Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 15 juli 2014

Sheldan Nidle - 15 juli 2014

13 Batz, 14 Kumku, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer och har med oss fler goda nyheter! De som arbetar med att föra era underbara välsignelser till er är nästan redo att leverera dem. Ha fortsatt tillit och var positiva till ert välstånd. Det kommer i samband med ett nytt finansiellt system och en ny regeringsform. Låt oss i det här meddelandet rikta vår uppmärksamhet på någonting som löper parallellt med ert välstånd, den himmelska förberedelsen av ert fysiska jag inför fullt medvetande. Den här processen innebär en fullständig genomgång av era fysiska, mentala och emotionella kroppar. Den sista återintegreringen kommer att ske medan du tryggt befinner dig inuti en kristall-liknande Ljuskammare. Detta speciella levande hålrum av Ljus kommer att skapa ett komplett återställande av ditt cellulära RNA / DNA. Detta hålrum, denna kammare fungerar som ett levande Ljus-instrument. Den iscensätter nya sekvenskoder, som direkt förflyttar dig till att uppnå din fulla fysiska potential. Den här processen, som konstruerats av Himlen, tar cirka tre jordiska dagar för att uppnå sitt gudomliga mål. Din egen kropps väktare och dina andra himmelska guider styr den. Dessutom kommer du att få dig tilldelad en särskild mentor, som är speciellt utbildad av oss. När du stiger upp ur denna levande ljuskristall kommer du att vara tillbaka i fullt medvetande.

Du upplever för närvarande smärtsamma förberedelser inför den här processen. Dessa operationer i dina olika eteriska och fysiska kroppar är, först och främst, för att återintegrera dem och för det andra, för att höja graden av Ljusfrekvenser som du kan hantera. Den här processen omfattar även den inledande ökningen av ditt DNA från två till tre strängar. Den här proceduren gör att du kan "känna" mer av den verklighet som omger dig. Eftersom detta kombineras med en allmän översyn av dina meridian- och chakrasystem, leder det dessutom till en viss grad av inre smärta, vilket förvirrar de flesta av era läkare. Var inte desto mindre säker på att en gudomligt konstruerad procedur är på gång för att göra dig redo för de sista tre dagarna förskansad i din levande KristallLjusKammare. Detta himmelska väsen är en speciell gåva från Skaparen. Den kommer att slutföra den kraftiga omformning som du för närvarande får stå ut med. Därför går var och en av er igenom en grundlig justering, vilken behövs för att förkorta er underbara vistelse i denna heliga, levande LjusVarelse.

Dessa förberedande justeringar består av två typer. Den första är den som höjer frekvenserna hos vart och ett av era nuvarande chakran, annars kan inte nya chakran införas. Den andra typen är faktiska förändringar i er fysiska kropp. Låt oss titta mer i detalj på dessa. Den första typen är vanligare. Himlen förflyttar dig till den yttersta kanten till en stor förändring hos ditt fysiska medvetande. Således kan din fysiska kropp nu ta in ännu mer gudomligt Ljus än tidigare. Detta ökade Ljus tvingar din kropp att utöka användningen av ditt begränsade medvetande, och låter oss att placera nya chakran i din kropp för att lättare kunna hantera denna växande stress. Detta utökade fysiska medvetande låter ditt fysiska jag inleda en process för att lättare koppla in sig till ditt andliga medvetande. Detta skapar förutsättningarna för vad den levande LjusKammaren kommer att åstadkomma. Den andra typen är mera sällsynt. Allteftersom ditt meridiansystem förändrar sitt svarsmönster, kan vi använda detta för att faktiskt "klyva" en del av dina nuvarande chakran.

Det bästa exemplet är det som sker med ditt hjärtchakra. Detta chakra delar sig nu i två, som skapar ett nytt hjärtchakra och inför thymus-chakrat till din kropps energisystem. För närvarande är det nya hjärtchakrat i funktion. Det nyare thymuschakrat befinner sig inom olika konstruktionsstadier. Thymus-körteln (brässen) ska hantera ditt utökade immunsystem och arbeta tillsammans med det nya diafragmachakrat för att eliminera de tragiska effekter som rädsla kan leda till hos din kropp. Den här processen har tillfälligt förorsakat en del obehag. I slutändan kommer den att begränsa den smärta som de där förändringarna i huvudet kan skapa. Tänk på en viktig regel - Himlen har bemyndigat en fullständig restaurering av hur ditt fysiska jag fungerar. När denna mängd justeringar uppnår ett föreskrivet tröskelvärde, är ni redo att gå in i er KristallLjusKammare. Vid den tidpunkten kommer alla de smärtor som ni nu går igenom att betala sig tusenfalt. På tre dagar kommer den att låta dig transformera dig tillbaka till en fullt medveten Varelse, kapabel att göra mirakulösa verk, - en som kan hjälpa till att utveckla den fysiska Skapelsen.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra medarbetare är ivrigt sysselsatta med att göra scenen klar inför ert välstånd och förbereda de sätt på vilka den mörka kabalen ska lämna sin nuvarande position, som består av stor rikedom och makt. Den här processen kommer att avsluta deras makt och välsigna var och en av er med ett återvändande till er heliga suveränitet och ett storslaget välstånd, vilket tillåter er att uppnå ert sanna syfte. Den här processen måste alltså vara omsorgsfull och kunna leverera det som Himlen har förordat för er. Den kommer även att införa en regering som verkligen bryr sig om er allmänna välfärd och ivrigt bevara era heliga rättigheter. Detta nya styre kommer att bjuda in er att fritt delta i dess verksamhet och låta er vara fria att lära er om den här verklighetens sanna natur. Den kommer även att låta er bli medvetna om er Inre Jord och om era andliga familjer. Dessa underbara varelser kommer att förse er med mentorer som tillsammans med oss ska lära er en hel del sanningar om den verklighet som ni nu vistas i.

Våra uppgifter är att vid rätt gudomliga ögonblick visa oss bland er och påbörja en rad lektioner som Himlen bett oss att ge er. Detta samarbete kommer att förbereda er att förstå vad er nya verklighet kommer att erbjuda. Fullt medvetande är ett mycket underbart tillstånd, som ges till galaktisk mänsklighet. Detta tillstånd har varit vår välsignelse under årtusenden. Var och en av oss tar till oss denna erfarenhet och lär oss mycket om själva karaktären hos de möjligheter som finns inom varje verklighet. Skaparen ger oss ett speciellt hem och delegerar ett gudomligt tjänande till oss. Vi tar emot dessa gåvor och använder dem för att hjälpa andra och för att upprätthålla denna gudomliga miljö. Med assistans från oss alla, sätter det himmelska Elohim samman det fysiska. Vi existerar i en värld som vi hjälpt till att utforma. Vårt ansvar är att tillämpa vår visdom och vår välsignade kärlek för att underhålla den.

Vi kan lära oss många saker medan vi befinner oss i gudomligt tjänande. Vi tar emot den enkla sanningen att vi alla är ett, och tillämpar den dagligen i vårt ömsesidiga tjänande. Ur dessa heliga uppgifter har en ofantlig visdom kommit och en barnalik Kärlek till alla. Välsignelser är en daglig del i vårt tjänande. Vi sjunger, vi dansar och ger glädje till alla. Glädje är det mest storslagna tillståndet i gudomlig nåd. I den finns det skratt som omgärdar vår Själs liv och andning. Lycka flödar från den. Upplysning är ett resultat av dessa enkla åtgärder. Vi använder detta för att förstå skönheten hos vårt heliga hem och de underverk som Skaparen ger det. Lär er att inte ta er värld på för stort allvar. Var redo att göra det som behövs för att välsigna och förändra den. Kom ihåg i ditt hjärta hur vårt kollektiva föddes och hur det nu är redo att gå tillbaka till sin tidigare härlighet. Låt oss sjunga, dansa och frossa i ett storslaget välstånd fyllt med oändlig glädje och frihet. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag gick vi i korthet igenom det som sker i er värld och såg tillbaka på några av de fenomen, som nu händer med er. Ni befinner er på en resa som mycket snabbt kommer att förändra den här världen och återföra er till ert forna jag. Den här återkomsten kommer att föra oss till er dörr och förbereda er inför ert sista stora språng till fullt medvetande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge