Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - March 1, 2011

March 1, 2011

4 Ahau, 18 Zac, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi återkommer för att fortsätta vårt samtal med er. Gaia utökar nu sina varningstecken inför mänskligheten, som härigenom uppmärksammas på att tiden är kommen för den stora omvandling, vilken bemyndigats genom Himlens talrika dekret. De som fortsätter att använda knep för att förlänga sin tid vid makten varnas även för att Himlen vill att dessa stora förändringar ska ske omedelbart! Följaktligen har vi instruerat vår förbindelsepersonal och vår diplomatiska personal att göra klart för dem att några ytterligare förseningar inte längre är tillrådliga. Under tiden jobbar våra jordallierade som galningar för att göra färdigt sina återstående uppgifter, och för vår del har vi bemyndigat en rad händelser som hjälp till att färdigställa återstående uppgifter. Dessa operationer ska stråla samman vid en punkt på vår tidslinje som utpekats av Himlen och hennes många hierarkier. Vi har anförtrotts de här förändringarna och har varnat olika regeringar om att vi inte kommer att tolerera status quo så snart tidsfristen för att uppnå detta datum har gått ut. Vårt teknologiska försprång har demonstrerats tillräckligt för dessa regimer för att bevisa att vi menar allvar.

Varningarna till de motsträviga regimerna åtföljs av fler bevis på våra förmågor, i form av att vi lamslår en stor del av deras hemliga teknologi. Vi har för avsikt att vidga omfattningen av de här aktiviteterna ju närmare detta speciella datum vi kommer. Vi betonar ytterligare vårt beslut genom att ”gripa” många av ledarna för era större regeringar. Vår avsikt är här att i första hand inpränta i dem att vissa krav som ställts av oss behöver omedelbar uppmärksamhet. Vi använder oss av mycket elementära mått och steg för att ge eftertryck åt dessa punkter, men vi måste få den mörka kabalen att förstå det faktum, att det är fråga om förmågor som ligger långt ovanför deras. Dessutom har denna styrka en gudomlig avsikt och kan inte stoppas förrän huvudmålet med första-kontakt-uppdraget är fullt genomfört. Därför har vi ökat antalet ingripanden och fokuserar på att avsätta det mörka med dess klick av gunstlingar från makten. Inledningen till er övergångsperiod närmar sig i full fart och vi är säkra på att den mörka kabalen nu har insett det faktum att tidpunkten för deras ovillkorliga abdikation är överhängande.

Denna mörka kabal har i en eller annan form styrt er värld under nästan tolv och ett halvt årtusende. Det är ingen liten sak för denna samling att erkänna att deras styre verkligen är över, vilket är orsaken till att vi till en början ansåg det lämpligt att använda silkesvantarna när vi hade med dem att göra. Naturligtvis tog oss detta inte särskilt långt, så vi tog nästa steg och avlägsnade en del av deras högt värderade tillgångar. Den handlingen fick dem att vakna och ta notis om oss. Ändå misslyckades även denna taktik att rubba dem. Detta ledde till de bortföranden som nämns ovan och detta ökade faktiskt deras villighet att ta sig i akt! Dessa ledare blev helt paffa vid åsynen av att deras noggranna säkerhetsåtgärder inte hade förmågan att stoppa våra handlingar. Vi har utlovat mer av samma medicin och betonat för alla och en var att vår kapacitet går långt bortom detta. Dessa ökade bevis på vår beslutsamhet satte igång ett antal krismöten hos de mörkas styrande rådsförsamlingar, men trots detta blev resultatet bara mindre eftergifter. Detta är orsaken till att vi tvingats arrangera flera ingripanden för att ta en stor räcka teknologi, som er hemliga regering har, ur funktion. Detta fångade verkligen till slut deras fulla uppmärksamhet!

Vårt mål är att låta våra Jordallierade driva bort dessa tyranner från makten och låta er få smaka på den frihet, den suveränitet och det överflöd, som ni så rättmätigt förtjänar. Förberedelserna på er värld har nått det stadium, där dessa villkor lätt kan manifesteras och faktiskt visar er globala befolkning tydligt att er längtan efter dessa Gudagivna rättigheter glöder inom er alla. Himlen stödjer helt och fullt era från hjärtat kommande önskningar och i enlighet med detta stipulerar vårt uppdrag att de här villkoren manifesteras innan första kontakt. Sålunda har vi lotsat våra Jordallierade längs en väg som kan få detta att hända för alla. Vi är medvetna om den enorma frustration och de till synes oändliga senareläggningar som ni fått utstå. Vi respekterar även de modiga själar som kommit samman för att demonstrera den inneboende kraft som dessa önskemål kan framkalla. Ert globala samhälle befinner sig vid en korsväg och det finns en uppenbar känsla där ute att ögonblicket för fundamental förändring har kommit. Och faktiskt, det manifesteras nu!

Allteftersom ni rör er in i den här övergångsperioden är det första ni lägger märke till det växande kaoset över planeten och detta förorsakar naturligtvis motsvarande ökning av er frustration. Men den här passionen för faktiskt med sig mycket aktioner på gatorna, vilket stjälper ett antal regeringar. Fastän det mörka kan vända detta till sin fördel, öppnar det också upp flera möjligheter för Ljuset! Den senaste tidens skiftande händelser runtom på jorden förebådar de många förändringar som är redo att dyka upp vid horisonten. Våra allierade på Jorden är fast beslutna om att säkerställa att de större regeringarna på er värld har en kort framtid, och detta är nödvändigt att försäkra oss om. Vi har gett de här mörka kabal-anslutna regeringarna många tvingande motiveringar till att lämna scenen, och vi förväntar oss fullt tillmötesgående från deras sida även vad gäller tiden. För att hjälpa dem i väg har vi tillsatt vår personal för att övervaka de här regimernas aktiviteter allteftersom de ägnar sig åt sin uppgift och rättar sig efter denna gudomligt påbjudna händelseutveckling.

De förändringar som planerats av Moder Jord på ytan är inne i sitt förberedande skede. En viktig fokuspunkt är ”the ring of fire”, förkastningssprickan i Stilla Oceanen. Där är avsikten att börja höja Stilla Oceanens havsbotten för att åter bygga upp Lemurien. Detta innebär att flera landmassor nära dessa större tektoniska plattor nu befinner sig i riskzonen, och jordskalv, likt dem på Nya Zeeland och nära de små ökedjorna Julöarna och Fidjiöarna, kommer att bli mer vanliga. Hela Stilla Ocean- bassängen är nu i rörelse. Den här rörelsen är unik eftersom den ger en föraning om höjningen av landområden som till sist ska förenas med Australiens kust, med Indonesien och med ett flertal andra länder. Dessa nya landområden kommer att rita om kartan för Stilla Oceanen. Det som kommer att framträda är en ocean som åter en gång innehåller den sedan länge förlorade kontinenten och medför en jämnare fördelning mellan land och hav. Verkligen ett globalt fenomen!

Atlantis´ återkomst är ytterligare en stridsfråga för anhängarna till kabalen eftersom varje ocean innehåller hemligheter, som de jobbat hårt och länge för att hemlighålla. Atlanten innehåller många entydiga bevis på Atlantis´ existens: människotillverkade rutsystem, stora pyramider, och närvaron av märkliga energifenomen. Det mörka har varit tvungna att jobba hårt för att hålla den här informationen hemlig. Man har varit tvungen att lägga sig i många forskningsexpeditioner eller fått avbryta dem genom hot från de ”rätta” auktoriteterna. Nu har vi för avsikt att göra det lättare för forskare att avslöja sanningen. De sagoomspunna landområdena på Atlantis existerar verkligen och en bra plats att börja den här upptäckten på är nära den sydvästra spetsen på Cuba och i havet mellan Yucatan och Cuba. Vi ber dem som är intresserade att börja söka där och följa våra skepp till ytterligare platser för undersökningar.

Vår resa till er värld är bara den senaste av många. Vi har övervakat er under årtusenden, och våra studier gjordes tillsammans med invånarna i Agartha. Nu har tiden kommit för första kontakt och detta nödvändiggör det gudomligt påbjudna avlägsnandet av er mörka styrande kabal. Var och en av dess styrande kroppar kräver en ordentlig spark i baken för att få dem att resignera. Vi är beslutna om att hjälpa er med att göra anspråk på era rättigheter och med att uppnå det välstånd som ni är berättigade till som suveräna och högt medvetna medborgare av Gaia! Ni har ett gudomligt öde och Gaia känner till den innebörd som detta har för henne och hennes mycket dyrbara ekosystem. Vi kommer för att underlätta allt det här och för att försäkra oss om att detta nästa steg sker vid den tidpunkt som Lord Surea och Himlens heliga påbjuder.

Idag talade vi om det som görs för att få händelser att ske och komma närmare första kontakt. Vi är redo att göra ett mycket viktigt tillkännagivande som förbereder grunden för vår officiella första kontakt med er. Tiden har kommit för att en del verkligt viktiga händelser ska äga rum på er värld. Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge