Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 13 augusti 2013

Sheldan Nidle - 13 augusti 2013

2 Men, 18 Pop, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer! Mycket går framåt runtom i er värld. För det första har de som är sysselsatta med att utrota det mörka framgångsrikt skapat möjligheter för att åtala ledarna för er världs större regeringar, och detta passar väl ihop med de olika lagliga förseelser (som ger rätten att kräva skadestånd) vilka startar upp ett nytt finansiellt system och sätter fiatsystemet, det skuldbaserade systemet, i konkurs. Trots mycket mörkt motstånd inom domstolarna, har dessa lagliga instrument vunnit alla rättstvister, som ställts i deras väg inom det mörkerkontrollerade domstolsystemet. Denna betydelsefulla prestation, uppbackad av flera nya organisationer som har skapats för att underlätta ett nytt monetärt och regeringsmässigt system gör det möjligt för er nya verklighet att börja ta form, De ansvariga för dessa juridiska och ekonomiska manövrer är förmögna, har de logistiska resurserna, och framför allt, är beväpnade med en enastående genomtänkt och omfattande plan. De som har haft möjlighet att gå igenom delar av den är grundligt imponerade av deras vision och dess uttömmande detaljrika genomförandeplan. Emellertid har utmaningen hela tiden varit hur man ska övervinna de enorma, förskansade, kontroll-mekanismerna med vilka de mörka styr er planet, och som inte kan rivas ner utan stöd av Ljusets krafter. Detta stöd är nu i funktion.

De jordallierades plan att fördriva det mörka och dess hantlangare från makten har tagit tid för att komma till sin nu praktiskt pågående verksamhet. De jordallierade står i tacksamhetsskuld till alla modiga personer som var villiga att åtaga sig de då till synes oövervinnerliga mörkerstyrda regimerna runtom i världen. Det tog tre större lagliga kraftprov innan det nuvarande mötte framgång. De första skadeståndskraven slängdes ut av de mörker-kontrollerade författningsdomstolarna (som ursprungligen inrättades enbart för krigstida nödlägen men aldrig upphävdes). Den andra rättegången, som omfattade minutiöst utforskat material, fick återigen en känga för bristande uppfyllelse av vissa hopkokade formella krav. Det var först nyligen som Himlen lät oss använda vår makt och vårt inflytande för att "skapa likvärdiga spelregler" inom domstolarna och ge våra allierade en chans att lyckas i sin ansträngning. Den här omgången uppnådde sitt syfte och ett generellt lagligt förfarande infördes till slut. Efter år av felaktiga domar för att skydda de rika och mäktiga, började framsteg göras, och efter flera år med vår hjälp, har de nuvarande framgångsrika avsluten uppnåtts.

Dessa juridiska framgångar stärker framstegen som görs med de nya hård- valutorna och med de nya reglerna för det globala finanssystemet. Återigen tillät vårt stöd att de som innehar den juridiska rätten över stora fyndigheter med ädla metaller och stenar, att i strängaste sekretess komma fram och upprätta en plan för att omvandla ert skuld-baserade finansiella system. Dessa fyndigheter krävs för att stödja det nya systemet Den här planeringen är nu färdig. Dessutom tillkommer ständigt nya, kreativa sätt att introducera hårdvalutorna, och genomförandet av det nya systemet börjar redan nu bli lag runtom på er planet. Den skenbara avmattningen orsakas av den kolossala komplexiteten i att överföra driften av en hel planet till en ny mekanism med minimala störningar i försörjningslinjer och infrastruktur. Så mycket ska ske nästan samtidigt! Trots detta kommer ändå alla de grupper som ansvarar för att genomföra de här förändringarna överens om tidplanerna och är nu beväpnade med den dokumentation som fordras för att i en följd åstadkomma en snabb ekonomisk och regeringsmässig övergång. Med vår uppbackning börjar en ny värld ta form runt om på denna högst värdefulla glob!

De här olika processerna ser ut att bli den avgörande första dominobrickan som inom kort kommer att leda till första kontakt och allt vad detta innebär. Våra bröder på planeten och från inre Jorden befinner sig i slutskedet av att slutföra det som bara kan beskrivas som ett välbehövligt mirakel. Tänk på att den kontrollerande mörka eliten under eoner har trott att det som är på väg att ske var omöjligt, eftersom man kontrollerade domstolarna, regeringarna och hela världsekonomin. Först nyligen gav Himlen oss tillåtelse att i högre grad engagera oss i det mörka etablissemanget för att vända på Jordens utveckling. Som ett resultat har vi tagit ifrån det mörka deras stora resurser och deras möjligheter att på ett okänsligt sätt förgöra all opposition. Dessa inbrytningar i deras omfattande försvar har även tvingat dem till att stå ansikte mot ansikte mot det faktum att deras immunitet från ansvar inte längre är i funktion och deras gamla metod att låta sina handlingar styra lagen inte fungerar längre. Även deras nya metoder misslyckas med att uppnå förväntade resultat. Misslyckandets spöke tornar alltmer upp sig över deras panikslagna huvuden allteftersom Ljuset allt mera rättframt fortsätter att hävda sitt rättmätiga herravälde!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare och vi kommer med goda nyheter! De sista faserna i att manifestera ert nya monetära system är inom synhåll. Samtidigt som era ekonomiska strukturer ses falla sönder inser man att även legitimiteten hos världens regeringar är bristfälliga och behöver ses över. Under eoner skapade det mörka "särskilda omständigheter" för att lagstadga skapandet av de facto regeringar som var öppna för att manipuleras av särintressen, såsom stora banker, förmögna privatpersoner och internationella företag. Detta de facto styre var sålunda djupt bristfälligt både i tanke och avsikt, och saknade moralisk och andliga substans för att tjäna sina landsmän. Dess enda syfte med sin strävan var att främja de rikas och mäktigas egenintressen. Denna parodi på regering behöver ersättas med en som stödjer det växande medvetandet och tidsandan, och som stöder och gynnar den inkommande Ljusets Tidsålder och människorna i den här verkligheten.

Vår nuvarande roll är att ge den moraliska och andliga vägledningen inför er uppstigningsprocess. Tyvärr är de som för närvarande styr er värld engagerade i att till varje pris förhindra detta och har många resurser för att genomföra denna högst felaktiga agenda. Emellertid har även vi en högst välsignad resurs: vår rymdfamilj. Himlen förde dem hit för att ge det kraftfulla stöd som behövs för att neutralisera denna svårbehandlade mörka kraft. Den här hjälpen ger oss möjlighet att lansera vårt program att fördriva de mörka hantlangarna och skapa en ny värld för hela mänskligheten. Detta galaktiska inslag låter oss få våra nya finansiella och regeringsmässiga system i drift, vilket omedelbart förändrar det politiska, finansiella och ekonomiska landskapet på hela er planet, och låter den tyranni som har strypt mänskligheten under tretton årtusenden blekna som en mardröm. Den nya värld som kommer att framträda är föregångaren till er magnifika, fullt medvetna värld.

I den här världen efter mardrömmen kan vi komma fram och börja lägga tillrätta alla dessa osanningar som det mörka tvångsmatat er med, och förklara de många dolda fakta och sanningar om vem ni egentligen är och vart ni är på väg. Den väg till fullt medvetande som ni för närvarande färdas på tar er i själva verket endast tillbaka till er ursprungliga gudomliga plan. Allteftersom ni går samman mer fullständigt med Ljuset kommer ni att finna att många förlorade minnen från tidigare liv återvänder till er. Förmågor och naturliga talanger som ni inte visste att ni hade kommer även dessa att sättas i förgrunden, och det är här som vi också kan vara till hjälp medan vi tryggt och lätt vägleder er genom dessa överraskningar. Under den här tiden kommer vi att ta bort de andliga och materiella "vägspärrarna" för den här gudomliga förändringsprocessen och du kommer att möta dina andliga familjer och dina familjer från Inre Jorden och Rymden. Du kommer att lära dig en historiskt storslagen bild, som kommer att "få dig att tappa hakan”, som ni säger. Alla dessa saker kommer att ge dig stor glädje och en känsla av djupt välbefinnande.

Idag gav vi er en rapport från rådet för vår första kontakt om den senaste utvecklingen på er värld samt ett samtal från era Uppstigna Mästare. Var redo för ett antal händelser som syftar till att förändra er globala verklighet för evigt och göra scenen klar inför något som är mycket annorlunda! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge