Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 14 juni 2016


Sheldan Nidle - 14 juni 2016

10 Oc, 3 Kayab, 12 Manik

Dratzo! Ett antal händelser förändrar nu hur världen fungerar. För närvarande möjliggör en rad nya händelser genomförandet av Ljusets nya finansiella system och valutasystem. Denna rad förändringar tvingar det mörkas hantlangare att komma ut ur sina hålor och visa sig inför Ljuset. Förseningarnas sista rester har därmed omintetgjorts. Det mörka har nu förlorat sin förmåga att gömma sig och skapa förseningar. Det nya systemet tvingar det mörka att förklara sina handlingar och har i praktiken plockat ner dem från deras piedestaler. Olika fonder står nu redo inför sin formella början. Samtidigt ser de som är ansvariga för mängder av massarresteringar och för uppkomsten av USA: s NESARA republik ett öppnande fönster inför starten av sina samordnade aktioner. Att komma hit har innehållit ett antal misslyckade försök för att nu känna att deras framgång äntligen finns inom räckhåll. Det mörkas skenbara allmakt håller nu på att sluta i en krasch. Vi är stolta över våra Jordallierade och de nuvarande framstegen i deras fantastiska program. De efterlängtade och sedan länge behövda resultaten ligger alldeles nära att manifesteras!

Allteftersom allt detta går framåt, kan den mörka kabalen se att dess undergång börjar visa sig. Deras oräkneliga hantlangare är oförmögna att stoppa det som Ljuset gör. Således är nu många program nära sina första utbetalningar och de av er som ska bli mottagarna kan känna i era hjärtan hur nära allt detta verkligen är. Kabalen vet också om att alla deras köpta regeringar är nära att kollapsa. De här omständigheterna har fört den här verkligheten till tröskeln för ett stort skifte från mörker till Ljus. Således börjar ett antal intressanta utvecklingar dyka upp. Den nuvarande amerikanska de facto regimen märker att deras främsta medhjälpare, Federal Reserve börjar tyna bort allteftersom ett nytt Finansdepartement absorberar dess funktioner. Inkomster som formellt erhölls med våld internationellt finns inte längre tillgängliga. Den pro-republikanska militären börjar nu dra till sig och återförenas med de krafter som formellt var hängivna den gamla de facto regimen. De här händelserna är början på en process som ger er en mycket efterlängtad ny verklighet! Vi väntar medan dessa nya regeringar kommer på plats. Sedan kan ett antal händelser att inträffa!

Efter att ett antal nya regeringar formellt kommit på plats är det vår avsikt att be invånarna i Agartha träda fram inför er. Efter deras introduktion står de Uppstigna Mästarna på tur med en mycket viktig uppsättning sanningar. De här sanningarna kommer att förse er med den nödvändiga bakgrunden till det som vi inledningsvis kommer att ge er så snart de miljontals mentorerna är på plats på det här klotet. Var och en av er behöver förstå Anunnakis avskyvärda avsikt. Så snart denna är helt förstådd kan vi gå vidare med hur Anunnaki byggde upp .den här världen. Sedan behöver vi granska er historia och visa er hur era innersta övertygelser ingjutits i er under årtusendena. Ni kan sedan upptäcka hur hantlangarna har använt dessa falska föreställningar som verktyg för att behålla sin kontroll över er. De här verktygen kommer att förstöras och ni kommer att lära er om er sanna fria viljas mirakulösa underverk och potential. Genom att använda denna i samverkan med din mentor kommer du att åstadkomma en partiell återgång till din fulla styrka. Emellertid är detta bara ett förspel till det som du är kapabel till.

Det är vår avsikt att ta dig till den yttersta randen av din återstående potential. Denna nya styrka kommer att göra dig redo inför den process som kommer att äga rum under dina tre dagar i KristallLjusKammaren. Invånarna i Agartha kommer att hjälpa dig. Det är denna nya union som kommer att göra den här stjärnnationen så unik och hjälpa er i den här viktiga proceduren. Denna händelse kommer att förändra alla de begränsat medvetna människor som nu upptar den här verkligheten. Anunnaki delade grymt upp den här världen i rika och fattiga. Vi kommer att vända alla tillbaka till sina forna jag. Detta skapar en grupp upplysta Varelser som, tillsammans med era Uppstigna Mästare, blir de fyra vattenvärldarnas väktare av landområdena. Denna nya stjärnnation kommer att återförena både er och Valarnas nation. Tillsammans kommer ni att hjälpa den tidigare Anchara Alliansens världar i den stora uppgiften att upptäcka och manifestera sina LjusKroppar. Ni kommer att få hjälp av dem inom den Galaktiska Federationen som är kusiner till dessa olika tidigare mörka grupperingar. Denna händelse blir föregångaren till en underbar tidsålder med fred för alla Varelser inom den här galaxen!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld befinner sig för närvarande mitt i ett stort skifte. För länge sedan införde Anunnaki en världsordning som avsåg att förändra var och en av er till mänskliga robotar. Uppkomsten av många Uppstigna Mästare stoppade tillfälligt den här processen. Efter årtusenden utarbetade det mörka en ny plan för att drastiskt förändra den här verkligheten. Detta avskyvärda system stoppades återigen av de plötsliga proklamationerna 1995 från Ancharas sammanhängande enhet. Dessa budskap skulle sörja för fred och utökades ytterligare genom AEON:s och ärkeängeln Mikaels Proklamationer. Detta plötsliga slut på galaktiska krig gjorde det omöjligt för Anunnaki att gå vidare med sina planer. En period med tystnad följde. Under den tiden kunde vi upprätta en plan som snabbt godkändes av Himlen. Det följande decenniet har nu tagit oss till Ljusets intåg och till en ny värld för alla. Halleluja! Halleluja!

När vi nu står vid början av en Ljus värld för mänskligheten på ytan, gläds vi åt det sätt som Himlen garanterat den här betydelsefulla segern! Vi ser hur ni använder er nya medvetandetillväxt för att förbereda det här vackra klotet inför en tid då mänskligheten verkligen kan ta sig an sin största roll som väktare för Gaias land-och havsmassor. Som en del i detta, ställer ni samman projekt för att rensa upp Gaias oceaner, kontinenter och luft. Den mörka kabalen har arbetat hårt för att förgifta dem och göra den största delen av mänskligheten sjuk. Ni har gått samman och gjort den här stora triumfen möjlig. Vi är tacksamma över era handlingar och har använt våra kollektiva förmågor till att öka det som vi tillsammans önskar så mycket. Det är era djupaste önskningar som visar den här verkligheten vad ni verkligen vill, inte bara för det här klotet, utan också för hela den här galaxen. Bli kvar på denna högst positiva väg, Ni kära! Det bästa manifesteras nu omkring er.

Himlen ber oss dagligen enträget berätta om att ett stort skifte pågår och inte kan stoppas. Den mörka kabalen inser detta och vet precis hur nära vi är den seger som kommer att återställa alla till fullt medvetande. Skaparens energier strömmar in i den här sektorn av fysisk Skapelse. De här energierna skapar en ny värld med underbart välstånd, fantastisk frihet och andlig kraft. Den här verkligheten skiftar, vilket de personer som ägnar sig åt studier av yttre rymden fullt förstår. Det är bara de som befunnit sig under sin sista återstående tid med begränsad makt som har frustrerat er. Låt dessa frustrationer rinna av er. Bli en person i Ljuset och se en rad stora förändringar träda fram inför dig. Se dessa som de underbara förebud som de verkligen är. Var beredd att förklara allt detta för alla du känner. Kära barn, gå inte längre på manipulationer och uppenbar oärlighet. Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra veckorapporter. Vi är nu nära mållinjen med ett antal mycket viktiga projekt. Ha tålamod. Var fokuserade. Många stora gåvor är nära att förverkligas. Under denna ypperliga tid ge inte upp strax före att segern meddelas. Var bara medvetna om att vi älskar er högt ! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge