Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 21 juli 2015

Sheldan Nidle - 21 juli 2015

7 Ik, 0 Vayeb, 11 Ik

Dratzo! Världen börjar "krackelera" i två stora delar! Den mörka kabalen är rasande men utan framgång i sitt arbete för att behålla sina årtusenden gamla förmåner. Dessa traditioner prövas nu hårt under Ljusets breda juridiska attack. Det finns även begränsningar som påtvingas det mörkas bedrägliga världsomspännande nätverk av banker. Nästan varje vecka försöker det mörka skapa en situation som de avser skall leda till krig. Dessa strategier misslyckas även de. I själva verket är nu ett mönster av gradvis kollaps det normala för dagen för denna kabal och dess många underhuggare. Under tiden diskuterar våra jordallierade gemensamt hur man bäst ska få slut på denna tidigare grupp med globala maktmäklare. Ett nytt penningsystem väntar på tidpunkten för sin formella deklaration. Detta tillkännagivande väntar även på den avgörande stora stöt, som kommer att bli ett säkert fait accompli för Ljuset. Det som för närvarande saknas är ett tillägg från regeringsdelen i denna växande storslagna allians. Inom många större regeringar är de ansvariga för närvarande i färd med att genomföra den nödvändiga omställningen i sättet att regera, vilket återställer folkets rättigheter och tillåter att en rad stora arresteringar genomförs.

Scenen är satt för en äkta tyst revolution, vilken kommer att låta er värld återgå till ett tillstånd av fred och tidigare okänt samarbete. Det mörka ryser dagligen över den grad av framsteg som våra jordallierade stadigt gör. Denna historia går er fortfarande mestadels ohörd förbi, eftersom den omges av ett stort moln av mörk desinformation. Tanken är att förvirra massorna genom att med lögner påstå att ingenting egentligen har förändrats. Vi önskar djupt höja oss över denna serie "rök och speglar". Vi ber våra jordallierade upprepade gånger att åtminstone delvis offentliggöra det som verkligen sker. Deras svar är att denna stora desinformation hjälper dem genom att den får kabalen att tro att deras underliga strategi på något sätt fungerar. Den låter dem även att gå vidare på sitt unika förstulna sätt och plötsligt, vid rätt tidpunkt, konfrontera den mörka kabalens ledarskap med en ny verklighet. Vi känner istället att en mera öppen kampanj kan fungera lika bra, eftersom den på något sätt kan hålla er "med i svängarna." Ljusets krafter på Jorden fortsätter att vara övertygade om att det i grunden handlar om en självförgörande strategi på grund av den karaktär som kabalen fungerar på.

Allteftersom dessa strategier rör sig framåt, kan vi se hur Ljuset har för avsikt att driva det mörka från makten. För den mörka kabalen är rikedom och makt allt. För dem är deras förmåga att vara immuna mot de lagar som styr alla andra ett tecken på hur betydelsefulla de tycks vara. Ljuset är i arbete och omger långsamt det mörka med alternativ som utlovar att bli överväldigande för dem. Denna process, som de ömsesidigt åberopar, är det tillvägagångssätt som denna en gång så mäktiga fiende kan besegras på. Det mörka fortsätter i sin tur att vara beroende av strategier som för närvarande oftast inte fungerar. Detta beror på att Anunnaki inte längre finns med i bilden. I själva verket ger dessa tidigare herrar de jordallierade råd om hur man bäst ska besegra deras forna skyddslingar. Därför kan man förvänta sig att denna ljusets strategi kommer att ge de förväntade resultaten någon gång under de närmaste månaderna. Den mörka kabalens undergång är i själva verket bara början. Vår landning kommer att äga rum först efter att en ny regering och ett nytt finansiellt system finns på plats helt och hållet. Innan dess kommer ett antal händelser att inträffa. Dessa skapar förutsättningarna inför ert möte med era mentorer!

Alla dessa häpnadsväckande händelser var en del i en förhistoria som sattes i rörelse av Anunnaki. Anunnaki hade kommit överens med Himlen om att inte göra några ytterligare modifieringar med er utöver dem som atlantiderna hade gjort. Ändå önskade Anunnaki innerligt att vid rätt tidpunkt drastiskt förändra er till dumma mänskliga robotar. Den här roboten skulle bli deras slavar och låta Anunnaki förflytta sig in i det onda Anchara kontinuums inre kretsar. Den här planen innebar att det mörka först måste få era förfäder att helt följa alla deras befallningar. Resultatet blev de tre gyllene tidsåldrarna. Processen misslyckades, och efter den stora översvämningen, spreds ni ut över den här världen. De mörka överherrarna visste att snart skulle Himlen åter besöka den här världen och befria er från de begränsningar som ålagts er av överherrarna och deras hantlangare. Vår övervakning av det här solsystemet i det förflutna, och då i synnerhet Gaia, gjorde att vi ständigt gjorde återbesök till den här processen. Under dessa besök mötte vi Anunnaki och upprepade alla Himlens dekret som för länge sedan citerades för oss. Dessa berättade om er frigörelse och om er återgång till fullt medvetande.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här världen förbereder sig inför en mycket välsignad händelse! För länge sedan tillät Himlen en mörk överherre att härska över detta land under förutsättning att ett antal speciella regler noggrant följdes. Om Anunnaki kraftigt avvek från dessa överenskommelser, skulle en farlig situation sopas bort liksom mycket orent vatten. Anunnaki följde dessa gudomliga påbud och kunde dominera mänskligheten under nästan tretton årtusenden. Anchara-fördraget avslutade detta styre och förde in fred till den här galaxen. Vi är de som noggrant övervakat dessa skurkar och troget rapporterat alla små överträdelser som begåtts av dem. Nu befinner vi oss vid en mycket helig tidpunkt, som låter var och en av er äntligen uppnå en verklighet fylld med fred, frihet och välstånd. Det blir en tid då vi fritt kan vandra bland er. Redan nu är det mycket lättare att hjälpa er än tidigare!

Den stigande energin hos medvetandet skapar en verklighet där ert koncentrerade fokus verkligen kan åstadkomma mirakler. Varje verklighet har en energi, som normalt är ganska svag. Använd er extra förmåga som ett verktyg till att fokusera för att uppnå era mål. Den ökade mängden andlig kraft kan på kort tid få er att uppnå framgång. För att uppnå detta, överge all negativitet och frustration. Kom hela tiden ihåg att varje sådan övning inte bara kräver fokusering, utan även en hel del inre projicerad positivitet. Odla denna tillgång inom dig genom att ge ut en lugn och hjälpsam energi. Detta kommer att ligga som grund för det du avser att göra. Så snart du känner dig positiv och andligt stark, börja ta dig tid varje dag då du projicerar ut den här energin. Allteftersom detaljerna i dina positiva projektioner växer, kan du börja se hur dessa visualiseringar tillåter dig att förändra din verklighet. Sedan, som att slå på ljusströmbrytaren kommer du att lyckas!

Ni lever, Ni välsignade, i en tidsålder som befinner sig vid just den betydelsefulla punkt, där man slår över från det onda till Ljuset. Många händelser kommer att förverkligas. Dessa händelser kommer snabbt att förändra hur ni ser på denna fortfarande begränsade verklighet. Den heliga punkten uppnår vi tack vare att vi ständigt expanderar tillsammans och således gör att ni kan lyckas. Dra nytta av detta och använd dina egna positiva energier för att påskynda den här förändringen. Bli alltmer medveten om de spännande möjligheterna och medverka genom att anta din egen version av dessa visualiseringar för att förflytta den här världen in i en ny tidsålder av Kärlek och Ljus! Tillsammans har vi förmågan att avsevärt förstärka de åtgärder som våra jordiska Ljuskrafter vidtar för att ge frihet, fred och välstånd, vilket ni så rättfärdigt förtjänar. Vi har för avsikt att dagligen öppna upp hjälpmedel för att hjälpa er i denna högst välsignade rad av händelser. Tillsammans, Ni Kära, kan vi segra!

Idag fortsatte vi att ge er budskap som anger huvuddragen i det som nu händer! Överallt på detta heliga klot har personer kommit samman för att avlägsna det mörkas kraft och knuffa dem åt sidan. Det finns fortfarande mycket att göra. Inte desto mindre är frihetens och segerns tidpunkt mycket, mycket nära! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge