Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 20 augusti 2013

Sheldan Nidle - 20 augusti 2013

9 Ik, 5 Uo, 10 Caban

Selamat Balik! Vi är tillbaka! Er värld är helt upptagen av slutskedet i en konflikt som började när Anunnaki förenade sig med den stora massan av Ljus och lämnade sina mörka hantlangare på planeten för att klara sig själva. Denna abrupta omsvängning orsakade ett massivt kaos mellan maktelitens olika grupper på er värld under nästan ett halvt årtionde. Tillkomsten av den andra Bushadministrationen gav tillfälligt ett övertag för de pro-västliga grupperna av mörka hantlangare över sina asiatiska motsvarigheter, men nu har vinden vänt och de som hade makten långt före herraväldet i väst kräver nu tillbaka sina tidigare befogenheter. Men den här gången har deras fokus flyttats från inbördes hänsynstaganden till en bredare arena: inrättandet av ett nytt finansiellt och monetärt system för hela planeten, inklusive nytt globalt styre. Olika lagar såsom NESARA är prototyper för det som planeras. Avsikten bakom en sådan enorm förändring är att omvandla er värld inför vår ankomst, så att vi så snart vi är här kan skynda på er väg till fullt medvetande. Den första punkten på den här dagordningen är att befria er från alla sorters slaveri, och det finns många former som för närvarande belastar er.

Den mest uppenbara formen av slaveri är era juridiska och ekonomiska system, så dessa kommer att vara de första att råda bot för. Att återställa er inneboende suveränitet är ledstjärnan för våra handlingar. För att börja med de materiella aspekterna så kommer det att bli full skuldavskrivning, allmän välfärd, ett slut på olaglig beskattning och en formell regeringsdeklaration om ett nytt regeringssätt. Först då är ni fullständigt återförda till era naturliga, av Skaparen givna rättigheter. Så snart era liv är fyllda med välstånd och överlevnadsfrågorna jagade på flykten, kommer ni att kunna inse det djupa behovet inom er att få svar på många saker, inklusive det vi har att erbjuda er. Det finns så mycket att lära för er, och era individuella mentorer och vi förväntar oss med glädje en uppriktig och öppen diskussion mellan oss. Allteftersom vi svarar på era frågor kommer svaren att leda till nya frågor, och på det sättet kommer stora nya perspektiv att öppnas upp inför er. Liksom hungriga kunder som kommer in i en mycket välrenommerad delikatessaffär, kommer plötsligt så många olika sorters exotisk andlig "föda" att finnas tillgänglig för er! Och ni behöver sannerligen den här verkliga näringen så att ni till fullo kan förstå vad Himlen har planerat för er, inklusive det fulla medvetandets natur och ändlösa underverk.

Vi har blivit ombedda att förändra er omgivning och transformera er tillbaka till ert naturliga tillstånd. Det är er rättighet att vara omgivna av all den kunskap ni kan ta till er innan denna heliga operation sveper upp er i en högst gudomlig matris. Alltsedan er början på Vega för miljoner år sedan, var hela kosmos öppet för er i ert naturliga varatillstånd, och nu ska den här heliga gåvan återlämnas till er. Som suverän varelse kan ni börja få en skymt av det utsökta tillstånd som Himlen önskar er, och vi kommer inte bara för att omvandla er utan även för att ge er handledning. Tänk på att det som händer er är en unik händelse; normalt finns sådana undantag inte tillgängliga för dem som har trasslat in sig så djupt och så länge i det begränsade medvetandets förfärliga plågor. Men er unika plan och historia garanterar den här gåvan och även vårt engagemang. Det finns så mycket att samtala om under så kort tid, och vi är fullt beredda att ta itu med alla utmaningar som denna tidspress skapar. För detta ändamål är vi sysselsatta med att förbereda hjälpmedlen för att ge er den information ni behöver.

Den kommande tiden kommer att vara full av välförtjänta segerfiranden för den stora mängd allianser som arbetar med Ljuset. Framför allt ser vi mycket fram emot att äntligen få träffa er! Vi har etablerat kontakter inom Ljusets olika gudomliga familjeband och era personliga galaktiska mentorer har specialutbildats för att arbeta i nära samarbete med era Uppstigna Mästare. Era mentorer kommer snabbt att komma i förbindelse med de Uppstigna Mästarnas många Ordnar för att från dem få de svar som ni önskar. Den här tillgången på information är bara en av många förbindelser som era mentorer kommer att invigas i, allteftersom vi blir redo att förse er med en fullständig redovisning av allt ni behöver för att förbereda er inför fullt medvetande. En dialog med oss där alla frågeställningar är tillåtna ??kommer helt logiskt att komma först, - därnäst, processen att omvandla er tillbaka till er ursprungliga gudomliga plan (blueprint), vilket kommer att äga rum i Agartha, följt av en grundlig utbildning i det fulla medvetandets etikett. Sedan kommer ni att vara redo inför upplevelsen att förflytta er till andra planeter inom solsystemet, om ni så önskar, och redo att upprätta er egna unika stjärnnation.

Välsignelser, kära Hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare och vi kommer för att ge er mycket goda nyheter! De som har arbetat hårt för att driva ut kabalens mörka anhängare från makten har vunnit en ny juridisk seger. Alla kabalens viktigaste gunstlingar hotas av ett nära förestående frihetsberövande. Dessutom är de centrala avtalen som gäller införandet av det nya monetära systemet färdiga, och dokument, som fastställer tillvägagångssättet att ersätta världens fiat-valutor med hårdvalutor kommer inom kort att undertecknas. Dessa avtal kommer att verkställas så snart nödvändiga underskrifter finns till hands. Varje nation ska ta emot en portion av de ädelmetaller som för närvarande förvaras i stora hemliga förråd, och detta kommer att garantera nationens nya behov av hårdvaluta. En annan fråga som behövde lösas var datumet för dessa underskrifter, och detta datum är nu bestämt. Tidpunkten kommer dock att förbli höljd i dunkel tills den här aktiviteten är färdig.

Just nu håller vi, de Uppstigna Mästarna, på att avsluta förberedelserna inför mänsklighetens undervisning om de sanningar som länge hållits hemliga bakom fasaden hos ett antal av era filosofier. Dessa tvivelaktiga tankesystem har varit de som gällt och utgjort grunden för olika aktiviteter och förfaringssätt som antagits av era större regeringar. De hemliga sanningarna är dock i själva verket nyckeln till hur er verklighet fungerar, och det är dags att ni återknyter bekantskapen med dem. Vårt uppdrag är att förbereda var och en av er inför den heliga resan till fullt medvetande, där första steget är bytet av regeringssätt, följt av disclosure (avslöjandet) och avslöjandet av en mängd hemliga teknologier. I den här atmosfären av avslöjanden och befrielser från slöjor, kan vi fritt börja vår globala undervisning, där en del kommer att blåsa sönder de centrala begrepp som era stora filosofier omfattar. I vår undervisning kommer man att finna de gudomliga sanningar som släpper er verklighet fri!

Vårt uppdrag är att återupprätta den heliga länken mellan den här verkligheten och Himlen. Var och en av oss har tagit den heliga Uppstigningens väg för att kunna undervisa och vägleda er vid den här tiden, och vi är redo att hjälpa er i er kraftfulla omvandling. Processen att vända er tillbaka till fullt medvetande är inte bara en helig Uppstigning (Ascension) i sig, utan utsätter er också för stora mängder information vad gäller Himlens vägar. Som en ny fullt medveten Varelse kommer ni inom er att kunna dra nytta av vidunderliga nivåer av hängivenhet och fokusering, och ni kommer att finna det lätt att uppnå detta med den specialistutbildning som ni kommer att få. Himlen har skapat en skola för det fulla medvetandets etikett, en skola som ni alla kommer att närvara i när ni lämnar era LjusKammare. Alla som uppnår fullt medvetande passerar genom skolans salar och fylls med förundran och glädje över det underbara som finns att upptäcka där. Allt detta väntar på er!

Idag fortsatte vi att uppdatera er om det som händer. Det mörka har drivits mot själva balustraden av den enorma fästning man byggt och varifrån man styr er. Detta är en del av den process som inom kort kommer att ge er frihet, välstånd, och de heliga rättigheter som ni alla så nådigt förtjänar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge