Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 16 september 2014

Sheldan Nidle - 16 september 2014

11 Ix, 12 Zip, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi kommer tillbaka med mycket att tala om. Det går fortsatt framåt för våra jordallierade med arbetet att först förändra jordens valutor och därefter skapa en ny regeringsform. Detta tvåstegs-angrepp står nu på gränsen till en global valutaomställning, vilken banar vägen för en återgång till ett äkta värdesystem. Fiat-pengarnas upphörande ger möjligheten att driva bort den mörka kabalen från makten och tillåta leveransen av ett välståndsprogram, som för med sig ny regeringsform och återkomsten av er personliga suveränitet. Detta är ytterligare ett steg för att befria er från årtusenden av skuldslaveri och från det regerings-system som favoriserade de få med makt framför de mångas rättigheter. Den här processen måste föregå våra masslandningar på era mycket vackra stränder. De efterföljande stegen omfattar en fullständig ombearbetning av er valuta för att uppmuntra spridningen av ett globalt välstånd. Dessa mått och steg leder till avslöjandet (disclosure) och de välbehövliga lektionerna från era Uppstigna Mästare. Detta i sin tur kommer att skapa de villkor som kommer att göra er redo inför oss.

Våra mentorer har en stor uppgift framför sig. En i förväg utvald person kommer att tilldelas dig och vänligt leda dig till en fullständig förståelse av vem du verkligen är. Detta kommer preliminärt att ge dig en glimt av vad fullt medvetande handlar om. Detta speciella vara-tillstånd är Himlens sätt att konstant skapa och utveckla det fysiska. Således använder Himlen i glädje var och en av oss, vi som kommer för att vända er tillbaka till det här tillståndet av gudomlig nåd för att genomföra hennes många påbud. Vi hedras genom dessa plikter och arbetar flitigt för att se till att varje påbud blir en verklighet. Vi ser oss själva som gudomliga hjälpare inom det fysiskas angelägenheter. Denna synnerligen underbara miljö är fysisk för allting. Den är fylld med oändliga verkligheter, som var och en lyder under en uppsättning speciella regler. Liksom ni, existerar vi inom sådana verkligheter. Vår gåva är att vända det här solsystemet tillbaka till dess tidigare tillstånd som en femdimensionell verklighet. Detta kommer att ge er möjlighet att hjälpa de tidigare tredimensionella Ankara-barnen att utveckla sina egna LjusKroppar.

För er är faktiskt gudomligt tjänande ett arbete, som ska säkra de sista spåren efter det långa galaktiska kriget och vända dem till fred och glädje. En del av dessa nya stjärn-nationer finns mindre än 80 ljusår från ert hem. Av dessa varelser kommer ni att tas emot med glädje och en djup känsla av att till sist befrias från den smärta och sorg som påverkat deras dagliga liv. De som för närvarande finns där för att hjälpa dem hälsas med rop efter er, att ni ska komma och leda dem till fullt medvetande. Himlen har berättat för oss att detta beror på att deras vetenskapsmän för länge sedan undervisade era atlantiska förfäder om hur ni skulle kunna fås att falla så djupt ner i tredje dimensionen. Denna mörka handling utfördes för ungefär 15 000 år sedan. Era förfäder hölls fångna inom speciella laboratorier på landsbygden och sändes sedan till ett antal liknande samverkande anordningar runt er glob. Ni befriades från dem när Atlantis förstördes för ungefär tretton tusen år sedan. Ert återvändande till fullt medvetande kommer definitivt att göra slut på detta brutala experiment.

Som ni ser, har ni en inledande uppgift att genomföra så snart er nya stjärnnation bildats. Vi är här för att förflytta er till fullt medvetande, presentera er för era kusiner i Agartha och träna er i det fulla medvetandets etikett. Med detta i er hand kan ni som medlem i den Galaktiska Federationen börja genomföra ert gudomliga tjänande. Var och en av er äger en rad unika förmågor, som kommer att användas för att skapa er nya stjärnnation och för att genoföra ert första hängivna undervisningsuppdrag. Så snart allt detta är färdigt kan ni börja tjäna den här galaxen genom att tillhöra speciella delegationer som öppnar upp samtal med andra galaxer om utvidgat medlemskap i vår växande Inter-Galaktiska Union. Enbart denna aktivitet kommer att öppna upp enorma möjligheter för er nya stjärnnation och för den här galaxen. Mycket har här hänt som nu blir till viktiga glädjeämnen för er. Tusentals galaxer har gått samman för att dela med sig av teknologi, utbyta sina kulturer och bokstavligen göra tiotals miljarder varelser medvetna om varandra. Framtiden är sannerligen ljus!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni, Kära, lever vid en högst ovanlig tidpunkt! Himlen välsignar er med välstånd, ny regering och personlig frihet. Er värld håller på att explodera av glädje, när ni nu är redo att ta emot gåvor. Välstånd, Ni Välsignade, är endast ett hjälpmedel för ett slut. Använd dessa välsignelser till att förbättra tillståndet i er värld. Hjälp varandra. Använd kollektivt de här tillfällena till att förändra hur den här världen fungerar. Inom kort har vi för avsikt att komma och hjälpa er att bättre förstå hur allt detta fungerar. Ni kräver även himmelska motiveringar till varför ni ska använda den här gudomligt rätta tidpunkten till att omvandla de tillvägagångssätt som ni dagligen använder er tid och era resurser till. Tillsammans, Kära Hjärtan, är ni mäktiga, starka och hängivna skapandet av en vänligare, mildare verklighet. Den här verkligheten är redo att manifesteras. Genom era handlingar kan helt klart en ny, mera helig värld stiga fram! Låt detta underbara ögonblick vara starten på uppfyllelsen av era drömmar.

När ni arbetar för att uppnå dessa drömmar, kom då ihåg att de sker hos er tillsammans. Läk era relationer med familj och vänner och tänk på att Himlen även vill ert bästa. Tillsammans är vi ett gudomligt team. Tänk på oss alla när ert välstånd visar sig inför er. Använd det här välståndet till att arbeta fram era egna mirakler. Börja djupt tro att ni är förenade med varandra. Den här kollektiva energin är en helande energi och byggd på de underverk som ni kommer att uppnå. Dessa förenade energier kan läka den här planeten, läka ert samhälle och mest av allt, läka er själva. Använd dem vist! Våra kollegor har omsorgsfullt samlat in och gömt undan dessa inför denna glädjerika stund. Det är därför väsentligt att ni behandlar dessa gåvor vist. Var redo att genomföra handlingar som ska hjälpa andra. Var redo att använda ert välstånd till att förändra den här världen på ett positivt sätt.

När du tar dig fram genom dessa kommande dagar, var då hela tiden medveten om dina förpliktelser mot den här världen och mot dig själv. Bidra så gott du kan till det som omvandlar den här globen. Ha djupt i ditt hjärta vetskap om hur uppmärksam du måste vara. Dessa gåvor är inte bara till er själva. De behöver fördelas. Det som ska ske är meningen att förändra det här globala samhället positivt och öppna väg för frihet och för att ni ska bli galaktiska människor. Var och en av oss har förståelse för den långa väg som mänskligheten har trampat under årtusenden. Den här vägen leder till mänsklighetens globala uppstigning. Vi övervakar i glädje den här utvecklingen. Var och en av er kan nu praktisera den underbara glädje som vi dagligen upplever. Den begränsade verklighetens fasor kommer att ersättas med infriandet av det fulla medvetandets oändlighet. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden. Som ni kan se är många underbara saker redo att manifesteras, Var barmhärtiga! Var tacksamma! Var ödmjuka! Lev tillitsfullt i glädje och hjälp varandra. Var redo att förklara vilka andra underverk som kommer att ske. Ni är inte ensamma. Vi kommer för att omvandla er och ert samhälle. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge