Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 14 januari 2014

Sheldan Nidle - 14 januari 2014

13 Muluc, 12 Chen, 10 Caban

Dratzo! Vi återkommer med goda nyheter! Våra medarbetare på Jorden är upptagna med att se till att det som ges till er manifesteras såsom vi önskar. Det är viktigt att ni är välmående, fria och att det band av skuld som är fäst vid er försvinner. Detta välstånd är egentligen inte en gåva, snarare handlar det om hur vi vill uttrycka vår tacksamhet till er för att ni har förmågan att förbli redo och villiga att föra in en ny verklighet till mänskligheten. Var och en av er hade modet att hjälpa oss genom att visa er avsikt när ni köpte RV- valuta eller på annat sätt deltar i de olika välståndsprogrammen.(Övers. anm: RV står för Real Value, verkligt värde, baserat på guld.) Det ni nu får är en bekräftelse från oss alla för ert gudomliga samarbete inom en rad viktiga projekt. Mer kommer. Dessa snabba steg gör det möjligt för en ny regering och en ny regeringsform att träda fram. Dessutom tillåter er avsikt att vi lagligen arresterar och sedan rannsakar en hel mängd "skurkar" från den mörka kabalen Den här operationen är återigen beroende av ert mest välvilliga samarbete. Dessa händelser kommer inom kort att leda till avslöjandet (disclosure). Därefter kan vi mer direkt vända oss till er och göra allt klart inför våra masslandningar. Mycket måste meddelas er under en mycket kort tid.

Era nuvarande regeringar som sponsras av den mörka kabalen har kontinuerligt visat en sorts likgiltighet och en allvarlig stridslystnad mot oss. Vi har under årtionden sett hur de använt sina hemliga operationer för att sända ut flottor av skepp i omloppsbana och utmana oss i ert solsystem och göra det helt uppenbart att de önskade att vi skulle ge oss iväg. Vi har under många möten svarat och informerat om vårt djupa engagemang i Himlens heliga dekret. Nyligen har vi även avvärjt attacker från deras farkoster och tvingats förstöra vissa underjordiska baser som vi upptäckte planerade ett allmänt krig mot oss. Vi är inte här för att slåss. Vi är här på Himlens uppdrag för att handleda er tillbaka till fullt medvetande. Det var aldrig tänkt att ni skulle vara någons egendom. Vilken ursäkt de än ger oss för detta accepteras inte längre. Vi finns här för att utan våld skydda en rättmätig förändring i ert medvetande. En vidsträckt rörelse existerar nu över hela planetens yta, som helt inriktar sig på fullt medvetande, frihet och er personliga suveränitet.

Den uppgift som getts oss är att skydda den här rörelsen och hjälpa den att lyckas. Detta gör vi. Vi är inte här för att driva bort det mörka genom att använda oss av vår teknologiska överlägsenhet. Ert mod, er list och beslutsamhet är på väg att säkra en storslagen seger över dem som så allvarligt underskattat er. Vårt uppdrag är att övervaka och hjälpa till på ett sätt som beslutats av Himlen för årtionden sedan. Dessa rader med avsiktliga handlingar är på väg att lyckas tack vare alla dem som arbetat så hårt för att få bort dessa arroganta skurkar. Snart kommer en ny regering att träda till, vilken kommer att återställa allt det som gick förlorat under de senaste decennierna. Ett nytt välstånd kommer att bli normen som bokstavligen kommer att omvandla ert globala samhälle. Individer som ännu inte är allmänt kända kommer att använda sina skarpsinniga förmågor till att leda er värld på ytan till en storslagen återförening med Agartha och med oss. Massmöten kommer att bli upptakten för en ny visdom som kommer att skapa grogrunden för er återgång till fullt medvetande.

Detta är en storslagen tid för oss alla. Det som sker är egentligen bara en början på att offentligt sätta kött på benen på denna magnifika "tysta revolution." Det har varit upp-och nedgångar som förmodligen har skapat en del frustration hos er. Denna frustration ska nu få sitt slut. Ett stort antal personer med makt i det tysta har utarbetat en underbar upplösning. Vi vill att ni ska njuta av det som kommer att manifesteras och förbereda er inför en information som på vissa sätt kan chockera er, men på ett mycket positivt sätt. Det är dags för er att komma ut från det skuggans land som konstruerats för er av den mörka kabalen. Det är meningen att ni ska leva i Ljuset och sola er i de gudomliga sanningar som Himlen frikostigt ger till er. I denna nya verklighet kommer vi att vägleda er tillbaka till ert fullt medvetna jag. Tillsammans ska vi föra in Ljuset till den här galaxen, tillsammans med ett högst underbart budskap. Vår samarbetspersonal kommer att sprida detta till varje hörn av den här galaxen!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer och har med oss goda nyheter! Våra medarbetare har påbörjat arbetet med att förbereda leveransen av välståndsfonderna. Dessa medel kommer att backas upp av ädla metaller och står för Himlens stora generositet. De kommer att efterträda en global valuta-återställning som skapar grunden för ert permanenta välstånd. Förutom detta frisläppande av fonder kommer även en stor omorganisation av världens bank-och finansbranscher. De senaste årtiondenas gamla tillvägagångssätt är över. Bankverksamheten kommer att göras om och nya regler genomdrivas. Många som har drivit igenom mycket korrupta och olagliga metoder kommer att arresteras. Dessa händelser kommer snabbt att följas av nytt styressätt med nya regeringar som ägnar sig åt att upprätta en gudomlig relation med människorna i den här världen. Den mörka kabalens skuldskapande tillvägagångssätt kommer inte längre att tolereras. Det är dags för Ljuset att ta hand om den här verkligheten!

Det nya styressättet kommer att avskaffa statsskulderna och befria er från den skuld som olagligt skapats av bankerna och deras olika dotterbolag. I denna skuldfria miljö kommer ni att erhålla er heliga nationella suveränitet. Dessutom kommer vi i gudomligt rätt tid att över hela världen starta en rad lektioner. Dessa kommer att beröra alla dessa religiösa filosofier som finns utspridda över den här verkligheten på jordens yta. På ett eller annat sätt har vi alla upplevt dessa seder och bruk. Vi har för avsikt att avslöja för den här världen precis hur lika alla dessa religiösa filosofier är, och ge er direkta redogörelser om dem, vars ord citeras i de många texter som utgör de grundläggande lärorna hos dessa religiösa filosofier. Det är viktigt att dessa och andra sanningar ges till er. Separationen och de påståenden som gjorts av många måste förkastas och glömmas ordentligt.

Vi avser även att undervisa er om "ascension", uppstigningen och hur ni alla kastades in i ett begränsat medvetande. Denna gudomliga undervisning är bara en liten början på det som vi måste berätta för er. Där finns den heliga historien om varför ni är här och hur ni ska återuppväckas av Himlen. Denna kommande uppstigning kommer att ske på grund av en mängd orsaker. Ni behöver känna till dessa, liksom även en detaljerad historik om det här uppdraget och varför Himlen tillät det att tillfälligt gå vilse. Vi finns här för att skapa gudomliga riktlinjer och förklara varför de nu är i kraft. Vi finns här för att lugna och hjälpa er. Vi finns här för att övervaka en stor övergång, som kommer att omvandla den här världen och lägga grunden för er återförening med era bröder i Anden, från Inre Jorden och från den här galaxen. Senare kommer ni att möta många som tillhör Ljuset, men som skiljer sig i form, storlek och skepnad!

Genom vårt budskap idag uttryckte vi glädjen i det som nu sker runt den här globen. Det är dags för oss att gå vidare och på allvar börja förändra denna ständigt föränderliga värld. Det är dags för välstånd, nytt styressätt och disclosure! Så låt manifestationen av dessa underverk börja! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge