Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 16 juni 2015

Sheldan Nidle - 16 juni 2015

11 Manik, 5 Kayab, 11 Ik

Dratzo! Runtom i den här världen äger en omvandling rum av aldrig tidigare skådade proportioner. Anunnakis gunstlingar drivs nu bort från makten både inom världens regeringar och dess finansiella system. Denna fantastiska process föregås av en rad massarresteringar och plötsliga avskedsansökningar från nyckelpersoner inom det globala banksystemet. Detta görs för att lägga tillrätta en process som under de senaste två decennierna har lagt den här världens finansiella system i spillror. De individer som i stor omfattning och urskillningslöst utnyttjat en rad olagligheter, kommer inom kort att vackert få betala för sitt försök att permanent hålla er värld i ett enormt maktgrepp, vilket på allvar började i och med Anunnakis, deras forna herrars plötsliga avfärd. Dessa tidigare mörka herrar hade till stor del beslutat att ansluta sig till Ljuset och bli en positiv del i den nya allians, som skapats genom Anchara-enhetens deklarationer för att skapa en ny galaktisk fred. Detta gjorde det möjligt för Ljuset att äntligen åstadkomma en koalition och genomföra Ärkeängeln Mikaels gamla profetior.

Denna himmelska allians får här på Gaia hjälp av styrkor från vår stora flotta, som bemannas av en grupp Varelser som hängivet arbetar för att få fram en värld som kan befria mänskligheten på ytan. Denna grupp fick inledningsvis ett stort bakslag när den amerikanska kabalen plötsligt slog till under ert gregorianska år, 2001. DEW- explosioner och en allt förtärande eld förstörde tvillingtornen på nedre Manhattan. Denna dumdristiga händelse orsakade tillfälligt ett bakslag för dem som var redo att formellt deklarera NESARA. Denna lagstiftning skulle göra en ny regeringsform möjlig, vilken skulle driva det mörka från makten. Inte desto mindre misslyckades slutligen krigen och även den mörk komplott för att ta över hela världens penningsystem, och Ljusets koalition började komma samman och ordna ett sätt för att avsluta de befogenheter som den amerikanska kabalen så olagligt roffat åt sig. Vi står nu på gränsen till framgång för en "tyst revolution" som gör en länge efterlängtad valutajustering möjlig. Dessa nya finansiella system kommer att driva ut den mörka kabalen och snabbt få ett slut på den här världens skuldslaveri och åstadkomma en global välfärd.

Denna uppsättning lagliga procedurer har fört Gaias samhälle till randen av en ny världsomspännande inriktning. En majoritet av mindre regeringar och det internationella rättssystemet håller snabbt på att isolera den amerikanska de facto-regeringen Detta avslutar fiat-dollarns långa dominans och kommer att orsaka att den amerikanska Federal Reserve-banken kollapsar och att vi får en återgång till en icke-imperialistisk amerikansk utrikespolitik. Dessa nya omständigheter kommer att bereda väg för global fred och harmoni. Denna kommer att skapas genom det globala flödet av pengar till otaliga humanitära projekt. Dessa projekt kommer även att låta den här världen föra fram ett stort antal innovationer, vilka framgångsrikt kommer att förse oss med apparater för att lösa det globala behovet av vatten, energi, infrastruktur och nya alternativa medicintekniska produkter. Dessa projekt kommer även att förse oss med medel för att utrota fattigdom och tillföra den här världen ett nådefyllt välstånd. Det är denna globala harmoni som är motivet för vår formella ankomst. Det är då som ni börjar era möten med alla era mentorer.

Vår ankomst kommer att sammanfalla med de många budskap som ska levereras till er av era Uppstigna Mästare. Dessutom kommer ni att undervisas av en stor mängd invånare från Agartha som nu vistas bland er. De kommer att låta er få veta vem de är och förse er med en rad budskap som berättar för er om Inre Jordens underverk. Efter dessa otroliga vattendelande händelser, kommer ni att ha en mycket bättre förståelse för ert sanna ursprung och er historia, som i själva verket går tillbaka till etableringen av Lemurien för över 900 000 år sedan. Dessa fakta kommer att vara föregångare till de saker som ni kommer att lära er av era mentorer. Vi önskar att ni ska upptäcka mer av det som atlantiderna gjorde och hur detta kommer att rättas till av invånarna i Agartha och av oss. Så ni har mycket att lära och ta till er. Ni kommer även att vända er bort från pengar mot ett samhälle som baseras på överflöd och på er inre uppsättning ansvarsområden. Dessa uppfattningar vänder er tillbaka till fullt medvetande och till en fullständig återförening med era andliga familjer och rymdfamiljer. Detta kommer även att åter placera er på vägen mot att uppfylla ert verkligt storslagna öde!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! För närvarande går världen igenom en välsignad förvandling! De som länge spridit sin unika form av mörker är vid vägs ände. För länge sedan påbjöd Himlen att denna utdragna Själens natt skulle avslutas när ni började gå in i det gregorianska tjugonde århundradets påverkan. Såsom utlovat har vid denna tid Himlens krafter startat strategier, som alldeles snart kommer att producera en ny värld fylld med fred och välstånd. Vi Uppstigna Mästare kan nu börja se järtecken i skyn och i vattnet. Dessa heliga tecken pekar ut vägen till denna nya värld. Vi tackar nådigt Himlen för leveranserna, vilka till fullo kommer att återställa den relation som gavs till oss av Himlen för att vaka över er och noggrant vägleda er till fullt medvetande. I vår nästa rad med uppgifter ingår att ge er ett stort antal världsomspännande lektioner. Dessa lektioner är en del i det som gör dig medveten om vem du egentligen är.

När du växer i medvetenhet, blir du snabbt mycket mer medveten om din relation till det andliga. Denna förening är något som ger dig näring, liksom den ger oss. Se på denna växande välsignelse som ett tecken på att det stora lidande, som du varit tvungen att stå ut med, håller på att förvandlas. Dessa fysiska, ibland livshotande verkligheter är något som vi nu kan börja lindra. Vi Uppstigna Mästare kan således använda våra förmågor för att föra in barmhärtiga energier för att omvandla denna djupa, mörka värld. Himlen förser oss nu med vissa andliga element för att säkerställa framgången för dem som tagit parti för Ljuset. Den mörka kabalens dagar är räknade. En ny värld håller på att födas. De som vet var man ska leta kan se hur de som söker en väg ut ur detta mörker vinner mark och de som länge styrt den här världen försvagas. Gå inåt och känn verkligen detta!

Detta är verkligen intressanta tider. Den här världen utvecklas så att extrema nivåer av världsomspännande förtryck och slaveri långsamt försvinner. Därför kan vi se hur våra och era välsignelser ger snabbare och tydligare effekt. De som har motsatt sig dessa förändringar kan nu se hur deras krafter snabbt bleknar bort. Tiden närmar sig då era andliga krafter manifesteras och ni öppet kan använda våra energier för att hjälpa våra allierade att lyckas i sina ansträngningar. Himlen håller även på att utöka framträdandet av Änglar på Jordeplanet. Vi har fått ökat antal rapporter om dessa änglar som hjälper till i det vi uträttar. Den Andliga ökningen är ytterligare ett förebud om att Ljuset omvandlar den här världen till det bättre. Tiderna är nu här för Ljusets länge förutsagda triumf på Jordeplanet.

Idag fortsatte vi med vårt veckomeddelande. Var redo att informera era grannar om de stora händelserna medan de äger rum. Våra budskap ger insikter om det som sker runt omkring er. Använd dessa för att informera andra och var medveten om att tiden för välstånd är mycket, mycket nära! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge