de så underbart förtjänar.

Denna tysta revolution innebär att installera en ny regering som ägnar sig åt att vara ett instrument för folket och en sann beskyddare av folkets rättigheter. Organisationen hos denna regering blir det första uttrycket för det som ska bli ert galaktiska samhälle. Ni håller på att förflytta er uppför medvetandets transportband, vilket oundvikligen kommer att leda er till fullt medvetande. Ert samhälle har ständigt fått sig itutat att knapphet och konkurrens är det mänskliga samhällets äkta karaktär. Så är det naturligtvis inte. Teknologi och medvetande skapar en förening, som leder till de världar där vi dagligen vistas. Den enda faran är att alltför mycket förlita sig på teknologier som inte är i behov av en konstant övergripande insats från mänskligheten. I sista hand baseras intelligens på hur man tillämpar sitt andliga medvetande. Att tillföra andlig energi är viktigt och kan inte nog betonas av oss. Ni befinner er vid en punkt i er teknologiska utveckling där denna grundläggande varning till fullo måste beaktas. Det är därför vi är glada över att en speciell andlig intervention nu är på gång. Detta ingripande kommer snabbt att leda er förbi eventuella hinder för er återgång till fullt medvetande.

De för dagen aktuella händelserna utlovar er alltså en väg mot ert ödesbestämda mål. Vi finns här tillsammans med era kusiner i Agartha för att snabbt förflytta er till användningen av underbara teknologier, vilka kommer att göra det lättare för er att gå vidare. Gaia behöver se att ert globala samhälle inte längre önskar exploatera hennes resurser och bryta ner livsmiljön. Mänskligheten är avsedd att både vara Gaias särskilda himmelska väktare och den som till fullo inser sin roll vad gäller att utveckla den gudomliga planen över hela det fysiska. Ni kommer så småningom att utöka ert samhälle till en helig stjärnnation som under ert förvaltarskap välvilligt styr de många vattenvärldarna, och dessutom vakar över alla de världar som utgör just er stjärnnation. Dessa gudomliga uppgifter är ansvarsområden som ni kommer att ta på er med glädje. Var och en av er inser innerst inne varför ni är här och förstår naturligt hur man genomför detta. Vår uppgift är att hjälpa er att upptäcka detta. Vi är så glada över det som Himlen har gett oss. Den framförliggande tiden är då vi återigen presenterar oss för var och en av er!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra medarbetare är för närvarande upptagna med att tillsammans med våra andliga familjer och rymdfamiljer arbeta för att säkerställa att leveranserna går som planerat. För närvarande testar vi det här systemet för att säkerställa att det lätt och enkelt kan leverera era välsignelser. Så här långt har vi sett att systemet fungerar som planerat. I början av veckan har vi för avsikt att föra in det här systemet så att det kan slutföra sina leveranser. Vi arbetar som en grupp och fokuserar på framgång för systemet och för att kunna sätta nästa del av vår plan i verket. När leveranserna är gjorda kommer en ny regering att tillsättas. Vi väntar nu på att förflytta våra utvalda individer till Washington där de kan ta på sig nyckelpositionerna i en tillfällig regering, vilken kommer att införa en återgång till konstitutionell och allmän civilrätt. Denna regering kommer att bli prototypen för ett antal andra regeringar, som kommer att ta över styret strax efter framgången med den nya amerikanska regeringen.

Denna förändring i regeringssätt kommer att åtföljas av ett växande välstånd och en global utveckling mot fred och samarbete. Denna övergång mot fred kommer slutligen att framhäva de olika "små" ansatserna för att skapa ett alternativ till den mörka kabalens banksystem. Dessa ganska underfinansierade operationer kommer att ges möjlighet till snabb tillväxt och börja med en kraftfull utbyggnad av infrastrukturen över hela den "tredje världen". Vi har andligen backat upp dessa rörelser och skyddat dem från ett totalt misslyckande. Det är nödvändigt att förse dem med rent vatten, bra vägar och riktiga avlopp liksom också en enkel tillgång till banktjänster och andra medel för utveckling av ett livskraftigt ekosystem. Det är nödvändigt att Gaia blir en del i all framtida global utveckling. Ankomsten av våra rymdfamiljer kommer att klargöra detta ytterligare. Vi ser fram emot en global inställning som baseras på en andlig återförening med Gaia.

Låt oss se på det som händer. Ni håller på att stiga i medvetande. Detta gör er mera medvetna om varandra och om behovet av att hjälpa varandra. Ni håller på att bli medvetna om ert växande ansvar för den värld som omger er. Ni blir mer medvetna om hur ert samhälle bidrar till en kraftfull utrotningscykel. Ni inser att ni har teknologi som har förmågan att vända på allt detta. Ändå är den viktigaste komponenten andlig. Er användning av universell Kärlek och Ljus är det enda, som kan rädda er verklighet. Därför måste ni i stor skala ompröva era värderingar och börja använda dessa nya värderingar på ett helt storslaget sätt. Ni börjar gå över från den som betonar sinne-logik till den som betonar hjärta- logik. Det är detta som kommer att växa allteftersom ni omvandlas från begränsat till fullt medvetna! Till detta kan vi bara säga, Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag har vi gått igenom det som händer på den här världen. Vi ber dig att använda din visdom och din bön till att föra in denna nya verklighet. Många är nu engagerade i att manifestera det som vi har talat med er om. Vi ber er att stödja dessa åtgärder och använda era medfödda förmågor till att föra fram denna nya verklighet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge