Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 13 januari 2015

Sheldan Nidle - 13 januari 2015

13 Ben, 11 Chen, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer med fler nyheter! De sista resterna av det mörkas motstånd finns inom deras banksystem. Dessa bedragare fördröjer distributionen av era välsignelser genom att vara förment dåligt förberedda på att förmedla era fonder. Vi har instruerat våra jordallierade om att fastställa ”deadlines” och personligen övervaka de sista stegen i den här processen. Dessutom berättar våra allierade att ett helt gäng nya ”välståndsledare” måste förberedas åt er. Vi känner avsky inför dessa försummelser och har instruerat våra allierade att vara mycket strikta och kräva att de får befogenheter att utse den personal som behövs för att säkerställa att den här processen går så smidigt som möjligt. Vi står redo att använda vår teknologi för att säkerställa att den här uppsättningen avslutande procedurer slutförs utan ytterligare dröjsmål. Vi har även övervakat den kommande avvecklingen av ett antal större regeringar. Ända sedan Anunnaki lämnade den här verkligheten för nästan 20 år sedan har er värld varit ”helt under tummen” av ett antal superrika och välbärgade mörka individer. Våra ansträngningar är för närvarande inställda på att förbereda den här verkligheten på att äntligen göra sig kvitt de här mäktiga mörka sändebuden.

Vi arbetar noggrant tillsammans med era civilrättsliga instanser för att vid rätt tidpunkt arrestera dessa extremt mäktiga individer. Det mörka har, trots allt, varit ansvariga för den här verkligheten under nästan tretton tusen år. När dessa individer arresteras kommer den siste som styrt den här verkligheten att vara "out of business." Detta ger regeringarna möjlighet att formellt uttala sig om hur det nya finansiella systemet ska fungera globalt. Det här nya systemet blir övergången från den hårda värld som ni känner till, till en värld fylld med Ljusets energier. Inberäknat i denna uppsjö av tillkännagivanden finns ett, som skapar förutsättningarna för vår ankomst. I våra tillkännagivanden har vi för avsikt att göra scenen klar för den formella ankomsten av de Uppstigna Mästarna och invånarna i Agartha. Så snart ni är fullt medvetna kommer en ny stjärnnation att börja bildas. Den kommer att bestå av både fysiska och icke-fysiska varelser. Ni kommer att lära er mycket om fysiskt liv. Er Kärlek kommer att höja sig till galaktisk glädje. Vid den tidpunkten kommer er visdom att växa kraftigt och ni kommer att lära er om Himlen och det gudomliga tjänandets sanna natur.

Mina vänner, detta är en tid för eftertanke och inspiration. Vi ser oss själva som speciella sändebud som skickats till den här delen av vår galax för att vaka över er, och, i rätt gudomligt ögonblick, landa och börja ett långtgående mentorskap - och göra er redo inför den stora omvandling som det innebär att gå över till fullt medvetande. Våra samhällen bygger på sanning och fullständig självacceptans. Vi anser utforskningen av det fysiska vara vår största bedrift. Var och en av oss har tillbringat tid med att delta i utforskningsuppdrag till någon viss del av den här galaxen eller har genomkorsat rymden och utforskat underverken hos de ändlösa galaxer som omger oss. Under våra långa livstider får vi mängder av ny visdom och vi lägger dessa pärlor till vår ständigt växande kunskap. Således har var och en av oss ett stort förråd med sanningar om den här verkligheten och många, många andra. Vi har matchat våra mentorer med er. Så snart en mentor blivit vald har han/hon följt med ditt medicinska team medan det gör sina nattliga rundor.

Mentorskapet är absolut den viktigaste uppgift som vi kan utföra. Var och en av er är antingen en starseed (stjärnfrö, kommer från stjärnorna) eller en varelse som har uthärdat många liv på den här världens yta. Inom kort kommer du att presenteras för oss. Vi tar detta möte på allvar. Du har en stor samling tidigare släktingar att blidka. Det finns också alla dina tidigare liv att ta hänsyn till. Så snart du har accepterat allt detta behöver vi använda våra förmågor till att förbereda dig och ingående lära dig om vem du var och vad din nuvarande livstid verkligen handlar om. Detta är verkligen en mycket speciell process, som vi kommer att dela med varandra. Var och en av oss på båda sidor kommer att växa utifrån dessa erfarenheter. Ni är en viktig del i det här samhället. Ni kommer att lägga till er "krydda" i hur det här nya galaktiska samhället ska födas. Alltså behöver ni låta oss gemensamt skapa era fullt medvetna jag. Era änglar och andra himmelska skaror kommer att hjälpa oss i denna heliga process. Den här processen är ett förspel till det som ni ska åstadkomma i det här nya galaktiska samhället. Detta är verkligen en ny epok för mänskligheten!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi anländer med viktiga nyheter om det som för närvarande sker på er värld. Som nämnts i tidigare meddelanden, är era välsignelser mycket nära en mass- leverans, vilket öppnar dörren för förändring av era större regeringar. Den första nation som står inför denna betydelsefulla händelse är Amerika. Man påpekade för länge sedan att Amerika är det land där denna oheliga kabal först kommer att få smaka på nederlagets frossbrytningar. Himlen har välvilligt skickat speciella sändebud för att hjälpa oss med detta. Våra vänner i Agartha har likaså försett oss med heliga resurser. Dessa kommer att låta den här världen avhysa dessa skurkar från makten och låta både allmän civilrätt och konstitutionell lag återinföras i Amerika. Detta är bara början på en process som kommer att spridas över den här världen och ge er frihet och välstånd! Vi välsignar våra vänner, och mest av allt, Himlen. Vi välsignar Himlen och alla för att man funnit medlen för att förändra den här världen från mörker till ett underbart Ljus!

Denna storslagna förändring håller på att ske med er både inom det andliga och inom det fysiska. Himlen använder metoder för att aktivera denna tidigare så mörka värld till att gå över till Ljuset. Vi tackar och välsignar er för att ni håller visionen, och för att ni gör det möjligt för oss att använda våra energier tillsammans med era. Tillsammans är vi en barmhärtig kraft för det goda, som inte kan besegras. Ni kommer inom kort att se resultaten av det som vi gemensamt har gjort. Det mörka ska tvingas till att låta våra allierade fördela det välstånd, som det mörka stulit under de senaste århundradena, och ge er er frihet genom att skriva av alla skulder och göra er fria från ett mycket smart skuldslaveri. Den här processen kommer att ge er sätt att regera, som utgör övergången från sanningens manipulation och olycksbådande kontroll till en underbar frihet. Detta kommer likaledes att markera er övergång från galaktisk isolering till en återförening med era andliga familjer och rymdfamiljer.

Vi säger detta för att påminna er om att vi kommer att återinträda i de andliga och fysiska realiteterna som sanna ambassadörer. Vi ska återigen knyta kontakt med dem som under eoner har skyddat Gaia och tjänat som hennes Andliga Hierarki. När ni nu återigen manifesterar det fulla medvetandets glädje, kommer ni åter att bekanta er med dessa underbara varelser. Under årtusenden har vi vänt oss till dem för vägledning i vårt helande och för hjälp i våra andliga utövningar. Deras visdom och förunderliga glädje är en stor tröst för oss. Nu är det snart dags för er att möta dessa stora LjusVarelser. De har gett Himlen råd om hur man bäst ska kunna förflytta var och en av er till detta ihågkommandets högst underbara ögonblick. Ni kommer att få se hur fantastiska dessa varelser verkligen är! Vi lämnar er nu, och vet precis hur nära ni är till alla era underbara välsignelser! Så vi ber er återigen om tålamod i alla dessa frågor. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med våra budskap till er. Vi ber er att hålla tålamod och hopp verkligt glödande inom er! Acceptera det faktum att en storslagen tid för mirakler är på väg att nå sitt crescendo! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge