Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 16 april 2013

Sheldan Nidle - 16 april 2013

13 Cib, 4 Kank'in, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi är tillbaka! Låt oss idag börja med att gå igenom det som hittills kommit fram. Som ni vet har våra allierade på Jorden anlagt grunden till ett nytt monetärt och finansiellt system och invånarna i Agartha har använt sina diplomatiska färdigheter för att skapa kärnan i den nya regering som ska drivas av en koalition under överinseende av era Uppstigna Mästare. De Uppstigna Mästarna under ledning av Quan Yin i Öst och greve Saint Germaine i Väst har säkerställt att ett nytt system för bank-och penningpolitiken växer fram. Dessa förändringar är väsentliga för de heliga påbud som förbereder den här världen inför vår masslandning. Dessa gudomliga direktiv vägleder oss medan vi etablerar ett sätt att införa den nya verkligheten för mänskligheten på ytan. Frihet är en nödvändig förutsättning för allt som planeras och er värld befinner sig på en allt snabbare väg till att skapa förutsättningarna för er återgång till fullt medvetande. Alla våra sambandsteam övervakar allting och har varje dag möte med dem som ska skapa ert nya styre. Nu har alla dessa program lagt samtliga nödvändiga moment på plats.

Vår personal övervakar de projektplaner som ska ge de resultat som vi länge har talat med er om. Samtidigt fortsätter våra medicinska team inom den Galaktiska Federationen att samla in de uppgifter som behövs för att uppdatera era individuella Ljuskammare. Dessa Ljuskammare är ett hjälpmedel för att återföra er till fullt medvetande. För närvarande har ni alla vissa allvarliga blockeringar, både känslomässiga och fysiska, som hindrar er från att naturligt och för egen maskin återvända till fullt medvetande. Det är av den orsaken som man under årtusenden har försökt sig på olika metoder för att få till stånd detta underbara tillstånd. Emellertid har resultaten av dessa invecklade teknologier i bästa fall blivit slumpmässiga, vilket är anledningen till att vi fått tillåtelse att skapa ett enklare hjälpmedel för att uppnå detta mål. Vid rätt tid, kan var och en av er få tillgång till er individuella Ljuskammare som väntar på er i Agartha och under tre dagars slummer vänder ni tillbaka till ert ursprungliga tillstånd som fysiska Änglar med fullt medvetande.

Så snart ni är trygga i ert underbara nya medvetandetillstånd är ni berättigade till att återförenas med den Galaktiska Federationen genom att återskapa er gamla stjärn-nation. I detta kommer invånarna i Agartha tillsammans med era olika Uppstigna Mästare att vara era huvudsakliga vägvisare. Er första utmaning efter att ha återvänt till fullt medvetande blir att skapa ert egna galaktiska samhälle. En del i detta omfattar att flytta om dem vars livskontrakt föreskriver det, till de återupprättade världarna Mars och Venus, och även den ombyggda planeten Pax (före detta Maldek) som nu ligger i smådelar mellan Mars och Jupiter. Er nya stjärn-nation ska bli en förändringens budbärare för den tidigare Anchara-Alliansen eftersom alla dessa nya stjärn-nationer behöver en mall för att utöka sitt medvetande till dess fulla nivå. I enlighet med detta kommer ni att hjälpa många medlemmar av den Galaktiska Federationen som är fullt medvetna versioner av en mångfald av Dinosaurier, Reptiler och Amfibier och som nu djupt önskar utveckla fullt medvetna Ljuskroppar. Himlen har fastställt att detta ska bli ert första uppdrag när ni börjar sprida Ljus över galaxen.

Dessa första uppgifter som fysiska Änglar är fundamentalt viktiga, eftersom de kommer att göra den galaktiska freden permanent. Detta är en helig uppgift som förbereder er inför att vara ett mycket välkommet tillskott vid Federationens konferenser. Vi förväntar oss helt och fullt att er nya stjärn-nation ska utgöra kärnan i många Rymd & Utforskningsflottor som ska utforska de vidsträckta vidderna hos den här delen av det fysiska. Med den här förmågan genomför ni många av de uppdrag som ingår i första kontakt. I själva verket kommer ni att göra det vi nu gör för att påskynda er övergång till det fulla medvetandets underverk. Faktiskt ser vi er inom kort som befälhavare över ett första-kontakt-uppdrag med allt vad det innebär. På det här sättet kommer det vi här åstadkommer med er att återgäldas av er många gånger om. Den primitiva tredimensionella värld som ni nu bebor kommer inom kort att omvandlas till en som låter er återvända till stjärnorna. Det här uppfyllandet av ert gudomliga öde kommer att välsigna er på sätt som ligger långt bortom era nuvarande föreställningsförmågor!

Välsignelser, Ni kära! Vi är era Uppstigna Mästare! Många underbara händelser är redo att ske. Gaia är beredd att öka de energier som hon dagligen sprider ut bland alla sina levande varelser och ekosystem. Dessa extra energier, som ytterligare påskyndar ert medvetandeskifte, kan ses som ett gudomligt bevis på att ni välsignas av Himlen! Er heliga värld har länge gömts inom en speciellt manipulerad skuggvärld som styrts av den mörka kabalen. Nu är emellertid dessa nya energier redo att driva er ut ur denna mörka boplats och in i Ljuset. Vi är mycket nöjda och Himlen fortsätter att använda sina välsignelser för att förflytta er allt närmare Ljuset och mot er nya mer medvetna verklighet. Inse att dessa förändringar är oundvikliga! En rad händelser ligger framför er vilka kommer att förflytta er till randen av en ny verklighet. Dessa händelser är himmelska till sin karaktär och är förebud om verkligt fantastiska omständigheter! De kommer att ge er välstånd och frihet!

Invånarna i Agartha ska hjälpa oss att förbereda ett sätt att presentera oss för er. Dessa inledande tillkännagivanden kommer att göras av de hemliga heliga sällskapen och många viktiga Sanningar kommer också att läggas fram vid den tidpunkten. Det mörka har länge proppat i era sinnen och era samhällen med halvsanningar och rena lögner, och dessa behöver korrigeras. Ni kommer inom kort att vara i sällskap med dem som länge har känt till ert sanna ursprung och er verkliga historia. Den gudomliga planen kräver att ni informeras om dessa fakta och att ni lär er hur ni förminskats med tiden och inte längre har förmågan att med lätthet samtala med Himlen. Denna er brutna förbindelse kräver vår omedelbara uppmärksamhet. Ni befinner er i en övergångsfas och vårt syfte är nu att använda våra förmågor till att bekvämt förflytta er till en ny verklighet. Man planerar att snabbt uppgradera er verklighet genom att ett stort antal Sanningar introduceras, vilka ni ombeds att tillgodogöra er. Det är dags att göra detta!

Varje dag sänder Himlen oss stora välsignelser. Dessa "välsignelser" syftar till att göra oss mer medvetna om vart vi är på väg och hur snabbt den gudomliga planen har för avsikt att ta oss dit. Vi är överlyckliga och vill berätta, att ni alla har den medfödda förmågan att snabbt skifta till ett högre medvetandetillstånd. Vi väntar bara på Himlens "start"-signal. Den sista raden av händelser är redo att ske och föra in oss i ett nytt Ljus. Detta Ljus kommer att släppa loss ett oändligt välstånd och föra in en massa nya ansvarsområden för oss alla. Samhällen brukar inte förändras så snabbt om inte en rad nya uppfattningar tas upp och med lätthet får stöd av en grupp hängivna och passionerade varelser. Vårt uppdrag med er är att vägleda er in i det rätta gudomliga ögonblicket, till den punkt där denna passion, i kombination med helig Sanning, utformar er nya värld. Vi vill påminna er om att Friden och Sanningen finns inom er. Var Kärlek. Var Visa. Var Medvetna.

Idag såg vi tillbaka på de framsteg som görs på er värld. Vi ber er fortsätta med att vara redo att ta emot de nya manifestationerna allteftersom de sakta kommer till, dock allt snabbare. Fantastiska saker är redo att ske. Trots sin makt ska det mörka förlora. Det kommer att förlora på grund av er stora kollektiva Kärlek! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge