Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 28 juli 2015

Sheldan Nidle - 28 juli 2015

I Muluk, 2 Pop, 12 Manik

Dratzo! Mycket händer! De olika processer som valts av våra jordallierade har visat sig praktiskt genomförbara. Såsom tidigare möter vid sällsynta tillfällen en utsedd kommitté den mörka kabalen. Vid dessa möten förser våra jordallierade det mörkas sändebud med en rad ultimatum. Dessa ultimatum baseras vanligen på en rad domstolsbeslut som visar att det mörka i princip är bankrutt och saknar egen kraft och styrka att utföra meningslösa militära aktioner. Kort sagt, världsopinionen vänder sig enhälligt mot dem. I synnerhet de gamla familjerna har formella skuldreverser som har kraften att helt och fullt bevisa den fullständiga svagheten i det mörkas system med konstgjorda ”fiat”pengar. Det mörka inser helt klart hur bräcklig deras ställning är. Slutet för den här kabalen kommer allt närmare. De gamla familjerna vill inte bara skapa ett nytt system, utan även skapa globala förutsättningar för den nya medvetenheten att växa och blomstra. Vi påminner dem ständigt att mänsklighetens fattiga massor som täcker den här världen är döende och lider. Deras svar till oss är att en förändringsprocess är på gång och nu ökar takten. Det kommer att bli en tid för allt. Vi svarar att även Himlen har en mycket lysande agenda!

När Atlantiderna så otacksamt övergav mänskligheten lämnades folket kvar för att svälta och så småningom dö. I det här fallet kom Anunnaki och under ett strikt avtal med Himlen höjde de sig delvis över folket och satte det under sitt mörka styres avskyvärda ok. Era förfäder uppskattade till en början deras hjälp. Djupt i sina hjärtan visste de vagt vad som så nyckfullt hade inträffat. Dessa nya mörka människor försökte ersätta atlantiderna och radera deras minnen om vilka de egentligen var. Detta bekymrade era förfäder eftersom de insåg att något underbart var tvunget att ske för att få dem att återgå till sitt tidigare tillstånd. Så småningom, allteftersom årtusendena gick, anpassade sig era förfäder till denna begränsade verklighet. De gyllene tidsåldrarna efter Atlantis bevisade för de flesta av era förfäder att det fanns vissa belöningar för underkastelse. Inte desto mindre levde hoppet kvar hos dem som mindes den gamla världen genom deras konstanta mantra till Himlen att sända verkliga förkämpar. Vi var i hemlighet utsedda till att vaka över er och invänta vidare instruktioner.

Alltsedan förstörelsen av Atlantis led era förfäder medan Anunnaki skoningslöst härskade över dem. Efter att den sista gyllene tidsåldern avslutats med den stora översvämningen, valde Anunnaki ut underhuggare till att tjänstgöra i deras ställe såsom era härskare. Anunnaki började dela upp er i olika grupper och använde detta som ett medel för större kontroll. Moraliska regler infördes för att styra dessa samhällen och många andra regler gavs till deras hantlangare för att underlätta att styra dessa mycket olika grupper. Hantlangarna undervisades om krig, hat och andra sätt för att manipulera ett samhälle. I modern tid, hade ni oftast glömt ert förflutna och accepterat många av de föreskrifter som förts vidare från de föregående åtta årtusendena. Era nuvarande samhällen håller i verkligheten på att förändra hur man ser på detta. Anunnaki är borta. Hantlangarna visade sig vara en verkligt inkompetent grupp. De känner bara till det som de mycket skarpsinniga Anunnaki lärde dem. De har lätt fått tillgång till rikedom, makt och en allmän regeringsmässig likgiltighet. Denna skapar en slags dvala som kan användas till att slutligen göra sig av med dem.

Allteftersom medvetandeten växer börjar ni inse hur den här världen kan förändras. De gamla familjerna fungerar delvis inom ramen för den gamla verkligheten. Någonting nytt behövs som snabbt kan omvandla dessa årtusenden gamla obehagliga situationer. Vi tror på att en öppen och kraftfull rörelse fungerar för att snabbt förändra den här världen. Vi har under åratal föreslagit detta. Små grupper som är inställda på att förbättra de lokala förhållandena har dykt upp över hela er värld. Dessa små rörelser har gradvis befäst det som behövs, medan större grupper kommer samman och skapar nätverk med inflytande. Med andra ord, att göra detta tillsammans med mäktiga välgörare som använder sin förmögenhet för att främja dessa många projekt. För oss är detta ett mer acceptabelt sätt. Det mörka kan sedan försöka lägga sig i. Låt dem försöka, och använd det för att främja kraften i den här saken. Deras korrupta metoder kan bara leda till en verklig "tyst revolution". Detta borde ha gjorts för ett halvt decennium sedan. Resultatet av denna växande medvetenhet kan sedan fördriva dessa skurkar från makten. Resultaten blir desamma men nu inom en mycket snävare tidsram.

Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med ett budskap till alla!! På Gaia flyter just nu storslagna energier in i era olika livszoner. Var och en av dessa energier bygger ovanpå den andra. Den kommande månaden augusti är den månad då dessa energier uppnår ett crescendo. Dessa energier blir grunden för en ny uppsättning ännu högre energier som kommer att följa därefter. Dessa energier aktiverar delar av ert sinne, hjärta och kropp. Dessa verktyg är den centrala punkten för en välsignad uppsättning förändringar som kommer att göra er ännu mer medvetna om den dimensionella omvandlingen. Redan 1972 genomfördes ett antal åtgärder för att bevara det här solsystemet. Dessa är våra första exempel på vår hjälp till er verklighet. Var medvetna om att för oss är Gaia en mycket speciell planet, eftersom den fungerade som fokuspunkt för födelsen av den här galaxen. Ända sedan vi blev Mästare blev vi djupt medvetna om vad denna gudomliga levande glob verkligen är. Det är en välsignelse att veta att dess bevarande är en gudomlig del i våra många heliga plikter. Allteftersom ni växer i medvetande kan ni bättre förnimma hennes enorma betydelse för det här solsystemet.

Dessa nya energier är en del i ett pågående system med energier som började strömma in i Gaia vid början av det här årtusendet. Dessa energier kommer att utgöra startmotorn för de preliminära energier som behövs för att starta era förändringar. För närvarande har det mesta av er aura integrerats i fält som ger kraft åt Gaia. Allteftersom hon växer naturligt, gör även ni det. Under augusti kommer de nästa omgångarna att börja flöda in i detta klot. Vi reglerar de här energierna och de förändringar som de kommer att förorsaka. De är i själva verket ett slags mönster av toner som behövs för att förflytta er till ert nästa steg i er tillväxt. Det mörka har blivit medvetet om det som sker och vi försäkrar Himlen att vårt beskydd sträcker sig över hela den här världen på ytan. Samtidigt upptäcker också det mörka att dess planer på att förhindra dessa förändringar håller på att misslyckas totalt. Ljuset rör sig för varje dag närmare en mycket välsignad seger!

Himlens välsignade sång genljuder över hela den här världen. Vi ber er att förbli positiva och använda era mestadels outnyttjade inre krafter till att se att denna lägliga förändring sker såsom planerat. Var och en av er är i själva verket en Himlens juvel. Använd era kollektiva förmågor till att låta dessa lysande inre juveler lysa. Om ni tittar er omkring, kan ni se denna stora energi i aktion. Visualisera detta och låt därmed era bröder lysa med en briljans så stor att de gör slut på det mörkas kraft och släpper in Ljuset från Himlen. Låt detta bli tidpunkten för ett gott slut på dem som i det mörkas namn hållit er alla i tvivel om vem ni är och vad ni varit kapabla till. Det är dags att låta den här världen veta att era barmhärtiga beskyddande energier förbereder sig för att dyka upp och skapa en ny värld fylld med fred, samarbete och glädje. Halleluja! En ny tid med frihet och välstånd är nästan över oss!

Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden för att informera er om det som händer i den här världen. Våra rymdfamiljer och familjer från Inre Jorden tillhandahåller grunderna för den stora uppsättning förändringar som pågår. Vi tackar alla som så vänligt hjälper oss i detta uppdrag att förändra mänskligheten. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge