Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 28 juni 2016


Sheldan Nidle - 28 juni 2016 för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

11 Kan, 17 Kayab, 12 Manik

Dratzo! Någonting underbart är nära att ske. Den mörka kabalens tusen år gamla värld faller samman. Omröstningen som får Storbritannien att lämna Europeiska Unionen är en tydlig del i det som håller på att ske runtom i den här världen. Det mörka har i hemlighet vacklat under de gångna månaderna medan de som vill att en ny värld ska träda fram har konstruerat överenskommelser och organisationer för att ”föra in det nya”. Detta har skapat underlag för en ny global omställning av världens valutor, vilka allmänt ska backas upp med guld eller silver. Det mörkas aktiemarknader och börser faller i värde medan dessa nya finansiella instrument, såsom CIPS, BRICS och AAIB får effekt, Dessa ska ersätta gamla organisationer såsom SWIFT och IMF. Äntligen är tiden inne för ett formellt erkännande! Snart kommer ni att få se kärnan i ledarskapet för de gamla finansiella systemen och regeringarna offentligt arresteras och sändas iväg till en välförtjänt isolering. De kan då inte längre lägga sig i, eller på något underligt sätt försena detta nya system att framträda globalt. Helt fantastiskt, men detta är bara början på ännu flera händelser som är förutbestämda att radikalt omskapa er värld!

Dessa saker kräver nytt styrelsesätt. För decennier sedan föddes NESARA som ostört fått vänta tills världen fullständigt förberetts för att omvandlas. Det nya banksystemet behöver en rad inledande justeringar för att vara redo att förändra till det bättre. Denna struktur behöver även ett nytt internationellt verktyg för att klara av sin dagliga affärsverksamhet och fritt överföra stora summor från en del till en annan i den här verkligheten. Den här strukturen är CIPS (Cross-Borders Inter-Bank Payment System). Det blandas nu med SWIFT för att erbjuda ett internationellt system som är konstruerat för att få slut på de massiva hindren i det förflutna, vilka förorsakade onödiga förseningar och tvivelaktiga svepskäl vid större finansiella transaktioner. Den nya organisation som kommer att ersätta efterkrigstidens IMF, blir en kombination av BRICS-gruppen och AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). På det här sättet kan de betungande lån som IMF tidigare påtvingat världen äntligen rättas till. I själva verket är dessa saker början på införandet av ett finanssystem, som kommer att få välstånd att spridas internationellt och nya regeringar att dyka upp som blommor på en sommaräng.

Det här välståndet kommer att åstadkommas på att antal olika sätt. Det viktigaste är den fördel som uppstår hos dem som tillbringat tid med att förbereda tillkomsten av denna nya valutadevalvering. Välståndet ska även spridas genom att få slut på de stora bördor som regeringar och banker påtvingat folken inom världens olika nationer. Dessa underliga skatter, lån och pålagor kommer både att lyftas bort och betalas tillbaka av många regeringar och banker. Dessutom ska alla underliga avgifter som använts av banker antingen tas bort eller begränsas till mera vettiga transaktioner. Ni kommer inom kort att få leva i en värld som fritt låter er förvalta och använda de pengar som ni äger. Ta er den här tiden till att lära er om den makt som skapas genom pengar och inse samtidigt hur ett antal tills nu undangömda teknologier är kapabla att avskaffa det gamla behovet av varje form av pengar. Denna läxa är en läxa vilken vi känner ert växande medvetande frikostigt kan skänka er. Med ert nya välstånd kommer ni att se hur ett annorlunda uppbyggt samhälle kan skapas.

Den här nya världen kommer att bli övergången mellan en värld fylld av begränsade resurser och en värld som baseras på ändlösa möjligheter. Denna nya verklighet i förändring kommer att få ta emot de Uppstigna Mästarnas välbehövliga lektioner och bli en verklighet där början på en massiv första kontakt med oss blir en underbar realitet. De här händelserna krävs innan vi kan förflytta er in i mentorernas tid. Mentorerna står i nära förbindelse med era medicinska team för att förse er med en individuell dossier så att varje individ inleder med en ”ren spelplan”. Ni kommer under den här processen att göras redo inför det som ligger framför er, KristallLjusKammaren. Det ultimata målet för denna operation är att föra er tillbaka till att bli fullt medvetna galaktiska människor. Genom att göra detta kommer Atlantidernas obetänksamma procedurer att läggas tillrätta och alla människor på detta stora klot kommer att återförenas. Så snart detta är genomfört kommer ni snabbt att tränas i lämplig etikett och snabbt få tillåtelse att komma samman och skapa er nya stjärnnation. Ett underbart öde ligger framför er!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni har precis hört vad de Kinesiska Äldre och de Kungliga, tillsammans med sina partners i VästEuropa håller på att åstadkomma. Alla dessa faciliteter som planerats för er glob genom era heliga förbundna är bara början på hur Himlen arbetar med oss för att skapa en ny, bättre verklighet för er. Den mörka kabalen kontrollerade länge den här verkligheten och önskade djupt att förlänga sitt begränsade mandat och göra det som Himlen strikt hade förbjudit. Med er hjälp har vi fått fram en ny plan, vilken är en plan som Himlen verkligen ville skulle gälla för er. Vi håller på att vinna med den här planen och har för avsikt att börja manifestera de första stadierna av denna underbara vision! Detta är en tid då vi kan se hur vårt förenade partnerskap kommer att blomstra, fyllt med det behag och den ödmjukhet som kommer att bli denna nya eras signatur för Gaias mänsklighet. Må er fortsatta Kärlek och ert Ljus föra med sig början på en ny tid med växande frihet och överflöd för alla.

Med den här ökande Kärleken och det här ökande Ljuset öppnas vägen för er att växa i medvetenhet och känna hur var och en av er står i relation till den andre. Detta växande Ljus-samhälle kan uppnå mirakler. Ni kommer att använda er tidigare beslagtagna teknologi för att fullfölja Himlens ädla mål. Ni brukade ignorera det naturliga flödet av ebb och flod på den här heliga globen, och detta flöde kommer nu att bli er sanna drivkraft, när ni omvandlar den här världens enorma förgiftning och återställer livskraften hos alla ekosystem! Ni kommer med glädje att göra detta gudomliga arbete och bevisa det som Himlen visste. Ni är i själva verket ett heligt Kärleksfullt folk. Nu kommer det förflutnas härjningar att läggas tillrätta och ni kommer med helig medkänsla att ta på er det väktarskap som ni länge underlåtit att acceptera. Detta kommer att kombineras med de begrepp som vi Uppstigna Mästare inom kort kommer att undervisa er om.

Allt detta kommer att bevisa och få er storslagenhet att lysa igenom. Alltsedan ni först hörde våra budskap och sedan längtade efter att kunna följa dem, har ni på nåd och onåd varit utlämnade åt de mörka. Dessa kärlekslösa Själar gör våra medarbetare nu redo för att inte längre förorsaka er något ont. Var ”justa” och vänliga mot dessa nya utvecklingar. Inse att ni befinner er mitt i en övergång som oförnekligen kommer att förändra er till det bättre. Lämna alla de välbehövliga detaljerna till Himlen. Låt de mörka personernas öde vila i de kärleksfulla händerna hos dem som vet vem de verkligen är. Se bara positivt på det som så välvilligt ges er. Många fantastiska händelser håller på att ske! Gläds över detta och använd era nya förmågor till att framkalla det som Himlen så gudomligt önskar. Vi är alla enade och på en helig väg som så vackert har påbjudits av Himlen. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I den här rapporten kan ni se precis hur nära vi alla är början på en ny och omvandlad verklighet. Var snäll mot dig själv och sök inombords efter hur du bäst kan bidra i dessa nya tider. Detta kommer att bli en period med verkligt underbara mirakler. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge