Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 27 januari 2015

Sheldan Nidle - 27 januari 2015

1 Manik, 5 Yax, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med fler goda nyheter om processen att leverera välsignelserna till er. Den gångna veckan såg en imponerande rad kontrollpunkter uppnås. En del fantastiska händelser är ödesbestämda att ske under den kommande veckan. Ni står nu faktiskt vid själva början på leveranserna av de olika välsignelserna. Vi är i extas över att detta verkligen är fallet. När vi anlände för nästan två och ett halvt decennier sedan, var vi först förvånade över den fullkomliga arrogansen hos de mörka krafter som bestämde över de flesta av alla era globala samhällen. Dessa personer verkade totalt ovilliga att följa Himlens heliga påbud. Vi informerades även av era Uppstigna Mästare om att denna brist på intresse och omtanke var normen för denna mörka kabal. Många av våra äldre hade berättat och varnat oss för detta, och att bara vara redo att genomdriva de himmelska påbuden när våra jordallierade tillät detta att ske. Detta ledde oss in i en rad långa samtal med våra många allierade om varför detta vansinne fortfarande pågick. Vi hade många samtal om vad som förekommer här. Vi beslutade att hjälpa våra allierade först efter att ordentligt tillstånd verkligen getts oss. På grund av den positiva feedback vi för närvarande tar emot håller detta nu på att förändras.

Under årens lopp upptäckte vi hur upp och nervänt det här globala samhället verkligen var. Era samhällen bygger på välstånd, och speciellt på makt. Pengar, en mycket primitiv form för utbyte av varor, var den växande stöttepelaren hos denna mycket underliga värld. Vi frågade omedelbart våra jordallierade varför teknologin för att sätta stopp på detta nonsens var så undertryckt. Våra allierade försåg oss med en fullständig historik över makten och hur maktens hantlangare fortfarande var en vital kraft här. Våra allierade berättade att medlen för att förändra detta var på gång. Den mörka kabalen hade utan bekymmer undertryckt inte bara den här avancerade teknologin, utan också medvetenheten om vår existens. Man talade om för oss precis hur dessa maktgalna kabaler hade ingått ett antal speciella fördrag, vilka tillät Ancharamedlemmarna att kidnappa, besudla och experimentera på sina medmänniskor. Den här planeten var ett speciellt mörkt experiment. Under de senaste tretton årtusendena hade det mörka och deras utvalda hantlangare övertygat människorna på ytan om att tro på deras fruktansvärda nonsens. Detta arrangemang avvecklades när utvalda Stjärnfrön och andra Ljusvarelser inkarnerade i den här världen.

De gamla familjerna och de Uppstigna Mästarna förbättrade successivt den här processen. Vår del i er stora omvandling var som leverantörer av nödvändiga teknologier, och som de speciella sändebud som behövdes för att övertyga kabalen att deras dagar verkligen var räknade. Det tog lång tid att till slut övertyga kabalen om att dess makt höll på att tona bort. De senaste åren har vi sett våra jordallierade långsamt få övertaget. Det är därför sådana leveranser nu kan ske. Vi fortsätter att begränsa de saker som den mörka kabalen vill göra, antingen mycket nära i Jordens omloppsbana eller i närheten av er Måne. Trots detta fortsätter det mörka att hoppas att en utväg ur deras situation fortfarande är möjlig. Det är anledningen till att ett antal förseningar har skett under de senaste månaderna. Vårt hängivna engagemang i vårt något reviderade uppdrag har äntligen fått det mörka att ge efter och tillåta olika välståndsleveranser att ske. Våra kontaktpersoner informerar oss därför om många leveranser som ligger mycket nära att äga rum. Därför är vi mycket glada över att få underrätta er om att ni verkligen är på gränsen till att ta emot era välsignelser!

Himlen fortsätter att göra framsteg med de speciella procedurer som förbereder er inför er slutliga omvandling till fullt medvetna varelser. Nästa uppsättning transformationer involverar ett antal viktiga justeringar av alla era huvudchakran. Den viktigaste är ytterligare förhöjningar hos Well of Dreams (Drömmarnas Källa), ett chakra i nacken, liksom även hos tallkottkörteln och hypofysen. Detta kan orsaka viss grad av huvudvärk, dimsyn, sömnlöshet och även viss uppdämd trötthet. Ditt huvud kan ibland verka ganska tungt. Samtidigt kommer ni att bli mer medvetna om våra medicinska team. Just när du börjar tillämpa det här nya systemet i huvudet kan du lätt börja känna oss även när du sover. Med dem som befinner sig i ett mer framskridet stadium, har vi instruerat våra team att göra en högst preliminär kontakt. Denna milda samverkan är till för att ni ska veta att vi tillsammans med era skyddsänglar arbetar för att göra er redo för kontakt och för att ta emot en högre grad av medvetande. Skapandet av en ny värld genom oss alla har bara precis börjat!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ett mönster av motvilligt samtycke har visat sig. Den mörka kabalen inser att Himlen håller på att vinna. Segern över nästa tidsperiod är klart garanterad. AEON: s dekret börjar äntligen råda. Vi är mycket glada över att kunna rapportera från de slutliga testerna och nödvändiga procedurerna vilka förbereder er för att ta emot en imponerande bred samling välsignelser. Vi ber er förbli positiva och tillsammans med oss välsigna dessa härliga resultat. Gaia förbereder på samma sätt metoder för att intensifiera omvandlingen av sin yta. Även Solen sjunger! Den mörka kabalen ser att dess tid som den här världens härskare håller på att ta slut. Vi kan konstatera att våra många dagliga böner och heliga handlingar håller på att förändra den här verkligheten, och detta tack vare er storslagna hjälp. Medan ni dagligen använder ert fokus för att mångfaldiga det vi gör, dansar den här världen. Var ständigt medvetna om detta och fortsätt att hjälpa oss med denna ädla uppgift. Himlen välsignar oss och använder den här enorma energin till att omvandla den här världen. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

När det mörka nu börjar tona bort, försöker de bluffa att så inte är fallet. Ändå sker många viktiga händelser runt omkring. Gaia ökar takten på havsbottnens höjning. Kustnära områden för långsamt tillbaka sjölivet till en högre välbefinnande-nivå. Ni upplever nästa omgång fysiska transformationer. Den energi som håller den här världen samman ökar i vibration och styrka. I sin helhet gör sig den här världen iordning för den stora omvandling som ska återföra allt levande till dess fulla potential. Denna komplexitet är ännu en rad subtila tecken. Gaia är, på Himlens kommando, redo att förflytta sig uppåt och förena sina inre och yttre världar igen. Uppdelningen, som varat i tusentals år, kommer att avslutas. Gaias förändringar kommer att återspeglas på de andra levande världar som utgör det här solsystemet. Själva karaktären på den här sektorn av det fysiska kommer att förändras radikalt.

Som Uppstigna Mästare vakar vi över den här magnifika världen och välsignar det här underbara arbetet. Himlen och Skaparen slutför en storslagen profetia som utfärdades för eoner sedan, när det fysiska för första gången tilläts växa fram. Sedan dess har en rad skapelser dykt upp, den ena efter den andra. Vi sitter nu i den sjätte av dessa och tittar gudomligen på medan varje uppsättning händelser flyter samman med de andra. Denna naturliga process är något av ett fantastiskt mirakel, inte bara att titta på, utan även att delta i. Snart kommer ni att förena er med oss allteftersom den här operationen omformar er till fysiska änglar. Ni har lämnat karmas hjul och är redo att åter träda in i ert gamla heliga Väsen. Vi gläder oss över denna uppsättning underverk och var medvetna om att ni görs redo för våra många instruktioner. Ha tålamod och acceptera alla de förändringar som sker i er värld och med er själva. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra budskap. Mycket är nu redo att ske! Ni står inför det storslagna bråddjup som skapats av Himlen. Var redo att hoppa in i den nya världen när Himlen ger de rätta signalerna. Tecknen är välstånd, nya regeringsformer och återinförandet av er Gudagivna Suveränitet. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge