Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 14 februari 2017


Sheldan Nidle för Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin - 14 februari 2017

8 Ahau, 3 Zac, 13 Caban

Selamat Jalwa! Vi går in i en ny fas av vår gemensamma resa. Som beskrivs i vårt tidigare meddelande känner sig den mörka kabalen trygg, eftersom alla deras avgångsavtal verkade erbjuda den en slags tillfällig säkerhet. I själva verket är det vår avsikt att göra oss av med de här avtalen så snart de första stegen i den komplexa distributionsverksamheten är tagna. När detta är gjort kommer som nästa steg att föra in den nya Republiken. Den handlingen kommer att avsluta Federal Reserve och sätta stopp för USA, Inc (affärsföretaget USA). Det här förfaringssättet kan äntligen avsluta den nuvarande Kongressen och bana väg för ett formellt tillsättande av NESARA-regeringen. Det är den här regeringen som gör det möjligt att manifestera en ny fredlig verklighet och lägga grunden för ett formellt avslöjande. Den kan även leverera en verklighet fylld med ett aldrig sinande välstånd och er personliga suveränitet. Det är i den här miljön som alla fantastiska händelser kan äga rum. Tillsammans med er ser vi fram emot att skapa en hel massa positiva nya verkligheter.

Allt detta arbetar sig långsamt fram till ett mycket framgångsrikt slut. De problem som uppstått är ett direkt resultat av alla de förändringar som det här speciella klotet går igenom. Vi har också upplevt makthavarnas enorma försiktighet. Så snart den här svåra situationen är löst kan vi gå tillbaka till ett enklare och snabbare arbetssätt. Tills dess kan ni förvänta er ojämna framsteg. Många element samverkar och hjälper till att med framsteg och beslutsamhet skapa en ny tid. Allt detta övervakas noga eftersom makthavarna gjort överenskommelser vilka inom kort behöver korrigeras. När detta inträffar, förvänta er en hel del arresteringar och speciella förfaranden för att isolera kabalen från dessa nya verkligheter. Fram till dess kanske kabalen känner att den på något sätt har ridit ut stormen. I själva verket ligger nu dess tid med rädsla vid den omedelbara horisonten. Det är nödvändigt att skapa en ny värld, helt fri från de hinder som skapats genom skurkstreck utförda av kabalen och dess många kumpaner. Förändring är nära förestående.

Under de senaste årtiondena började kabalens befogenheter sakta att minska. Det verkade som om det mörka och dess många hantlangare aggerade som tidigare. Ändå förändrades landskapet genom ständigt pågående förändringar. Anunnaki, som såg vad Anchara-enheten hade gjort, behövde plötsligt ändra på hur saker och ting skulle utföras. Den här förändringen behövde tas om hand. Det mörka behövde också bedöma hur vi passade in i det här nya förändrade maktpusslet. Våra flottor hade kommit långt ifrån och hade snabbt kastats in i striden. Vårt uppdrag byggde på att utföra en rad himmelska direktiv. Dessa direktiv gavs för att underlätta för mänskligheten att vid den rätta gudomliga tidpunkten återgå till sitt tidigare tillstånd som fullt medvetna galaktiska människor. De som ansvarade för den gamla verkligheten var dåligt förberedda på att bevilja mänskligheten en sådan långtgående ny uppsättning förmågor. Deras främsta syfte var att behålla status quo. Processen att snabbt förändra den här världen innebar enligt deras uppfattning att snabbt få grepp om förändringen och kasta den åt sidan.

Så började en kamp som verkade vara på väg mot en lösning som gynnade dem som tillhörde Ljuset. Den baserades på att använda Kärlek och Ljus för att avsluta det mörkas och dess hantlangares långa tyranni. Det skapade en genomgripande omstrukturering som signalerade en växande svaghet hos den mörka Ancharan. Den här processen förändrade maktstrukturen och har på ett underbart sätt tillåtit Ljuset och dess styrkor att uppnå sin länge sökta triumf. I detta växande tomrum tycktes Ljuset ha en strategi som gav antydan om framgång. Det var dags att i hemlighet drömma om framgång och plöja på för att uppnå den. Vi gick in i denna nya värld och använde vår visdom och kunskap för att hjälpa Ljuset och föra in den Inre Jordens samhälle i den här kampen. Vad som nu hänt är användandet av himmelskt stöd för att låta alla Ljusets mål manifesteras. Det är en högst gynnsam tid för att forma en ny och underbar värld!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här tiden kännetecknas av sin milda övergång från en värld baserad på ett ständigt närvarande tyranni till en värld vars grundval är Kärlek och Ljus. Den här subtila förändringen tycks återstå att ske. Maktstrukturen skiftade långsamt. Här insåg Himlen varför detta enorma skifte krävde det som utåt först verkade udda och missriktat. De som kontrollerar den här världen hade en agenda som innebar att generellt sett skapa en rad katastrofer. Himlen behöver ändra på detta så att en alternativ väg kan bli en ny norm. Detta tar vanligtvis tid. Emellertid är detta förändringar som lyckligtvis följer en strategi som iscensätts av Himlens främsta regissörer. Vi uttrycker vår erkänsla och tackar den enorma nåd och djupa Kärlek som detta heliga dekret kräver.

Den här gudomliga processen sker på ett sådant sätt att allt blir klart vid den av Himlen beslutade tidpunkten. De som sätter dessa stora förändringar i verket är fullt medvetna om de komplicerade detaljer som krävs. Ett antal mycket långa och omfattande förordningar användes för att göra det möjligt att färdigställa allt som den gudomliga planen krävde. Vi är mycket stolta över dem av er som hjälpt oss att uppfylla alla våra delar i den här sektionen av fysisk verklighet. Det som återstår slutförs nu så som Himlen så mirakulöst visualiserat. Detta storslagna projekt förenar på ett underbart sätt många delar av den här medvetna världen. Än en gång måste vi tacka och välsigna er. Det har varit en mycket svår men ändå glädjefylld resa. Den kommande delen kan lätt bli högst tillfredsställande. Vi Mästare inser komplexiteten och finessen hos den här planen. Vi kan bara be er att njuta av dess underverk. Många fantastiska delar kommer snabbt att visa sig.

Den här tiden är verkligen högst unik inom detta mycket komplexa dekret. Som sagt, ni befinner er på en gudomlig resa och den kommer inom kort att fortsätta slingra sig fram i fler underliga kurvor. Det är viktigt att ni behåller ert sunda förnuft och behåller en högst positiv vision. Huvudsyftet är att ge er välstånd, suveränitet och gudomlig vägledning. Vi gör detta med hjälp av våra hemliga, heliga sällskap och våra rymd- och andliga familjer Det här projektet är, som ni kan föreställa er, ett mycket stort skifte från er nuvarande verklighet till en verklighet som kräver en mycket mer medveten värld. Det är här folket från Agartha och från hela galaxen kommer in. Vi är alla upprymda över det ni har åstadkommit. Underskatta inte er betydelse. Ni är de väsentliga resterna av dem som överlevde de stora påfrestningarna och svårigheterna under de senaste tretton tusen åren. Det är ni som vid den gudomligt rätta tidpunkten inom kort, i glädje ska återvända till fullt medvetande! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra rapporter om det som händer runt om i den här världen. Vi är stolta över er. Trots vad som för många föreföll som överväldigande odds, gjorde er storslagna tro och vision det möjligt för er att segra! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge