Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 15 oktober 2013

Sheldan Nidle - 15 oktober 2013

13 Etznab, 1 Tzec, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tillbaka med goda nyheter! Det mörkas sista trogna hantlangare befinner sig nu i ett speciellt toppmöte med Ljusets anhängare. De arroganta och en gång så allsmäktiga förhandlar om de slutgiltiga villkoren för sin globala kapitulation. Den mörka kabalen har redan berövats det mesta av sin rikedom och Ljuset kommer att omvandla deras gamla regimer. De avtal som uppnås under toppmötet kommer att leda till en slutgiltig tidtabell för skapandet av en ny värld – en värld som är fri, välmående och som tillåter varje person att vara verkligt suverän. Överenskommelserna kommer även att i detalj redogöra för hur ledarna för de nuvarande "de facto" -regeringarna kommer att avgå. Den nya ledningen kommer att sätta igång en rad speciella rättsliga processer för att förklara varför olika händelser i det förflutna skedde och hur andra händelser skapat en ny verklighet för mänskligheten. Detta kommer att hjälpa er att bättre förstå orsakerna bakom dagens händelser.

Den nya ledningen kommer att avslöja UFO-mörkläggningen, och det kommer att bli en fullständig förändring i hur mänskligheten ser på universum. Vid den punkten kan invånarna i Agartha och vi visa oss och vända oss till folkmassan. Tillkännagivanden kommer kraftigt att förändra era ekonomiska framtidsutsikter och er syn på den här världen och på mänskligheten. Plötsligt kommer ni att njuta av en stor "fröjdetid" och inse att en helt ny gren av mänskligheten har lagts till er verklighet. Ni kommer att finna att ni är en del av en stor folkvandring ut över rymden vilket tidigare dolts för er. Även om det kanske chockar er, kommer de Uppstigna Mästarna att ge er ett antal speciella lektioner, så att ni kan förstå hur er forntida historia och filosofi förändrades av det mörka för att kontrollera och manipulera er. Vår del i detta är att stödja dem som kommer att göra dessa stora förändringar möjliga.

Er värld placeras i en kokong av de traditionella medierna, vilka har förmågan att väva nät av osanningar som kan synas verkliga. Det mörka har länge använt sig av de här metoderna för att kontrollera er, men en stor förändring är på gång. Det mörka kan inte längre hålla igång sin verksamhet. Dess makt glider dem ur händerna allteftersom det förlorar full äganderätt över ett antal finansiella instrument som utgjort grunden för dess makt. Dessa förluster har ökat dagligen och det mörka tvingades till slut att bokstavligen idka byteshandel för sina liv. Som vi sagt tidigare fastställer förhandlingar villkoren för deras kapitulation, och en välvillig militär kommer att hjälpa våra allierade att genomdriva avtalen. Det lagliga systemet innehåller även dem som verkligen har hjälpt till i denna mycket osannolika förändring, och vi är glada över att se detta. Dessa förändringar är bara den formella starten på en process som inom kort kommer att ta er till fullt medvetande. De som kommer att ha makten i detta nya styre är redo och befinner sig på en säker plats.

Invånarna i Agartha arbetar för att se till att våra allierade till fullo förstår hur detta maktskifte skall ske. I själva verket håller vi på att upphäva det som så tragiskt inträffade när ni gled in i begränsat medvetande. I denna heliga stund kommer ni att återta allt som ni har förlorat. Eftersom den här operationen är komplicerad måste vi exakt följa Himlens dekret i dessa kritiska frågor! De Uppstigna Mästarna har varit mycket hjälpsamma med att ge oss den visdom som krävs för att göra detta på rätt sätt. Denna gudomliga kunskap finns i själva kärnan i det som nu sker. De kommande händelserna kommer att avslöja de villovägar som lagts ut av era viktigaste media och starta en process så att ni kan minnas de gamla sanningar som fört oss till er värld. Den historia som ska avslöjas av invånarna i Agartha kommer ytterligare att hjälpa er komma ihåg era gamla rötter. Det mörkas långa förtrollning kommer till slut att avbrytas och en ny epok för mänskligheten kommer att födas!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi träder nu fram inför er och för med oss intressanta nyheter. För närvarande äger ett antal speciella möten rum som kommer att upprätta en slutgiltig tidtabell för övergången till ny tillfällig regeringsform. Detta nya styre ska sitta som ordförande vid de rättegångar som kommer att avsätta dem som länge fungerat som den hemliga makten bakom de olika de facto-regimer som under århundraden regerat över er värld. De kommer även att fastställa de regler och förfaringssätt som kommer att antas av era nyvalda lagliga regeringar runtom på Jorden. Dessa Ljusets instrument ska omvandla alla uppfattningar om sättet på hur dessa regeringar ska fungera. Detta kräver att var och en av er tar fullt ansvar och noga övervakar hur de använder de befogenheter som getts till dem. Ni har välsignats med Himlens heliga dekret. Använd det som getts till er mycket klokt!

Omvandlingen av er värld kommer att ge er välstånd och en chans att bättre förstå er på naturen hos den ni verkligen är, och möjligheten att bli fullt medvetna LjusVarelser. Detta är ingen småsak, utan snarare ett stort steg vilket är er födslorätt. Njut av den resa som ligger framför oss. Mycket krävs av er och däri ligger ett stort ansvar - att förändra Gaias yta genom att vända hennes mark, vatten och luft tillbaka till sitt tidigare ursprungliga skick. Detta är ett stort åtagande. Vi ska inom kort påbörja en rad gudomliga samtal med er för att avslöja "de gamlas hemligheter", vilka först gavs till var och en av oss när vi flyttade från begränsat till fullt medvetande. Denna "Upplysning" är ert öde! Acceptera den med glädje och var totalt redo att tillämpa den!

Tillsammans ska vi, de Varelser som lever på denna högst underbara glob, ta vår vackra gudinna (Gaia) och omvandla henne tillbaka till den livsform som hon mest tycker om. Vi behöver människor från den här världen för att sprida ut oss till andra vattenvärldar, så att dessa med hjälp från Elohim kan förvandlas till de underbara skapelser de en gång var. Ta in det ni ser och gör som fullt medvetna Varelser det rätta för var och en av dem. Vi har som era gudomliga handledare för avsikt att hjälpa er utföra era olika arbetsuppgifter. Ni är en mycket speciell grupp människor och tillsammans kommer vi att bilda en unik stjärnnation. Eftersom det gångna årtusendet inte har behandlat oss väl, ska vi förändra detta tidigare övergrepp och fullfölja vårt magnifika öde. Himlen och den Galaktiska Federationen står redo att hjälpa oss. Inte desto mindre är det våra egna förmågor som kommer att säkerställa vår mest storslagna framgång!

Idag samtalade vi om det som har hänt runt om på den här globen. Många händelser pågår, vilka till slut kommer att ge er ett sätt att omvandla den här mörka världen till Ljus. Vi ber helt enkelt att ni tar till er den här informationen och använder den för att få ett bättre perspektiv på det som nu händer både er och de samhällen som utgör den här verkligheten! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge