Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 13 oktober 2015


Sheldan Nidle - 13 oktober 2015

13 Cimi, 12 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Den här verkligheten fortsätter att förändras nu när ni går in i en tid av enorm omvandling. De olika välståndsprogrammen fullbordar överföringen av penningfonderna till dess slutliga distributionscentraler. Revalveringsprocessen, liksom den globala ekonomiska omstarten, är nu i läge att genomföras. Alla dessa penningrörelser är en påminnelse om att det nya finansiella systemet är redo att ”go online”. Äntligen ser vi att den ekonomiska aspekten av den här nya verkligheten är redo att manifesteras. Den mörka kabalen uppmärksammar verkligen hur nära den här världen står inför ett formellt avslöjande via era större regeringar. Våra medarbetare varnade dessa mörka skojare för att deras långa våg av huvudlös terror närmar sig sitt slut. Vi är mycket tacksamma mot de som tillbringat de senaste två decennierna med att säkerställa att ett antal juridiska förberedelser nu framgångsrikt avslutats. Det mörkas scenarier, för att på något sätt stoppa sin undergång, finns följaktligen inte längre tillgängliga för dem. Således kan det nya välståndssystemet, i kombination med ett nytt ekonomiskt system, inte längre stoppas. Dessutom ligger slutet på UFO-mörkläggningen för handen. Vi har underbara nyheter från våra många jordallierade.

Fram tills nyligen har våra skepp varit under attack av USA:s, Kanadas, Storbritanniens och Tysklands hemliga rymdskepp. Dessa farkoster utgör i själva verket bara en olägenhet, och vi väntar bara på att dessa mörka plågoandar slutligen ska hållas kvar på marken. Under det senaste gregorianska året har vi börjat placera ut större farkoster i omloppsbana nära jorden. Dessa skepp kan mer i detalj övervaka hur Gaias yta förändras. Gaia aktiverar långsamt ett antal viktiga noder, vilka stöder processer som enormt kommer att förändra er värld på ytan. Emellertid kommer inte de flesta av dessa förändringar att aktiveras till fullo förrän ni tryggt kan gå in i Inre Jorden. Här kan KristallLjusKamrarna slutföra processen med att vända var och en av er tillbaka till ett fullt medvetet tillstånd. Kabalen använder sina barbariska verklighetsbegrepp och försöker säkra något sätt att fördröja det oundvikliga. Ett typexempel är de meningslösa morden på mängder av homeopatiska läkare. Inte desto mindre har det mörka misslyckats. Det gör bara att man förundras över denna hotfulla grupp av nu tandlösa skurkar. Planerna på att arrestera dem fortsätter att gå framåt.

Allteftersom det mörkas gamla verklighet långsamt smulas sönder, behöver ni omvärdera hur ni uppfattar den verklighet ni lever i. Just nu sker en process som kommer att ta itu med hur ni uppfattar rikedom på den här jorden. Den här processen är en del i en större förändring, som kommer att förändra hur den här världen på ytan är sammansatt. De gamla familjerna och den nya regeringen vet att de bokstavligen måste ta "tjuren vid hornen" för att förändra alla dessa uppfattningar. Ni växte huvudsakligen upp i en värld som, förutom uppkomsten av ny elektronik, styrts av föreställningar som är kvarlevor alltsedan uppkomsten av den europeiska renässansen. Vi har haft långa diskussioner om detta med ett stort antal mycket inflytelserika kulturella grupper. I många fall maskerade vi oss, så dessa diskussioner påverkades inte av vilka vi är. Dessa serier av djärva samtal är början på att lära sig vad som krävs för att genomföra de nödvändiga förändringarna. Ni behöver förändra era trosuppfattningar i en mycket snabbare takt än ni nu upplever.

Vi har på avstånd sett hur andra utomplanetariska samhällen förändrat sina innersta uppfattningar. Dessa studier tyder på att en viktig nyckel till framgång för dessa utomplanetariska samhällen var en snabb förändring i deras innersta trosuppfattningar. Detta är anledningen till att vi beslutade oss för att införa vårt mentorsystem. Ni kommer i själva verket att bli visade hur en naturlig utveckling av era samhällets kan införas. Våra forskare ansåg detta som viktigt eftersom er krigsteknologi steg så mycket snabbare än någon annan del inom er nya teknologi. Denna mörka trend behövde motarbetas. Resultatet blev er skapelse av NESARA och förändringen inom ett antal av era modiga jurister vad gäller deras inställning till att omvandla det gamla finansiella systemet. Denna gemensamma operation för att förändra era innersta uppfattningar närmar sig den tidpunkt då vi kortfattat kan diskutera detta med er. Den här processen är ett av de första ämnena som ni kommer att diskutera med era mentorer. Som vi sagt tidigare är full kännedom om er sanna historia helt nödvändig. Detta är något som era Uppstigna Mästare och vi inom en mycket snar framtid ärligt behöver behandla med er!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer och har med oss några råd till er. Just nu fortsätter ett stort inflöde av kosmisk energi från den innersta kärnan. Denna energi är enorm. Den påbörjar en omstrukturering av era energifält. Den här operationen är gudomlig. Ni behöver känna just hur mycket ni förändras. Således får ni litet längre och längre glimtar in i er framtida verklighet. Ni kan inte ens under ett kort ögonblick hålla dessa frekvenser utan hjälp från denna energi. Dessa saker tillåts för att visa er vad som ligger framför er. Stora ansvarsområden ligger framför er och framför oss. Vi inser precis hur mycket ni behöver lära er om det fysiska och er plats i detta. Därför har vi med Himlens stöd planerat att ge er en speciell uppsättning lektioner så snart den nya regeringen är fast etablerad. Dessa lektioner kommer att handla om er förlorade historia och hur detta påverkat era förfäder. Faktum är att denna historia har följder som är viktiga för er att känna till.

Allteftersom ni växer i medvetande och i Ande, blir ni medvetna om hur annorlunda och hur manipulerade era samhällen är. Vi har använt vår välsignade vägledning för att hjälpa många av er att övervinna de resulterande svårigheterna i era liv. Anden blev i första hand störd av atlantidernas ödesdigra gärningar. Det som nu sker är händelser som äntligen ska upplösa det som hände där för nästan tretton tusen år sedan. Vi pratar om er återgång till fullt medvetande. Vi är era andliga handledare. Som sådana tar vi ständigt hand om er och erbjuder er andligt positiva vägar att övervinna era problem. Dessa goda gärningar är ett av de sätt genom vilka vi hjälper er. Vi ber och visualiserar hur ni kan gå vidare med era liv. Denna nåd är en annan del av vårt syfte. Vi vill att ni bättre ska förstå hur detta fungerar. Vi vill att ni ska se oss som en del i ett gudomligt partnerskap. Himlen expanderar nu dessa saker. Hosianna! Hosianna!

Barmhärtighet och nåd (Mercy and grace) är de viktigaste delarna i gudomligt tjänande. Vi Mästare arbetar för att Himlens löfte att aldrig överge er strikt följs. Vi följer alla det positiva budskapet om gudomlig barmhärtighet: finns det ett sätt så kommer vi att hitta det. Vi kommer också till var och en av er för att visa hur mycket nåd ni gudomligen äger. Varje levande själ förkroppsligad på Gaias yta ska bli omhändertagen, och få hjälp att hitta sin välsignade positiva lösning. Ni kom hit till en dessförinnan förbannad värld. Nu viker mörkret och vågorna av Ljus för varje dag med sig underverk till den här verkligheten. Vi gläder oss över att vårt gudomliga tjänande på något sätt hjälper er på denna heliga resa till en ny värld. Detta land av Ljus kommer att välsigna sina systerplaneter på ett nytt sätt, och tillåta att var och en av er för med sig sina underverk och sin nåd till dessa elva separata ljusvärldar som rör sig i sina omloppsbanor! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med vårt veckomeddelande. Många anklagar oss för att vara alltför positiva. Vi säger att Kärleken är här och att en ny uppsättning mirakler kommer att befria alla från skuld och brist på frihet! Den sista delen av dansen är nästan över. Dags att föra fram er frihet och ett aldrig sinande välstånd. Salut för Frihet och Sanning! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge