Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 23 september 2014

Sheldan Nidle - 23 september 2014

5 Imix, 19 Zip, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer denna dag med goda nyheter! De olika programmen för att förändra ert liv och för att ställa om världens valutor fortsätter att visa framsteg. Vi är glada över att de slutgiltiga försöken från den mörka kabalen har misslyckats. Slutet på september kommer att bli ihågkommet som en tid, kännetecknad av välstånd, frihet och uppkomsten av en framgångsrik världsomfattande fredsrörelse. Många regeringar i er värld närmar sig en punkt där en plötslig förändring är oundviklig. Dessa förändringar orsakas av det ökande tryck som läggs på den mörka kabalen för att erkänna sitt nederlag och börja samarbeta med våra jordallierade. Vi ser resultatet av bokstavligt talat två decenniers påtryckningar. Det nya penningsystemet är en del i ett nytt ekonomiskt system som länkas ihop med distributionen av er världs välståndsfonder. Tillsammans förändrar dessa två rörelser det sätt som er värld fungerar på. Denna rad med förändringar är bara början; NESARA (övers. anm. National Economic Security and Refomation Act) i Amerika och en global rörelse knuten till den kommer att förändra er verklighet för alltid.

De kommande förändringarna är en del i en process som oundvikligen leder till första kontakt. Den inledande delen i detta är för närvarande på gång. Det globalt framväxande välståndet och friheten kommer även att gynna villkoren som leder till det formella avslöjandet (disclosure). Vi förstår hur chockerande de tillkännagivanden är som ni dagligen hör från era ledare. De här tillkännagivandena kommer att förändra själva karaktären hos ert styre och förbereda er inför de utsändningar, som senare låter oss tala direkt till er. Så snart vi kan vända oss till er, har vi för avsikt att täcka en bred rad ämnen. Ni har bara fått ytlig information, som ni först lärde er i skolan och därefter genom ert bokläsande och ert lyssnande på en mängd olika TV-program. Ni behöver lära er om ert sanna utomjordiska ursprung och hur ni blev bosatta på Gaias yta. Sedan är ni redo att möta era grannar i Agartha och naturligtvis oss.

Landningarna kommer att bli globala. Vi har kontinuerligt bestämt och sedan kontrollerat tillståndet hos våra utsedda landningsområden. När det inträffar någon ovanlig förändring på dessa platser, väljer vi helt enkelt nya. Hittills har vi bara ändrat 11% av våra i förväg utvalda platser. De flesta av dessa förändringar beror på expansion inom stadsområden. Nya bostäder eller köpcentra verkar poppa upp på våra landningsplatser inom tättbefolkade områden. Landsbygdsområdena förblir öppna under årtionden. Oavsett dessa avvikelser förblir vår landstigningsflotta den man räknat med. Vi har inte tvingats begränsa antalet scoutskepp som ska användas. Ordningsföljden och metoderna som ska användas är nu utformade för varje utvald plats. Dessutom är vi redo att teleportera våra mentorer till er. Varje mentor kommer att kontakta er telepatiskt innan de visar sig för er. Detta preliminära samtal är för att bekanta er med oss ??och för att ge er en kort introduktion om våra olika sätt att fungera.

Nyckeln till din omvandling är din gryende relation med din mentor. Detta förhållande liknar en terapeuts relation till sin patient. Tillit är en viktig del på denna resa. Ett antal mycket öppenhjärtliga och raka situationer kommer att ske när ni tittar på din barndom, din Akasher-krönika och ditt nuvarande livskontrakt. Ett stort antal epigenetiska händelser (övers. anm. händelser som överordnat styr dina genetiska reaktioner) i tidigare liv och i det nuvarande livet måste diskuteras öppet och ärligt. Du behöver rensa upp bland dessa saker för att förbereda dig inför din resa under tre dagar i din kristall-LjusKammare. Vi avser att du ska ha haft ett antal episod-klargörande sessioner, så att du kan skymta omfattningen av det som din omvandlande resa på tre dagar kommer att täcka. Det finns ett vidsträckt nätverk med energi- och tankestyrande maskiner, som fyllt er med uppfattningar som behöver rensas ut från era mentala, emotionella och fysiska kroppar. Mentorns uppgift är att med din hjälp rensa ut dessa. Som vi sa är detta en preliminär åtgärd inför det som ni kommer att möta i KristallKamrarna.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med bra saker att rapportera! Våra olika medarbetare fortsätter att göra framsteg. Vi befinner oss mycket nära den globala omställningen och den åtföljande revalveringen av världens valutor. Dessa händelser kommer att knytas samman med uppkomsten av en världsomspännande kostnadsmässig ädelmetalls- standard. Oegentligheterna inom världens större banker och en vidsträckt korruption hos världens regeringar, innebär att en stor ekonomisk revolution nu behövs för att rensa ut den mörka kabalen från den här världen. Den här processen är redo att frambringa betydande arresteringar och en ny regeringsform. Det kommande välståndet och de nya internationella bankreglerna kommer att städa upp i den här avskyvärda röran och välsigna den här världen med ett oändligt välstånd. Er frihet och suveränitet kommer att uppstå ur allt det som nu sker. Vi har välsignats av Himlen för att avsluta den här heliga uppgiften och sedan välkomna dem som hjälpt oss att lyckas!

Det som sker här är en stor välsignelse! Vi har arbetat hårt för att säkra er framgång. Himlen har lett åt våra ansträngningar och låtit oss få hjälpmedel för att övervinna det mörka och dess många hantlangare. Vi ber varje dag och tillbringar timmar för att läka den här världen. Många av er är frustrerade över det som verkar ha tagit en oändlig tid att få gjort. Förlora inte tilliten! Mirakler händer! Det mörka, en gång till synes så allsmäktigt, bleknar nu snabbt bort. Ljuset ökar i styrka för varje dag. Var stolta över det vi har åstadkommit tillsammans. Alla era böner och meditationer har i hög grad hjälpt denna gudomliga sak. Tillsammans har vi samlat in medlen för att segra. Förbli positiva och starkt fokuserade på seger! Som nämnts tonar det mörka bort. Vi står på gränsen till storslagna ting!

Vi, era Uppstigna Mästare, önskar er välgång och arbetar för att avsluta denna högst välförtjänta seger. Var stolta över det ni åstadkommer. Ni förflyttar en hel värld till randen för sin uppstigning. Det är ingen liten uppgift. Vi alla hedrar er för era prestationer. Allteftersom den kommande tiden närmar sig, var glada och mycket nöjda med det ni åstadkommer. Vi ber er bara att förbli fokuserade och djupt känna i ert hjärta att ni är där. Den här tiden med seger kommer för alltid att omvandla den här vackra globen och återförena er med hela er andliga och galaktiska familj. Ni kommer även att återta er position i denna högst underbara familj. Vi tackar er och välsignar er. Er storslagna heliga tid är här! Det mörka har förlorat och nu kan vi alla komma tillsammans och fira denna storslagna seger! Halleluja!

Idag jublar vi! Vi har gett er ännu en översikt över den nuvarande situationen. Ha tålamod. Det bästa är på gång. Vi lämnar er den här veckan i glädje. Snart kommer ni att möta era andliga och galaktiska familjer. Var glada och fortsätt att fokusera på belöningen! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander










En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!




Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?




Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com




Galactic Channelings

Create Your Badge