Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 16 april 2014

Sheldan Nidle - 16 april 2014

13 Ben, 3 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Er värld är fångad i en enorm dold kamp mellan den mörka kabalen och Ljuset. Ljuset har vunnit många juridiska tvister och samlat in många mäktiga allierade. Dessa allierade slutför nu ivrigt en strategi som kommer att manifestera ert överflöd. Välståndsfonderna signalerar början på ett nytt sätt att regera. Vi ber att de som ska fördela detta välstånd lär sig bli goda "vakthundar". Inse hur makt och rikedom fungerar tillsammans och var beredda att hjälpa till i genomförandet av de olika delar som ingår i NESARA. NESARA (Övers: Nationa Economic Security and Reformation Act) kommer att utvecklas till ett program som äger en verklig global kapacitet. Som första mottagare behöver ni förstå omfattningen av de åtgärder som krävs för att göra NESARA till en stor framgång. Efter att de nya regeringarna formellt informerar om oss behöver vi börja med en rad speciella tillkänna-givanden för att förbereda er inför vår ankomst och förklara ert gamla ursprung från stjärnorna. Dessutom behöver ni veta mer om fullt medvetande och hur ni ska få tillbaka era speciella andliga och fysiska förmågor.

Era Uppstigna Mästare kommer att förklara hur er värld med begränsat medvetande skapades och hur ni sedan manipulerades, först av Anunnaki och slutligen av deras utsedda hantlangare. Ni befinner er nu på gränsen till frihet från det mörka och ni behöver tydligt förstå hur den här världen kommer att monteras ned. Den här kunskapen kommer att förmedlas av de Uppstigna Mästarna. Var och en av dem har en speciell gåva som ska förse er med ett helt spektrum av hur man kan reda ut virrvarret som skapats av Anunnaki efter Atlantis undergång. Undersök den här kunskapen noggrant och inse hur det mörka vävde den ondskefulla väv, som utgör den här nuvarande verkligheten. Använd sedan era förmågor och resurser för att bygga upp dess efterföljare. Denna värld av Ljus kommer att bli miljön för er återgång till fullt eller galaktiskt medvetande. I det här tillståndet, blir du återigen en fysisk ängel. Du kommer att kunna ta del av din Akasher-krönika och genomföra ditt livskontrakt. Du kan sedan förena dig med oss och förmedla gudomligt tjänande.

Dessutom kommer Gaia äntligen att åter kunna förena sin yttre och inre värld. Ni kommer att möta er familj från Agartha och vara redo att tjäna inte bara Gaia, utan även de andra världarna som utgör det här solsystemet. Faktiskt kommer de flesta av er nuvarande befolkning att flytta över till de andra planeterna som finns i er omedelbara närhet. Elohim, liksom våra planetariska ingenjörer, kommer att omvandla den här samlingen vattenplaneter tillbaka till deras ursprungliga orörda form. Ni kommer att bli utforskare och upprätthållare av de ekosystem som denna verkligt fantastiska samling vattenvärldar utgör. Ni ska lära er mycket och tillämpa detta för att hjälpa varje världs elementaler (naturväsen) att bevara den levande livssyn som utgör glädjen hos vart och ett av dessa levande klot. När ni gör detta kommer ni att känna den mest storslagna glädje över att vara Solens och hennes tolv världars tjänare. Det här tjänandet kommer att utvidgas till att hjälpa dem som hjälper fram de tidigare medlemmarna av Anchara-Alliansen till Ljuset. Genom att göra detta kommer ni att börja tillämpa det storslagna öde som ärkeängeln Mikaels profetior förutsagt.

Den nuvarande tiden är alltså ögonblicket innan ni kan stiga in i denna nya verklighet som nu håller på att bildas. Vi, tillsammans med era Uppstigna Mästare, förflyttar er försiktigt längs en ??väg som leder till er seger. Det mörka vet om detta och använder varje ursäkt för att behålla sitt nuvarande breda maktutbud. Ni befinner er faktiskt i den allra sista delen av den gamla, mörka verkligheten som ni har befunnit er i under de senaste tretton årtusendena. Allteftersom vi ökar antalet observationer av våra skepp under dagtid och hjälper de olika Ljusfraktionerna, blir det tydligt att det mörka agerar som en farlig farsot. Det håller på att dö i takt med att våra olika åtgärder tillämpats med framgång. Dess antal krymper. Dess kärna är i panik eftersom resultatet blir mer och mer uppenbart. Den här proceduren är något som det mörka aldrig tidigare stött på. När det mörka avlägsnats från er, var redo att göra det som vi tidigare talade om. Var redo att agera positivt för att göra ett nytt välstånd möjligt och för att få ett nytt styre att få fäste. Vi kommer, och tillsammans kommer vi bokstavligen att förändra den här världen till Ljuset.

Vi är era Uppstigna Mästare! Namaste och Välsignelser till er alla! Många underbara händelser sker på er värld. Se detta som blott och bart en början. För årtionden sedan grep sig det mörka an uppkomsten av ett "kallt krig" för att ställa till förödelse och nästan stjäla er himla-sända gåva, som består av fullt medvetande. Emellertid ingrep Himlen och tvingade Anchara-medlemmarna att lämna den här världen och ge Ljuset möjlighet att bönfalla Anunnakis jordiska hantlangare att släppa sitt järngrepp om er. Detta ledde till Ljusets nuvarande välsignade seger över det mörka. Ni välsignas nu med händelser som kommer att ge er välstånd och nytt styressätt. Vi avser att tala mycket om hur den här mörka världen skapades och om åtgärderna som håller oss alla badande i solen från det Ljus och Kärlek och Enhet som vi ger till varandra! Sanningarna kommer att göra er fria och i glädje låta er återvända till tillståndet av galaktiskt medvetande.

Fullt eller galaktiskt medvetande tar dig bort från dödens ekorrhjul. Det gör dig ansvarig för din mänskliga familj, och speciellt för dig själv. Du blir en gudomlig Varelse i ett heligt tjänande till Skaparen. Du ska fullständigt lära dig om den gudomliga planen för den här verkligheten och hur du kan använda dina förmågor för att utveckla den. Vi gick igenom en rad svåra inkarnationer som till slut resulterade i en särskild ceremoni som gjorde oss gudomliga. Den här uppstigningen gjorde oss ansvariga inför mänskligheten, och vi accepterade detta med glädje. I våra arbetsuppgifter ingår att vaka över er och att ge er en speciell kunskap för att hjälpa och förbereda er inför en högst underbar helig gåva. Vi hade våra jordiska förelöpare som utbildade oss i hur vi bäst skulle genomföra vår speciella del. Tillsammans arbetar vi för att höja mänskligheten. Ni, Välsignade, ska nu ta emot gåvor som gör er redo inför fullt medvetande och ger er medlen till att förändra den här verkligheten.

De händelser som nu är på gång kommer kraftigt att förändra den värld som ni nu lever i. Våra många medarbetare är fast beslutna att avsluta ett stort antal saker. Allteftersom var och en av dessa manifesteras, acceptera dem och inse att ett stort välstånd faktiskt är ert öde, liksom ett styre som på rätt sätt övervakar allt som skall komma. Var och en av er är en kraftfull Ljusvarelse. Ni har kommit långväga ifrån och ska hjälpa mänskligheten i den här stora förändringen. Vi avser att använda våra förmågor till att säkerställa er framgång. Var beredda att acceptera detta och informera andra om det som sker och om det som väntar. Den här världen var det mörkas och dess hantlangares egendom under årtusenden. Ta er ur vanan att ha tilltro till hur det mörka önskar forma den här världen. Ljuset kräver nytänkande och oftast en stor dos Kärlek och samarbete. Var trogen din JAG ÄR Närvaro! Halleluja!

Idag gick vi igenom det som händer på denna stora blåa glob. Respektera henne och lär er att acceptera de nya teknologier som äntligen ska se dagens ljus! Dessa underverk är bara början på det ni kommer att få vänja er vid. Var redo att ta emot oss och redo att återförenas med era andliga familjer och rymdfamiljer. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge