Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - February 15, 2011

February 15, 2011

3 Cimi, 4 Zac, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer åter en gång tillbaka med mer att prata om. För närvarande är våra Jordallierade engagerade i en rad åtgärder som ska leda till seger! Under tiden sysselsätter sig kabalen med att skapa konfrontation genom att elda på radikala personer och orosstiftare inom folkupproren i Mellanöstern och få dem att ställa orealistiska krav i ett försök att göra lokala ekonomier mindre stabila. Målet här är att skapa oreda i de sista faserna av de Jordallierades nya ekonomiska paket vilka väntar i kulisserna. En annan mörk agenda är att få fram oljedollar, vilka man är i desperat behov av för att fylla kabalens nu tomma kassakistor. Detta försöker man genom att driva upp priset på olja till rekordnivåer. För att bemöta detta har våra Jordallierade i hemlighet gått in och arbetar med de regionala ledarna på båda sidor. Det gör man för att säkra överenskommelser som inte bara föregriper detta försök till kaosökning vilket planerats av den mörka kabalen, utan också förbereder för en jämnare övergång till de nya finansiella och ekonomiska systemen. De allierades mål är att vända nationalistisk hetta till en kraft som kan användas för fred, välstånd och stabilitet inom varje nation i Mellanöstern och vi har använt våra kontaktvägar för att bistå våra Jordallierades ansträngningar.

Förutom oron i Mellanöstern finns fickor av instabilitet i Afrika söder om Sahara och i östra och sydöstra Asien. Denna instabilitet förorsakas av ekonomiska svårigheter vilka åstadkommits genom det skuldberg som bildats inom de här områdena på planeten. Faktiskt håller den västdrivna ekonomin med papperspengar på att uppnå punkten för en enorm kollaps. Ett antal element är redo att tvinga fram ett avgörande om papperspengar och om virtuell rikedom, vilket har fört er värld till denna brytpunkt. Den viktigaste medicinen mot den mörka kabalens nedbrutna penningsystem är att inrätta ett valutasystem, vilket backas upp av faktiska dyrbara metaller. Våra jordallierade har flitigt arbetat fram sätt för att införa dessa nya valutor hos er och nu är det dags att börja föra in dem. Man har berättat för oss att medlet för att göra detta kommer att vara leveranserna av de olika typerna av välståndsfonder. Våra Jordallierades mål är att börja med detta nu och sedan använda den lagliga situation som skapats genom leveranserna till att få fram de nya regeringarna. I och med deras officiella dekret kommer ett nytt globalt monetärt förfaringssätt formellt i funktion.

Samtidigt med det nya monetära förfaringssättet finns en räcka nya bank- och affärs förfaranden, som omedelbart ska träda i kraft. Dessa regler för tillbaka er värld till ett tillstånd där era omistliga suveräna rättigheter har företräde framför nuvarande diktatoriska sätt inom regeringar och affärsvärld. Den sociala nivåutjämningen mellan människor genom omfördelning av globens tillgångar tillsammans med uppkomsten av ett sant lagligt styre förändrar allting: den mörka kabalen förlorar tillgången inte bara till sin olagliga rikedomsbyggande maskin utan även till sitt världsomfattande inflytande över regeringar. De nya regeringarna är helt inriktade på att ge service till folket. Deras första åtgärder blir att införa ett antal förfaranden som förstärker folkets rikedom och välstånd. Dessutom kommer dessa förfaranden att möjliggöra introduktionen av flera teknologier som i hög grad kan förbättra ert dagliga liv. För vår del är emellertid den allra viktigaste aktionen att avsluta den pågående UFO-mörkläggningen. Enbart denna handling omvandlar er värld! Ni ska förflytta er över er nuvarande främlingsfientlighet och lära er att ni inte är ensamma och att ert ursprung faktiskt är utomjordiskt.

Under tiden som vi inväntar det rätta ögonblicket när första kontakt blir möjlig, övervakar vi er värld och åser den förändring som accelererar runt omkring er. Gaia har för avsikt att förändra sin värld på ytan och vill snabba upp stegen mot denna slutfas. Under tiden omvandlas er maktstruktur snabbt. De med makt inser nu att den värld som har existerat i nästan 13 000 år smulas sönder under deras fötter. De olika faktorer som höll dem vid makten är inte längre lika pålitliga som innan, och den mörka kabalens excesser kan inte lika lätt hållas hemliga längre. Dessa inslag sammanfaller med det faktum att vi är här och att vi agerar som era försvarare. Det vi kräver av er är en fast tro på det som sker och någon form av positivt agerande från er sida. - vad som helst som känns naturligt för er. Stöd dem som öppet arbetar för förändring. Använd era förmågor till att undervisa er omgivning och låt era synpunkter bli offentliga. Det är dags att bli en aktivist för förändring! Detta betyder helt enkelt att du på något betydelsefullt sätt blir en del av den här rörelsen.

Allteftersom fler och fler av er anpassar sig till dessa nya verkligheter, möjliggör ni för att en stor transformation kommer in i era liv mycket lättare. Det är detta som är så stimulerande vad gäller er: ni är beundransvärt anpassningsbara och när sanningen blir känd kan ni snabbt förändra era innersta sanningar. Vår del i detta är att för er presentera den nödvändiga mängden bevis för nya koncept om er verklighet. Ni har för det mesta passivt gett efter för de enorma ohyggligheter, som de mörka kabalerna har begått mot er i det förflutna. Nu är ett bra tillfälle för att förändra sättet på vilket ni besvarar det som det mörka ännu en gång försöker göra. Använd era kommunikationsteknologier och ert blotta antal för att hjälpa de Jordallierade. Visa ert globala samhälle att det som förut gjordes för att undertrycka er inte längre fungerar. Tiderna har förändrats. En ny attityd växer fram och den kan inte tolerera det som det mörka har för avsikt att göra. Ni kan inte längre luras eller förslavas!

Vi är här, som vi sagt, för att ställa ett galaktiskt alternativ till förfogande. Detta alternativ avslöjar för era förtryckare att det existerar sätt att avsluta deras dominans och tvingar dem att ge tillbaka sin makt och rikedom till er. Detta ger er ett moraliskt ansvar att försäkra er om en meningsfull omvandling och det är denna omvandlingsprocess som jämnar vägen för er medvetandehöjning tillbaka till fullt medvetet tillstånd. Vårt uppdrag är att arbeta tillsammans med er för att fullfölja detta. Vi kommer inte för att besegra er, utan för att välkomna er tillbaka familjen. Vi kommer för att ge er självständighet och frihet att återvända till ert naturliga Varandetillstånd. Detta är välgörande för oss alla! Er nya visdom och er speciella plats i den här galaxen förser er med speciella heliga kompensationer, som permanent ska avsluta de galaktiska krig som söndrat den här galaxen under miljontals år.

Ni bildar en viktig kugge i AncharaFördraget. Dessa dokument avslutade de galaktiska krigen för nära ett och ett halvt årtionde sedan och nu är vårt första- kontakt-uppdrag att föra er tillbaka in i den Galaktiska Federationen såsom fullvärdiga och fullt medvetna medlemmar. När ni gör detta kommer ni att fritt samverka med invånarna i Agartha och tillsammans utforma ett nytt solsystem och en ny stjärnnation. Den här stjärnnationen ska bestå av de fyra vattenplaneterna i ert inre solsystem och av de Andliga Varelser som utgör de högre världarna, och som är en viktig del av er nya interdimensionella verklighet. Er nya stjärnnation ska välkomna både de tidigare mörka väsendena i den här galaxen och dem som har varit en del av den Galaktiska Federationen under bokstavligt talat miljontals år. Ni ska bli en speciell Stråle av Ljus som välkomnar oss alla, likaväl som dem som kommer från myriader närliggande galaxer.

Den här sektorn av universum har en viktig roll att spela i utvecklingen av fysisk Skapelse. Vi vet om detta och gläder oss åt allt som vi ska göra. Detta tar oss tillbaka till det nuvarande: ni är på randen till en unik resa. Vår roll är att vara era mentorer genom de sista stadierna och sedan få välkomna er som de underbara Varelser ni verkligen är. Första kontakt, som process, är inne i sin slutfas. Vi kan äntligen öppet dyka upp ur de skuggor till vilka det mörka och deras större regeringsallierade förvisat oss, och nu sola oss i det Ljus som är naturligt för oss. Vi kan presentera vår teknologi för er och avslöja uppfinningarna som länge gömts för er av era regeringar. Invånarna i Agartha och ni kan sedan hjälpa Gaia att uppnå sitt fulla medvetna Jag.

Idag fortsatte vi vårt samtal om vad som ligger framför er och framför Gaia. Det blir en tid av under och glädje! En högst fantastisk resa är redo att utvecklas, en resa som återförenar er med er Ande och era Rymdfamiljer. Ett storslaget firande för oss alla håller på att börja! Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge