Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 14 april 2015

Sheldan Nidle - 14 april 2015

13 Kan, 2 Kank'in, 11 Ik


Selamat Jarin! Vi kommer återigen med mycket goda nyheter! De som arbetar med våra medarbetare inom bank- och penningområdena rapporterar att ett antal viktiga tillgångar nu släpps. Dessa olika preliminära finansieringar ska göra planeringen av ett antal välståndsprogram praktiskt genomförbara. Sålunda befinner vi oss allt längre fram på vägen till att få välståndsmedel släppta, och i och med det, en anledning att föra in nytt styre. Allt detta är bara ytterligare ett bevis på att ni under de kommande veckorna äntligen kommer att få ett stort välståndspaket. Faktum är att dessa händelser även kommer att föra oss ??alla närmare disclosure (avslöjandet om utomjordingar). Vi har aldrig varit så nära den punkt där disclosure kan ske. Vår flotta har noggrant övervakat Gaia under mer än två decennier. Hon går igenom en period när ett stort antal växter och djur håller på att utrotas. Den mörka kabalen och deras många kumpaner fortsätter att våldföra sig på hennes olika miljöer. Det är därför Gaia har ökat gensvaren på denna fortsatta förstörelse av hennes ekosystem. Vi rekommenderar starkt att de som är ansvariga upphör och avstår från dessa vidriga handlingar. Gaia är beredd att försvara dessa utrotningshotade miljöer.

Även om dessa frågor är allvarliga, kan ni lindra dem genom att protestera och be om någon form av lättnad. Vi kan faktiskt med säkerhet konstatera att er värld på ytan snabbt närmar sig en punkt där ingen återvändo finns vad gäller dess många globala ekosystem. Det som krävs är en fast och stabil rörelse mot den mörka kabalen och dess avskyvärda handlingssätt. För närvarande har ni möjlighet att ingripa och tvinga fram den förändring som behövs. Vi tror att det bara är våra jordallierades arbete som kan göra detta på ett effektivt sätt. Det finns teknologi som nyligen har gett kraftfullt stöd åt Gaia och hennes pågående mödor. Många bidrar för närvarande i hemlighet till denna lättnad. Vi tackar er vänligen för er goda hjälp. Det är även vår uppgift att hjälpa Gaia att stå emot alla dessa fientliga handlingar från det mörka. Detta är bara en del av de återstående programmen som dessa skurkar genomför. Vi får ytterligare hjälp av invånarna i Agartha som använder sina hemliga positioner för att sabotera dessa fasansfulla aktioner. Snart kommer det arbete som våra medarbetare utför att ge er nytt styre och få ett slut på detta nonsens.

Medan du läser detta, håll då i minnet att pengar och bankväsende endast är tillfälliga åtgärder. Slutlösningen är att vid rätt tidpunkt göra sig av med pengar. Framför er finns en teknologi vars enda syfte är att ersätta det här nuvarande systemet. Det system som ni för tillfället känner till och använder er av är en mycket smart uppfinning av det mörka. Så länge det existerar fullt ut är ni ovetande om att ni är slavar under det. Det mörka utvecklade därför detta finansiella system som ett mycket smart sätt att hålla er i ett tillstånd där ni villigt låter er manipuleras. Det mörka befann sig i sitt slutskede med att använda sina olika leksaker för att slutföra sitt totala ägande av er. Anunnaki och deras jordiska hantlangare hade en plan som siktade på att uppnå sin höjdpunkt under slutet av 1996. Innan detta skedde fick en allmän kungörelse från Anchara-enheten detta i total oordning. Anunnakis mål om slutlig kontroll försvann och de tvingades erkänna Himlens utspel. Deras jordiska hantlangare vägrade att göra det och kastades tillfälligt ut i en total loop. Resultatet blev en rad konflikter, vilka ledde till 9/11 (11:e september-händelsen) och ett nytt försök att fullfölja Anunnakis storslagna plan.

Detta andra scenario började misslyckas redan innan de två tornen föll. Ljuset lyckades föra in en stor våg med frid som lugnade ner världen. För att motverka detta, antog det mörka de två amerikanska "Patriot Acts" och startade en ”false flag” (falsk) operation kallad "war on terror” (krig mot terrorismen). Detta hade en del preliminära framgångar. Emellertid var hela ansträngningen dömd att slutligen misslyckas. Nu finns organisationer som kommer att dra detta jordklot bort från denna avskyvärda agenda. Det mörka ser nu hur den efter andra världskriget så suveräna amerikanska dollarn sorgligen håller på att nå slutet på sin användbarhet. Dollarn kommer att ersättas av en ny värld med valutor som har ädelmetall som värdegrund, sammanvägda av en grupp regionala valutor. Banksystemet kommer även att befrias från Federal Reserve`s grepp. Detta nya banksystem kommer, som vi har sagt, snabbt att ersättas av teknologier som ska avsluta det ekonomiska system som bygger på skuld och ocker, och ersättas med överflöd och glädje! Denna nya teknologi kommer även att befria er från att fortsätta på er väg i glömska! Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Välsignelser till Himlen och till alla dem som så nådigt leder denna stora helande sak framåt! Många grupper, som länge förknippas med vår strävan att befria och läka er från era mörka mästares förtryck, har arbetat fram ett mycket uppskattat underverk! De har anförtrott ett antal organisationer att ansvara för förvaltning och fördelning av ett antal särskilda obligationer och humanitära fonder. Om några veckor kommer dessa pengar äntligen att levereras. Detta innebär att Mästaren Saint Germain och andra kan börja avsluta leveranserna av de många välståndsfonderna. Många av er är alltså mycket nära att få ta emot en allmän leverans av dessa välståndsprogram. Vi är mycket glada över att en del av er läkning är på gång. Det mörka har länge försenat denna och en första spricka i deras förnekande av oss kommer nu att kunna ses av alla. Denna spricka håller på att bli mycket bredare genom andra program som kommer att se dagens härliga Ljus!!!

Under de senaste veckorna har Himlen avfyrat ett antal verkligt underbara energier. Dessa Ljus registrerar en basnivå hos alla era chakran. Dessa grundläggande avläsningar kommer att jämföras mot dem du nyligen registrerat, för att lagra ett sant mått på hur du utvecklas för närvarande. De ständigt föränderliga helande konsterna behöver detta för att bättre bedöma ditt nuvarande hälsotillstånd. När det är dags kommer ditt stigande medvetande, liksom dina ständigt växande nya chakran, att vara en mer exakt mätare på ditt tillstånd, ditt helande. Så snart diverse lektioner har getts, har vi för avsikt att hjälpa er med ett allmänt globalt helande. Den här övningen ska göra dig redo inför det som invånarna i Agartha och många som utgör din andliga familj önskar göra. Detta innebär att du säkert förflyttar dig längs den väg som leder till kontakt. I det ögonblicket kan du äntligen höra invånarna i Agartha, de som varit våra beskyddare under årtusenden.

De flesta av er är väl medvetna om att den här världen antingen är på väg mot en masskatastrof eller mot en mycket välförtjänt gottgörelse. Vi har arbetat tillsammans med Himlen för att klarlägga vägen mot gottgörelse. De armador med skepp som för närvarande omger oss är bara ytterligare en orsak till varför den här världen på ytan verkligen är på väg mot gottgörelse. Den mörka kabalen inser äntligen att den här världens öde inte vilar på dem. Förbli positiva och centrerade på alla era underbara uppdrag. Ni är aldrig ensamma. Vi, eller de som vägleder er i Himlen, övervakar er ständigt. Var alltid medvetna om detta och be oss på något sätt att hjälpa er. Vi har förbundit oss att trösta er och på något sätt förse er med hjälp. Vi ber dig att be dina böner och be om vår hjälp. Vi ger den i glädje. Det är svårt för många att inse detta. Trots detta finns vi där! På många sätt är detta mörkret före gryningen! Var beredd att se Solen gå upp och var i himmelsk glädje över detta!!! Halleluja!

Idag har vi fortsatt våra meddelanden om denna er resa. Vi förstår alla vad den innebär för er. Ibland är den mycket frustrerande och oroande. Lägg märke till att Ljuset vinner och snart kommer allt detta att ses av er som bara en verkligt hemsk, mörk dröm!!! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge