Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - February 22, 2011

February 22, 2011

10 Ben, 11 Zac, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer för att fortsätta med vårt samtal om de förändringar som äger rum på er värld. Våra allierade på Jorden fortsätter i stadig takt med arbetet att få fram ett nytt och mycket behövligt finansiellt system för ert globala samhälle. Dessa världsomfattande förändringar grundar sig på äkta hårdvaluta, som innefattar sex större valutor. Vi har övervakat valet av platserna för förvaring av guld och silver runt er planet. Dessa depositioner tjänar två syften. För det första, att stabilisera era globala valutor och för att införa radikalt annorlunda regelföreskrifter för internationellt bankväsende. För det andra avser deras speciella placering att förse Gaia med viktig energi vid hennes mest sårbara knutpunkter på världens nätverk. De flesta nationer som är involverade i dessa krångliga förhandlingar har helt och fullt godkänt dessa planer. Det som nu återstår är ett fåtal logistikfrågor i anslutning till installationen av de olika övergångs- (caretaker) regeringarna. Dessa samtal är inne i slutfasen och förväntas vara färdiga vilket ögonblick som helst. Flera nyckelnationer har redan samtyckt till innehållet i tillkännagivandet om den nya internationella pakten om sättet att regera.

Under tiden samtalar vi med flera regeringar och med våra Jordallierade vad gäller den formella kungörelsen om vår närvaro. Vi önskar bli formellt erkända, även som samarbetspartners, inom den första månaden efter etableringen av dessa övergångsregeringar. Några vill senarelägga detta tills mitten av den andra månaden. Vi känner starkt att avslöjandet behöver göras så snart som de inledande tillkännagivandena haft en chans att sjunka in och genomförandeprocedurerna är avklarade. Enligt våra Jordallierade rör sig detta om en två- veckors period, men många håller fortfarande inte med om det. De störningar som skapats av den mörka kabalen måste beslutsamt tas om hand innan avslöjandet görs. Vi tror också att det är viktigt att de nya teknologierna, antingen de som redan existerar på er värld eller de som ska avslöjas av oss, tidigt blir allmänt kända, eftersom detta kan avgöra hur var och en av er reagerar på dessa inledande avslöjanden. I samma anda kräver också de nya regimerna definitivt bevis på att den värld som håller på att skapas under deras ledning är långt annorlunda än någon tidigare. Ett fullt avslöjande och ett tillkännagivande av häpnadsväckande nya teknologier utgör här en vinnande poäng!

De nya förfaringssätten och avslöjandena visar för var och en att den värld de lever i har förändrats dramatiskt och till det bättre. Detta förbereder för våra tillkännagivanden om det sista steget av er resa till fullt medvetande. Våra utsändningar via media m.m. ska göras på ett sådant sätt, att de kastar ett mycket uppmuntrande och gynnsamt ljus på det som ligger framför Jordens mänsklighet. Ett annat lämpligt plus är den officiella presentationen av er familj från Agartha, från den Inre Jorden, vilket kan leda till sant upplysande samarbete mellan er vad gäller allt det som plötsligt sker med er och runtomkring er. Er uppstigningsprocess är individuell och unik för var och en av er, med en genetisk och epigenetisk uppsättning som är oefterhärmligt din egen. Uppstigning är en process som ni samtyckt till innan ni inkarnerade i den här verkligheten, och Himlen gav oss tillåtelse att hjälpa er i den här operationen och att skapa de Ljuskammare som ska fullfölja ert kliv in i fullt medvetande. Himlen vägleder varje steg i er uppstigning och har gett dekret till de änglar som tilldelats er. Den här processen är tilldelad en tidsplan som snabbt håller på att uppnå den punkt där diverse fakta behöver bli kända för er.

Först på agendan finns det faktum att hela den globala befolkningen behöver informeras om att uppstigningen är ordentligt på gång. Därefter behöver ni en officiell tidtabell och konkreta tecken på att den satt igång och inte kommer att upphöra förrän ni alla är fullt medvetna. För det tredje behöver ni, den stora massan av er, kunna ta till er hur detta ska utföras och förvissas om att processen är säker och endast ger ett enormt välgörande resultat. Det är här som tillkännagivandet av vår teknologi kommer in. Vi kan demonstrera vad det rör sig om och sedan ta med er på olika turer för att visa er var allt kommer att äga rum. Er levande värld, Gaia, vill att ni till fullo förstår vad som ligger framför er. Dessutom kommer den övergångsperiod som uppstår att bli snabb och kan bäst användas till att utbilda er och få er att känna er bekväma med den underbara omvandling som ni ska gå igenom. Vår teknologi kan inte bara demonstreras utan i någon mån kan man även låta er uppleva allt det vi talar om och detta kan i stort sett stilla alla de farhågor ni eventuellt har om processen.

Er uppstigning till fullt medvetande utlovades er av Himlen för eoner sedan. Era förfäder kom till den här världen för nästan 900 000 år sedan och er första bosättning var en förenad värld på ytan och en koloni i den Inre Jorden som hade Gaias och hennes Andliga Hierarkis fulla godkännande. Av Jordens kolonier var faktiskt dotterkolonin på Atlantis den sista som grundades. Den var till största delen en koloni på ytan, medan stora kristallstäder konstruerades i den Inre jorden och fred härskade där ostört under mer än 800 000 år. Vid grundandet av Atlantis var det första gången som mänskliga rebellgrupper tilläts komma samman för att bilda sitt eget område istället för att splittras bland de olika kolonisatörerna. I hemlighet hade invånarna på Atlantis en helt annan agenda; de hade helt och fullt avsikten att bli planetens framtida härskare. Tillfället till att ta över kom först inom synhåll för omkring 50 000 år sedan när det Lemuriska rådet bildade separata administrationer för varje koloni på ytan.

För omkring 25 000 år sedan förverkligades Atlantis skändliga planer, vilka ledde till de korrumperande experiment som skapade den miljö som ledde till Atlantis undergång. Sedan, för ungefär 13 000 år sedan uppslukades ni helt i den här nedåtgående situationen och för att överleva blev ni i hög grad beroende av de återstående utomjordingarna som ni nu känner som Anunnaki, deras sumeriska namn. Denna grupp av då mörka varelser förvisade er in i en skräckfylld värld med krig, hat, religioner och brister. Ändå lärde ni er att överleva i detta land av rädsla och hårt arbete. Nu har ni uppnått den punkt då allt detta är ödesbestämt att förändras. Ni har blivit kapabla att kalla på den visdom som ligger lagrad i er epigenetik och det är den i kombination med uppstigningsprocessen, som ska förändra er till en högst underbar prototyp för förändring överallt inom de vidsträckta områden i den här galaxen som är ockuperade av de tidigare mörka Ancharabarnen.

Detta, ert öde, är mycket viktigt för den Galaktiska Federationen. Alla de som fram till nyligen var våra motståndare, väntar nu ivrigt på ert återvändande till fullt medvetande. Vi applåderar det sätt som ni har bemästrat de många hindren på er återresa och galaxen är mycket tillfreds med det sätt ni fullföljer Lord Sureas dekret och den flit ni har visat med att förbereda er för den slutliga stora knuffen mot ert höga mål. Vi är här för att hjälpa er och senare för att agera som era mentorer. Som vi har sagt många gånger förut, låt det bli känt att vi kommer för att hjälpa och för att säkra er framgång. Er mörka kabal envisas med att motsätta sig det oundvikliga, men deras roll håller på att minska alltmer. Medlemmarna i det första kontaktteamet är redo att skapa villkoren som kommer att fullborda er resa. Sedan kan vi överlyckliga välkomna er in i våra led.

Gaia är ett mycket viktigt väsen! Hon innehåller inom sig de energier som bildade den här galaxen för över 20 miljarder år sedan. Vid den tiden var vi helt enkelt gudomliga Andar, som gjordes redo för vår resa i den oändligt utformade raritet som är fysikaliteten. Alla anlände vi tillsammans i talrika former och tätheter och sedan dess har vi i ödmjukhet och glädje utvecklat den gudomliga planen i dessa världar. Denna långa och intrikata odyssé finns nertecknad i tusentals böcker, spridda utöver de mänskliga stjärnnationerna, av vilka en är ”Förståelsens Bok” från Sirius. Den berättar om utvandringen av ett folk från Vega till Sirius B (Akonawei) för över 4 miljoner år sedan. Dessa skildringar kommer ni att få ta del av när invånarna i Agartha gör sitt eget tillkännagivande.

Idag pratade vi om de framsteg som görs med er återvändo till fullt medvetande. Första kontakt är bara ett av de sista stegen i den här operationen. Vi kommer för att möta er och hälsa våra kusiner välkomna och för att fira er triumf över det mörka! Denna glädjens tid är mycket nära. Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge