Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 27 augusti 2013

Sheldan Nidle - 27 augusti 2013

3 Muluc, 12 Uo, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer i dag med mycket att berätta för er! Er värld fortsätter att vara ett hemligt slagfält, där den mörka kabalens hantlangare vildsint håller sig kvar, trots att Ljusets styrkor vinner mark varje dag. Denna utdragna operation är något nedslående för dem som förbundit sig till Ljuset och dess slutliga oundviklig seger. Det mörka behåller kontrollen över de flesta av de internationella monetära system som på något sätt har att göra med den amerikanska Federal Reserve och dess många allierade banker, även om detta grepp inte längre är vad det en gång var. Emellertid står Federal Reserve och dess kriminella, destruktiva metoder inför sin vedergällning: ett avgörande ögonblick närmar sig då denna illasinnade och konkursmässiga bankverksamhet kommer att krävas på en betalning i rena guldtackor som den inte har. Denna försummelse ger Ljusets krafter möjlighet att ta ifrån Federal Reserve dess maktbefogenheter och tvinga fram en offentlig konkurs och ett juridiskt övertagande av denna mycket olagliga enhet. Denna händelse kommer inom kort att manifesteras. Kollapsen av Federal Reserve är slutsignalen för den nuvarande amerikanska de facto regimen.

I överensstämmelse med detta inringar ett antal lagligt brottsbekämpande organ olika delar av den amerikanska regeringen och väntar ivrigt på den sista uppsättningen handlingar som tillåter avlägsnandet av det som en gång ansågs vara ett verkligt allsmäktig instrument för det mörka. De verkställande personerna inom ekonomin som länge skaffat fram resurser för att upprätthålla den nuvarande regeringen har antingen övergivit det uppenbarligen sjunkande skeppet eller förbereder sig för att göra detta, och kastar den mörka kabalen ner i en allt djupare avgrund av desperation. Problemet för det mörka är att hitta ett sätt att rädda sig från en hotande katastrof utan att sätta igång händelser som skulle rasera deras egennyttiga maktbas. Den verkliga svagheten hos USA: s regering är dold bakom en omsorgsfullt sammansatt väv av mörkerkontrollerad media, som visar upp en fasad av "business as usual" inom regeringens och finansens alla sektorer, men bakom den här fasaden utbreder sig en regim vars toppmedlemmar har internationella häktningsorder hängande över sina huvuden. Dessa order behöver nu bara en domares undertecknande för att verkställas. Så därför avvaktar vi lugnt, och vet att en process pågår som inom kort kommer att tillåta en helt ny verklighet att uppstå.

Som ni kan se, befinner sig er värld på omvandlingens rand, en omvandling som inte bara kommer att införa helt nya regeringsformer och återställa den globala maktbalansen, utan är utformad för att fullständigt förändra hur er verklighet fungerar. En vidsträckt välståndsmaskin är nu redo att manifesteras och utgör själva kärnan i en fullständig omändring av era globala banksystem och monetära system. Detta i sin tur förändrar själva grunden för det globala styret. Ni kommer att få bevittna de mörkas undergång och uppkomsten av ett lagligt styressätt som återställer era medfödda friheter och rättigheter. Dessa medborgerliga och andliga förutsättningar antar i själva verket det som avsågs med revolutionerna i slutet av sjuttonhundratalet. I själva verket, genomlever ni fullbordandet av den revolution som föddes i England och som växte fram på fälten och i städerna inom kolonial-Amerikas färgade stater. Dessa ädla idéer har sedan vandrat runt globen och utvecklas för närvarande i denna den mest välbehövliga "tysta revolution" i början av tjugonde århundradet. Men som det anstår detta rymdresande årtusende, kommer denna revolution att växa till att inkludera er examen till nästa technologiska och andliga nivå, som börjar med presentationen av era andliga familjer och era rymdfamiljer.

Detta innebär att den karantän som placerades runt er vid Atlantis undergång ska upphöra och ge signal om er återkomst till den visdomsnivå som era fullt medvetna förfäder hade. För länge sedan i Lemurien, förutsåg man att ni var den ras som skulle bli Gaias väktare. Men händelser samverkade till att arrangera en omväg för detta högt ställda mål, och Anunnaki tilläts under en förutbestämd tid att ersätta det här förvaltarskapet i och med kapningen av Gaias befolkning och den totala ödeläggelsen av er värld. Den här situationen ska nu återställas till sitt ursprungliga syfte. Vår uppgift är att återförena er med era bröder från Lemurien som flyttade till Inre Jorden, och tillsammans ska ni föda fram en ny värld! Detta kommer att återställa en hel del skador till sina nästan orörda nivåer och i det här tillståndet kan hon förbereda sig inför omvandlingen av sin tredimensionella yta. Det sker samtidigt med att hennes älskade mänsklighet på ytan går igenom sin egen DNA-återuppbyggnad som ni ska förändra tillsammans med henne. Detta sker när ni går till era bostäder i Inre Jorden, vilka inhyser era individuella Ljuskammare, och ni och Gaia kommer tillsammans att förvandla er tillbaka till era fullt medvetna Jag!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi har med oss några mycket intressanta nyheter. De preliminära förhandlingarna mellan Ljusets legala team och deras mörka motsvarigheter är avslutade, och denna pågående kamp har nu gått in i ett mycket kritiskt skede. De dokument som ger tillstånd till gripandet och avlägsnandet av regeringspersonal på toppnivå har sänts ut och behöver endast underskrifter. Detta ska ske inom kort. Kabalens sista desperata knep kommer att misslyckas och påskynda deras nederlag. De nya hårdvalutor som skall utfärdas befinner sig på sina platser för distribution, och därför kommer fiat-pengarnas tidsålder och det finanspolitiska övergrepp som det inspirerar till att läggas ner. Vi går in i en tid då välståndet för alla ska bli normen och de gamla tillvägagångssätten kommer att utgöra historiska skräckhistorier som ingen kommer att älska! Ni kommer att få se återfödelsen av alla era stulna rättigheter och undangömda medfödda friheter, vilka länge har grovt missbrukats eller förnekats er fullständigt! Låt oss i kärlek fira dessa välförtjänta, mirakulösa händelsers vändning!

Vår främsta uppgift är att vägleda mänskligheten och lära er den dolda kunskapen och visdomen som det mörka så länge hållit ifrån er. Steg ett är att börja en rad lektioner som visar hur var och en av oss presenterades inför Skapelsens främsta sanningar. Dessa lektioner kommer att radera ut de osanningar och tomrum som Anunnaki och deras globala hantlangare placerade i era stora filosofiska texter. Det här första steget kommer att åter bekanta er med begreppet att var och en av er är en varelse av Ljus. Varje levande Själ har en medfödd kunskap om de energier som ingår i er makeup. Under de mörka eonerna skrämdes du till den lära, som uppmanade dig att frivilligt ge upp din inneboende kraft till någon annan. Nu ska ni kasta bort denna profana trosbekännelse och lära er utveckla era gudagivna förmågor, och använda dem kooperativt för att kreativt lösa eventuella problem som kan uppstå, och hela tiden komma ihåg att ni alla är Ett, - att var och en är gudomliga aspekter av det eviga Livets levande gnista!

Förbered er, för mycket är redo att ske! Ett överflöd av händelser ska plötsligt poppa upp från alla håll, och dessa händelser kommer att förändra era liv på många olika sätt. Den del som vi, förståeligt nog, är mest intresserade av är den stora andliga utbildning som ni behöver. Detta kan bara ske i en atmosfär av frihet och lätthet, där vi lätt kan manifestera oss och ge fri och öppen undervisning och den handledning som ni önskar. Era Mentorer från den Galaktiska Federationen kommer även att visa sig vara till stor hjälp, men det finns vissa andliga frågor som faller in under våra särskilda kompetensområden. Det är vårt jobb att förflytta er bort från århundraden av dogmer till den gudomliga sanningens rena, andliga sällhet. Satta i säkerhet i detta himmelska Ljus blir ni redo för det fulla medvetandets vägar. Ni andas in Himlens rena luft och skådar skönheten hos Skaparens fantastiska Briljans!

Idag försökte vi att ge er en glimt av det som är svårt att sätta ord på. De sista fruktansvärda dagarna med mörka ofantliga svek är nästan över. Se er omkring och uppfatta sanningen om det som är på väg att ske. En ny gryning och en ny dag reser sig över horisonten. Framför allt, var stolta över vad ni, kollektivt, har åstadkommit. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge