Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 20 januari 2015

Sheldan Nidle - 20 januari 2015

7 Ahau, 18 Chen, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med underbar information! Utbetalningarna fortsätter att gå framåt och våra Jordallierade arbetar nu efter nya preliminära scheman. Dessa utbetalningar är knutna till ett antal andra projekt som hänger samman med att föra er tillbaka till en guldbaserad ekonomi och till en global revalvering av valutor. Dessa program är också en del av en finansiell justering som kommer att skapa ett nytt globalt finansiellt system. Detta nya system ska ersätta de avtal som såg dagens ljus vid Dumbarton Oaks i USA. Detta nya system avslutar Federal-Reserve-sedlarnas regeringstid och dess världsomfattande finanspolitik. Ni går in i en ny värld, där en mer allmän jämlikhet ska råda mellan de nu fattigare nationerna och de rikare i Europa, Amerika, Australien och Japan. Här finns även frågan om en ny regeringsform. Dessa nya statliga institutioner kommer att se dagens ljus mycket snart. Bland deras första uppgifter finns genomförandet av ett fullständigt världsomspännande avslöjande (disclosure), vilket kommer att göra slut på den nuvarande UFO- mörkläggningen. Det är denna sista punkt som vi naturligtvis ser fram emot. Våra Jordallierade arbetar på ett antal sammanlänkade fronter för att få allt detta förverkligat.

Ni behöver alla inse att en lång process med massiv förändring är nära förestående. Denna storslagna insats startade ursprungligen för över 200 år sedan när delar av den kinesiska kejserliga regeringen finansierade den unga Amerikanska Republiken. Detta bidrag uppmuntrades mycket av den Uppstigna Mästaren, Quan Yin. Det var den Uppstigne Mästaren, Greve Saint Germain, som i första hand skapade Amerikas självständighetsdokument. Vi har noga följt USA: s födslovåndor alltsedan dess. Det var vårt ingripande som hjälpte Amerika att klara sig igenom det amerikanska inbördeskriget relativt intakt. Under den här tiden började de partier som var nära allierade med illuminaterna att sätta samman ett scenario som började till synes oskyldigt genom grundandet av pilgrimssamhället 1820. Vi såg hur dessa mörka element använde sin makt och sitt inflytande för att skapa en oligarki (ett fåmannavälde) som har kontrollerat Amerika alltsedan det olägliga mordet på Abraham Lincoln, 1865. Den här gruppen med kraftfulla oligarker håller nu på att gå mot sin mycket efterlängtade undergång.

Den nya värld, som nu håller på att ta form inför era ögon, är verkligen ett resultat av en global fredlig revolution. Den här revolutionen är delvis något som vi har hjälpt till att utveckla och som vi stöder till fullo. Många organisationer har under de senaste femton åren arbetat outtröttligt för att föra detta framåt. Vi är stolta över dessa organisationer, och särskilt över de individer som har använt sina egna resurser för att finansiera och förklara hur olika strategier kan leda till önskat resultat. Vår del var att begränsa möjligheten för de olika sammankopplade oligarkerna att antingen krossa eller mörda dessa olika individer. Våra sändebud började dessutom ett återkommande uppdrag att presentera påföljder för ett antal större kabalstyrda regimer. Detta ganska begränsade ingripande upprätthölls trots de inledande hinder som våra sändebud utsattes för. Vi har begränsat en del av de förskräckliga möjligheter som dessa mörka regimer tidigare använde för att trakassera våra jordallierade. Vi blockerade dessa strategier, däribland försök till krig och genomförandet av ett antal statligt sponsrade "terror-"handlingar.

Ni står nu på gränsen till en rad underbara skeenden. Dessa skeenden befinner sig precis i början på att installera ett nytt finansiellt system, som kommer att leda er till en ny regeringsform. Kom ihåg hur ni bör agera. Var lugna, och acceptera det faktum att de som djupt velat skada er enligt lag kommer att avsättas. Det är ert ansvar att använda denna tidigare dolda teknologi för att rena Gaias luft, vatten och mark. Använd den nya energiteknologin för att stoppa all verksamhet som exploaterar Gaias olja, kol och andra liknande resurser. Så snart vi anländer kommer ni att få tillgång till olika energiomvandlare. Dessa omvandlare kan producera näringsriktig mat, kläder och andra föremål som ni behöver under er vardag. Ert första ansvar är att återställa ”balansen i naturen." När ni har börjat med detta viktiga projekt, var då medvetna om att dess avslutning ska göras som ett gemensamt projekt mellan våra mentorer och er. Var medvetna om era nya ansvarsområden och delta ständigt i att besluta om er nya regerings åtgärder. Det är er apati under det förflutna som tillåtit den mörka oligarkin att tillskansa sig er makt.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste månaderna beskrev vi vad våra högt välsignade medarbetare gjorde för att förändra den här verkligheten. Dessa förändringar håller nu på att uppnå en punkt där de börjar påverka er. Vi är oerhört glada över att dessa händelser äntligen ser dagens ljus. Den framförliggande tiden kommer att låta er förflyttas från ett tillstånd med storslagna visioner till ett tillstånd där ni faktiskt kan se hur er värld verkligen förändras. För eoner sedan välsignade ärkeängeln Mikael det här landet med en storslagen profetia. Den här profetian förutspådde det mörka och de omfattande obehagliga situationer som ni var tvungna att gå igenom. Denna profetia förutsade dessutom att en tid med ett större Ljus skulle komma och omvandla den här galaxen. Vi befinner oss nu i dessa underbara avslutande tider. Ljuset har lyst över landet och gör oss alla redo inför en storslagen triumf. I dessa tider kommer vi att få tillåtelse att tala om många stora sanningar för er. Ni kommer dessutom att vända tillbaka till ett naturligt tillstånd med fullt medvetande!

Vi kommer den här gången för att ge erkänsla till dessa sanningar och för att visa er vad som står redo att inträffa. Det mörka har tillskansat sig mänsklighetens regeringar. Det har möjliggjort att ni har fallit ner i död och ålderdom. Det har framkallat krig och åtgärder med stor splittring som följd. Dessa tider är tillända. Snart kommer en flotta med stora himmelska skepp att stiga ner med era förfäder och era släktingar. Hälsa dem och var i era hjärtan medvetna om att en tid med en storslagen återförening mellan Himmel och Jord har kommit. Under dessa högst unika tider kommer ni att återupptäcka vad era tidigare mästare, Anunnaki, ljög för er om. Deras tidigare befogenheter kommer att försvinna, och ni ska återfå de saker som ni för länge sedan förlorade på dolda platser på det gamla Atlantis. Ni kommer att få se rester av Lemurien, och se hur det här landet tidigare delades upp mellan Ljuset och mörkret. Ni kommer tillsammans med oss att skapa en härlig, ny epok, en epok fylld med minnen och sanningar.

Ta er den här tiden, oh ni välsignade, för att se tillbaka på den här tidsåldern och hur de kommande händelserna till stor del förändrar den. Den här världen kommer snabbt att bli en stjärnnation fylld med Himlens underverk och stora glädjeämnen, vilka skapar er nya verklighet. Var och en av oss kommer från en lång resa, som leder oss till storslagna sanningar och odödlighet. Vårt syfte är att tjäna; att försiktigt vägleda er längs dessa underbara vägar mot ert underbara öde. Vi gör detta i glädje. Ni håller på att avsluta den sista raden justeringar som Himlen gett i uppdrag. De här sakerna har förberett er inför era kommande möten med oss och med era mentorer. Det som återstår är helt enkelt att det är dags att vända sig inåt. Lär dig om dig själv under dina meditationer och om dem som vägleder dig i Anden. Detta är ett stort ögonblick, när Himlens Ljus och dina yttre guiders välsignelser är redo att äga rum. Var i frid, och gör dig redo inför att välståndets underverk når denna speciella tid!

Idag fortsatte vi våra veckomeddelanden. Vi gläds över att tidpunkten för vårt möte närmar sig alltmer. Det finns en speciell agenda som framlagts av Himlen, och som nu ska manifesteras inför er. Var öppen och beredd att acceptera vad detta verkligen innebär. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge