Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 14 juli 2015

Sheldan Nidle - 14 juli 2015

13 Man, 13 Kumku. 11 Ik

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer denna dag med fler nyheter om det som händer runt omkring er. Den komplexa processen att skapa ett nytt ekonomiskt system går framåt av egen kraft. BRICS Development Bank fungerar och är öppen för affärer, liksom även det kinesiska AIIB. Dessa utgör bara början på det som komma skall. De åtgärder som behövs för att genomföra en global valutarevalvering, (a Global Currency Revaluation, GCR) är även de klara att avslöjas. En nödvändig preliminär åtgärd är leveransen av världsomfattande välståndsfonder. Denna process diskuteras nu mellan våra jordiska medarbetare och oss. Den planeras att börja så snart ett antal inledande humanitära fonder framgångsrikt betalats ut. Den här proceduren flyter som smort och vi förväntar oss att ni ska se en del resultat inom kort. Dessutom utformar vi för närvarande ett sätt, på vilket vi kan ingripa när det behövs. Vi har redan i hemlighet följt ett antal fondöverföringar och upptäckt hur vi, om så krävs, kan säkerställa framgångsrika leveranser. Kabalen har i själva verket uppnått slutet på sin era, då de ytterligare kunde fördröja det resultat som förväntades av Himlen.

Dessa första steg mot välstånd och nya regeringsformer är avgörande för den övergripande plan, som för några månader sedan antogs av våra jordallierade och oss. Den här operationen kommer verkligen att hota de olagliga och dolda sätt, på vilka det här globala finanssystemet fungerar. Detta långsamma sätt att reformera detta gamla och mycket manipulerade finansiella system kan inte tolereras. Vi ser för närvarande över och diskuterar en rad olika sätt för att övertrumfa kabalen och sätta det nya systemet på plats. Kabalen planerade ett antal möten för att delvis förbättra det nuvarande systemets felaktigheter. Detta extra lapptäcke förblir oacceptabelt. Det är därför nödvändigt att undersöka hur det här skuldtyngda systemet kan bytas ut. Den amerikanska de facto regimen är obeveklig vad gäller att på något sätt mjuka upp detta kriminella system och använder sin makt för att skrämma bort potentiella motståndare. Denna position håller på att försvagas när denna till synes blinda regim stirrar på sin närmaste framtid och ser hur katastrofal denna fåniga politik verkligen är. Det finns nu en rörelse för att sopa den här fasansfulla regimen ur vägen.

Som ni kan se börjar vi inta en mer aktiv roll. Våra jordallierade har hållit en attityd att den här revolutionen var strikt upp till dem. Denna tysta revolution sker eftersom vi har förhindrat kabalen från att inleda ett globalt "tillslag" mot motståndskrafterna. Detta har möjliggjort att många inom Ljusets koalition har kunnat gå vidare med ett antal affidavit, skriftliga förklaringar under ed, vilka gjorde de åtgärder möjliga som bara precis har börjat manifesteras. Vår ståndpunkt är alltid att representera det större goda. Alliansen med våra jordiska familjer och olika hängivna personer har kryddats med en slags grupptillhörighet som genomsyras av ett behov av gränser i hur våra jordallierade närmar sig varje fråga. Fram tills nu har vi hållit en relativt neutral inställning till hur vi ska gå vidare. Vi har instruerats av Himlen att planera in en del ”deadlines” (tidsgränser). Detta har vi för avsikt att göra. Ett antal leveranser är på gång. Vi har för avsikt att se till att de levereras med framgång. Det har dragit alltför långt ut på tiden för att en ordentlig tidsplan skall utföras i vederbörlig ordning av alla. Vårt syfte är att göra det som krävs för att snabbt förflytta oss mot huvudscenariot, landningarna.

Förra gången talade vi kortfattat om en del av er historia. Inledningsvis var detta ett vanligt sätt att kolonisera hos den Galaktiska Federationen. Vi harmonierade den globala ekologin, etablerade en hemvist i Inre Jorden och förberedde för att förflytta den mänskliga befolkningen till denna nyligen färdigställda Inre Jorden-värld. Skillnaden skulle visa sig bli Atlantiderna. Plejadernas stjärnnationer var länge centrum för många stadier av Galaktiska Krig. Ett annat fanns inom Orions bälte. De större skärmytslingarna inträffade på dessa två platser. Många av de ursprungliga Atlantiska kolonisatörerna tog till sig en underlig metod att lösa vissa problem med de mörka Anchara-folken. På sätt och vis samarbetade de med det mörka. Denna metodik stod kraftigt i strid med den plan som utarbetats av våra globala rådsförsamlingar. Detta kom till sin spets när Atlantis beslutade att kräva dominans över världarna på ytan. Denna plötsliga obefogade attack tvingade de globala rådsförsamlingarna att överge utvandringen till Inre Jorden. Således har ni resignerat och levt i denna svåra situation och anpassat er till nyanserna i dessa världar på ytan.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er nu i slutet av en stor nådefylld kamp, vi kommer till er som vill förändra själva essensen i denna nu mörka värld. Det har varit mycket diskussion om hur ordnings-följden ska vara när det gäller införandet av de huvudsakliga välstånds-fonderna. Till detta kommer tidpunkten för de så kallade RV fonderna (revalveringsfonderna), främst från Irak och Vietnam. Dessa olika strategier har granskats och ett resultat har uppnåtts. Den här processen kommer att avslöjas under de kommande veckorna. Vi väntar i glädje på att se resultaten av dessa åtgärder. Våra bröder från rymden är nu mer än någonsin villiga att hjälpa oss fastställa tidpunkter för dessa händelser. Vi har för avsikt att använda er underbara positiva fokusering för att säkerställa att dessa mycket välbehövliga händelser verkligen inträffar enligt denna nya tidtabell. Vi är välsignade och mycket glada över att Himlen har fortsatt att förflytta dessa stora välståndspaket mot sin leverans till var och en av er. Vi tackar även alla som har vigt sina liv till dessa högst välsignade händelser!

I början av denna nuvarande tid, såg vi Anunnaki skapa den stora översvämningen och sedan långsamt dra tillbaka vattnet. Det som var kvar var en fruktansvärd tid då de flesta människor hade omkommit. De få som överlevde var långsamma med att återuppbygga. Anunnaki kom in och började instruera de överlevande om hur man bäst skulle återuppbygga. Borta var de stora nätverk genom vilka mänskligheten talade med varandra och med Anunnaki. En personlig förnyelse krävdes. Anunnaki kom ner och upprepade sitt "ägarskap" över mänskligheten. Vi, de välsignade, gjorde motstånd. Det blev början på många årtusenden av andlig konflikt. Så småningom ökade vi, de andligas antal. Emellertid förblev det mörka och dess många underhuggare de dominerande. Vi fick höra att vår uppgift var att vägleda och göra det lättare för mänskligheten. En tid skulle komma då det stigande Ljuset skulle triumfera! Detta ögonblick har till sist kommit!

Vi är nu i denna tid och känner oss välsignade av Himlen. Världen håller på att förändras. Många tecken gör det helt uppenbart att denna stora förändring är välsignat nära. Ni Kära, fokusera på denna befrielse! Krafter är i arbete för att förändra detta jordklot. Det mörkas tortyr kvarstår. För er verkar Ljuset bara vara en strimma. I själva verket är det en välsignad lampa från den Allsmäktige, som skall slås på för fullt. De saker som försäkrar detta håller på att formas. Det mörkas tid på detta mycket speciella klot går mot sitt slut. Ögonblicket för ett storslaget ingripande närmar sig. Den här världen har varit uppdelad i två världar alltför länge. Ögonblicket för en förening är på gång. Både era rymdfamiljer och andliga familjer finns här. De cirklar dagligen runt er värld. Detta är det välsignade ögonblicket innan det mörka slungas bort från er. Denna högst välvilliga separation försäkrar er er frihet och ert välstånd. Gör er redo att glädjas och känna denna magnifika känsla av frihet. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med vår kortfattade genomgång av det som händer i den här världen. Det är dags för en stor förändring som med Kärlek kommer att knuffa er, in i en ny värld. Många händelser sker fortfarande i hemlighet, vilka för alltid kommer att förändra den här världen och återförena er med er familj i Inre Jorden (Agartha). Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge