Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 14 oktober 2014

Sheldan Nidle - 14 oktober 2014

13 Ik, 0 Tzec, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med mycket att berätta för er! Utdelningen av de ekonomiska fonderna fortsätter att göra framsteg, processen flyter på från en grupp till nästa. Medan detta äger rum, övervakar vi säkerhetsstyrkorna för att säkerställa att inga skojare dyker upp medan pengarna förs över från plats till plats. De som deltar i arresteringarna och i övergången till nytt regeringssätt gör på motsvarande sätt färdigt de bevis som ska användas för att isolera dessa skurkar från allmänheten. Den här proceduren är nästan klar att ge resultat. Det mörka har inte längre förmågan att använda sina olika hemliga operationer för att starta ett större krig. Det mörka inser hur svagt det har blivit. Inte desto mindre gör man små irriterande saker för att förlänga själva fondprocessen med dess revalveringsoperation för att förhindra starten på den globala valutaomställningen. Vi önskar ingripa i en mycket större skala, men de störningar som finns inbyggda i det finansiella systemet fortsätter att bromsa fondernas spridning. Dessa oförutsedda förseningar kommer snart att flyttas åt sidan så att det nya finanssystemet kan bli klart.

På andra fronter rapporterar våra medarbetare att den Galaktiska Federationens sjukvårdsteam för närvarande övervakar er, liksom även hälsan hos Gaias olika ekologiska system. Den ökande förändringen av Gaias magnetfält är även ansvarigt för era individuella hälsofrågor. De förändrade fälten påverkar era nya chakran, och framför allt ert hjärta. Vi observerar allt fler fall av antingen snabba eller oregelbundna hjärtslag. Även er hjärna påverkas. Våra medicinska team rapporterar att vi går in i en tid med ökad huvudvärk och suddig syn. Er hjärna har svårt att hantera förändringen, och det har även Gaias globala yta. Dessa problem leder också till blodtrycksavvikelser hos många av er. Var uppmärksam på detta och "pyssla om" dig själv mera. Himlen informerar oss om att de här svårigheterna kommer att öka allteftersom Gaia närmar sig de större händelserna, vilka kraftigt kommer att förändra utseendet hos hennes värld på ytan. Det är därför det nu är den perfekta tiden för er nuvarande verklighet att skifta mot det gudomliga.

Medan allt detta sker, förbereder vi vår flotta inför landningarna. Ibland verkar det så långt borta, ändå närmar sig snabbt stunden för dessa händelser. Ert nuvarande finansiella system är på gränsen till total kollaps. Den amerikanska militären förlorar snabbt sin smak för krig som aldrig tar slut. Vi vill bara landa när det är riskfritt att göra det. Vår flotta utkämpade ett obevekligt krig under nästan sex miljoner år. De senaste årtiondena såg slutet på de här konflikterna och fred deklarerades officiellt. Vi gläds över detta och önskar att ni går vidare med ett formellt slut på regeringars fientliga inställning till vår närvaro på er himmel. Det ska bli underbart att få sväva fritt över en stor stad och få ta bilder och göra noggranna mätningar i området. Då kan vi verkligen få en fullständig bild av er värld. Vi har för avsikt att överlämna dessa viktiga bilder till era geologiska forskare och utbyta erfarenheter om detta och andra närliggande uppgifter. Gaia behöver bli älskad och omhändertagen av er. Det finns mycket för er att lära om den här världen, och faktiskt om hela solsystemet.

Himlen håller på att göra er redo inför att bli de främsta förvaltana för det här solsystemet. På våra skepp kommer ni snart att kunna resa ut över hela det här mycket vackra planetsystemet. När de fyra vattenplaneterna återigen är i funktion kommer ni att se hur unikt ert hem verkligen är. Solen är en perfekt andlig närvaro och en sann näringsgivare till det här planetsystemet. Hennes kärlek märks på hur hon milt håller var och en av sina döttrar vid liv genom att frivilligt ge ut sin energi. Merkurius är en som med glädje sänder vidare dessa energier och vägleder dem till sina mer avlägsna systervärldar. Venus kommer att återfödas när hennes enorma oceaner och hav dyker upp igen. Hon är vattenvärldarnas pionjär. En stor, förlorad civilisation kommer att träda fram och tillsammans med er befolka dessa många världar. Detta samhälle inspirerade det antika Egypten och befolkade de urgamla samhällena i Mellanamerika. Deras berättelser kommer snart att ge sig tillkänna för er. Vi kommer att lägga till ytterligare till det som de kommer att berätta för er! Ni kommer också att få lära känna historien om det gamla Mu.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med ett mycket glödhett budskap. Det är nu dags för början på en ny verklighet att visa sig. Den kommer att manifesteras och ge er anledning att glädjas. Ta emot den här energin och använd den för att delta i bildandet av ett nytt politiskt, regeringsmässigt och finansiellt system. Lägg din andliga glädje i den här processen. Kom ihåg vem du verkligen är. Var beredd att utöva dina sanna inre önskningar och skapa en värld rik på himmelska och underbara önskemål. Stöd varandra och sök sanningen inom det som sker. Använd detta för att finna din egen speciella roll i detta högst fantastiska skådespel. Vi kommer och instruerar er om vissa sanningar som kan gynna denna mycket nödvändiga andliga utbildning. Ni är Gaias hjärta. Så ta dig djupt in i denna innerliga verklighet och upplev den i ordets fulla bemärkelse! Tillsammans är vi Ett, och fast beslutna att återskapa den här världen till dess tidigare och högsta andliga verklighet.

Allteftersom du börjar känna Himlens underbara energier välsigna dig, använd det högre medvetandet och de vibrationer som det ger dig till att visualisera en allt bättre värld. Se hur era energier läker både Gaia och er själva. Våra skyddsänglar utökar dagligen de levande fält som omger er. Detta fält gör dig mer och mer medveten om de välsignelser som du får från Himlen och från oss. Färger som finns i din omgivning blir mer levande och inspirerar dig. Var i kärlek till naturen och välsigna henne och hennes många levande varelser. Elementarväsendena följer dig varje dag i skyn och i din omgivning. Var djupt tacksam för den läkning de erbjuder dig, och för välsignelsen av god hälsa som de sänder till dig. Se den här världen som en Enhet, som nu växer fram ur det mörka och manifesterar sig till ett verkligt storslaget Ljus!

Vi finns här, Ni Kära, för att hjälpa er i den här processen. Vi kommer gärna för att bli de hjälpmedel, varigenom ni blir mer och mer medvetna om vem ni egentligen är. Ni är en sann himmelsk styrka. Ni besitter den gudomliga viljan att kollektivt omvandla den här verkligheten. Det ni saknar är en gudomlig fokusering. Ett begränsat medvetande förändrade er primära tro på era andliga förmågor. Ni befinner er i en process för att återhämta detta och söker flitigt efter medel för att återställa det till sin forna potential. Vi välsignar er för detta och sänder er dagligen energier för att närma er detta gudomliga mål. Ni är alla magnifika LjusVarelser, som kommer närmare det ögonblick då ni återigen till fullo kan förverkliga denna stora andliga potential. Välsigne er, mina Älskade; vilken helig stund som närmar sig! Den här världen håller på att omvandlas och förbereder sig inför att återigen bli ett instrument för gudomlig förändring!

Idag fortsatte vi med vårt budskap. Stora saker står verkligen redo att förändra den här världen. Många goda krafter håller på att vinna en lång kamp och kraften hos det mörka är i stadigt avtagande. Tidpunkten för offentliggörandet (disclosure) kommer allt närmare. Välstånd håller likaså på att manifesteras. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge