Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 21 juni 2016


Sheldan Nidle - 21 juni 2016 för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

10 Oc, 3 Kayab, 12 Manik

Selamat Jalwa! Många fantastiska händelser börjar äntligen ske. De som förbereder era välsignelser är så gott som redo att sprida dem. De som ska rätta till den amerikanska regeringen arbetar också med att skifta den från en de facto-regim till en sann de jure republik. Detta skifte kommer att få Federal Reserve att bryta samman och göra slut på Amerikas krigsliknande handlingar under de senaste tre decennierna. Som tidigare nämnts har det tagit mycket längre tid än vad man först förväntade sig. Den här världen är äntligen ense om att befria världen på ytan från den mörka kabalen och dess många hantlangare. Det mörkas regeringstid på nästan tretton tusen år är i det närmast avslutad. Mängder av begrepp som ni tyckt vara normala är redo att tas bort och ersättas med en ny rad uppfattningar som bygger på sanning och historiens gång på världens yta. Den här processen kommer att ta längre tid, eftersom ni måste överge uppfattningar, vilka under långa tider format er. Därför har vi förlängt uppehållet mellan era mästares lektioner. Ni är ett folk som alltför länge djupt har trott på de lögner som ni matats med av det mörka. Ett sista steg återstår att ta och använda de ersättningar som ges till er av era mästare!

Dessa förändringar kommer att få er att använda överflödet på rätt sätt. Det nuvarande begreppet om pengar kommer till slut att blekna bort från er vardag. Det är inte lätt att så plötsligt bli bombarderad med en stor ny rad sanningar. Ni har under oändliga århundraden varit strängt hållna av det mörkas hantlangare. Det är vår uppgift att hjälpa de Uppstigna Mästarna genom att presentera en helt annan livsstil för er. Vi vet genom tidigare erfarenheter att en så drastisk förändring kräver tid för att smälta och för att återhämta er från en rad mycket smärtsamma globala chocker. Invånarna i Agartha har ständigt gjort oss medvetna om hur djupt denna enorma mängd med ny kunskap kommer att påverka er. Därför är det mycket viktigt att ni tar till er och använder den här nya kunskapen bit för bit. Allteftersom ni blir mer vana vid nya tillvägagångssätt kommer deras ursprungliga egendomlighet gradvis att försvinna. Så snart ni börjar acceptera de här sanningarna, kan en ny livsstil börja. Se på det här som att äntligen kunna skapa ett liv som är som små lotusblommor som flyter tillsammans i sann och växande harmoni. Denna nya harmoni kommer att göra en fri och välmående ny verklighet möjlig!

Denna nya miljö håller nu på att utvecklas. Överallt ser vi nya sätt att göra saker och ting slår igenom. Idéer som man brukade se som högst osannolika blir snabbt normen. Det är inte lätt att förändras så snabbt som ni nu gör. Denna verklighet i förändring är ett sant tecken på det som väntar. Den här världen bygger på antaganden som för närvarande utmanas av alla. Vi behöver se vad ni gör för att vi ska kunna utvärdera den här verkligheten på ytan. Just nu sker händelser som visar hur det här systemet bryts ned på grund av all den stress som man möter. Politiska och ekonomiska realiteter ökar dessa stressnivåer och snedvrider faktiskt hur varje aspekt hos den här världen fungerar. Dessa växande sammanbrott visar hur nära ni befinner er enorma förändringar inom alla delar av den här verkligheten. Således ligger ett nytt ekonomiskt och politiskt system nära till hands. Dessa nya komponenter blir förebuden om ett helt nytt system, som gör friare och välmående finansiella förändringar och regimförändringar möjliga.

Vad innebär detta egentligen? Det innebär att nya gränser sätts och gamla hotas och byts sedan ut. Varje del är helt enkelt ett sätt att förändra resten till den punkt där ingen återvändo finns. Vi finns här för att presidera över detta och säkra att ni är förberedda inför första kontakt. Detta är vårt övergripande syfte. Vi finns här för att vara era mentorer och, tillsammans med andra, föra er tillbaka till ett fullt medvetet tillstånd. Den här processen är enorm eftersom ni är långt ifrån redo att uppnå det medvetande som behövs för framgång. Det är endast genom Himlens gudomliga ingripande som detta ens är möjligt. Himlen har gett oss en gudomlig plan som leder till er omvandling. Den här operationen är en operation då ni släpper den nuvarande verkligheten och i glädje skapar en ny. Vi kommer att använda Agartha som den plats där er första samvaro med det mörka kommer att korrigeras. I denna anda kommer ni att få helig visdom och sedan bli ombedda att använda den för att i glädje omvandla resterande mörker i den här galaxen. Det är denna storslagna uppgift som inspirerar oss mest i vårt arbete med er!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den senaste tiden har varit en välsignelse eftersom Himlens nåd låter oss se betydande framsteg på många fronter. Det nya finansiella systemet är nu världsomfattande och alla knutar håller nu på att lösas upp. Detsamma gäller ny regering. Detta är redo att tillkännages och Federal Reserve går till historien. Alla dessa händelser beror delvis på era positiva attityder och er visualisering av en ny omvandlad verklighet. Tillsammans levererar vi energinäten för att manifestera den här verkligheten. Dessa verksamheter kommer att berika er med många individer som ni inte tidigare har känt till. Dessa underbara Varelser följer er i spåren och gör att den här världen snabbt tar form. Vi njuter av dessa Himmelska handlingar som gör det möjligt för oss att bli fysiska och ger oss nöjet att vara en del av den här nya världen. Nära föreliggande och på ett ögonblick kommer allt det som ni har drömt om att läggas fram inför er. Acceptera denna frikostiga gåva och välkomna dessa nya underbara energier!

De här händelserna är bara början. Ni förbereds inför en högst mirakulös uppsättning underverk. Det mörkas regerande kommer att blekna bort och ersättas av Ljuset och av våra andliga familjers och rymdfamiljers ankomst. De här storslagna förändringarna är den första delen i ett program som kommer att prägla vårt formella återvändande och era framtida mentorers masslandningar. Den här processen kommer att tillåta oss att få hälsa på er och samtidigt låta oss förmedla en del inledande visdom till er. För länge sedan när atlantiderna lämnade, tvingades Gaia plötsligt att kraftigt sänka energierna hos världen på sin yta. Det här gjorde hon för nästan tretton tusen år sedan. Det är nu dags att lyfta de här energierna till deras tidigare frekvenser. Den här operationen är i det närmaste redo inför den sista etappen. Till dess kommer vi att använda våra förmågor till att under den här resan tillbaka hjälpa er att ta reda på vem ni verkligen är.

Den här kommande tiden är därför ett tillfälle till ett stort antal nya upplevelser. Vår uppgift är att använda våra förmågor till att med nåd och knep hjälpa er och vägleda er till den nya nivån. Denna operation är djupt komplicerad och ändå perfekt enkel. Ofta förväntar sig många att vi ska använda våra förmågor för att mjuka upp det som händer med er. Vi gör detta och gör er även redo inför ännu mera komplicerade situationer. Ni kommer att få en del nya upplevelser med rikedom och med den sanna innebörden av det som en människa nu är. Ni är en grupp som börjar möta något som ni inte trodde existerade. Denna växande konstighet gör sig redo att skapa ännu mer ovanliga upplevelser. Dessa är föregångarna till händelser som pekar mot Inre Jorden. Vårt uppdrag är att vara med er och tillsammans skapa en högst magnifik framtid! Det bästa ligger framför er!

Idag genomförde vi vår veckouppgift att informera er om det som pågår globalt. Den här verkligheten håller dagligen på att förändras, lager efter lager. Fortsätt att vara positiva och var beredda att informera andra om det som händer lokalt och i er värld. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge