Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 12 november 2013

Sheldan Nidle - 12 november 2013

2 Cimi, 9 Xul, 10 Caban

Selamat Bratzo! (På Sirius språk "Var tillfreds!") Många händelser går samman så att verkligt spännande saker kan manifesteras. De två viktigaste sakerna är den nya regeringen och välståndsleveranserna. Vi arbetar hårt för att åstadkomma dessa förändringar. De som är ansvariga för dessa projekt inser att det nuvarande tillståndet hos alla era globala samhällen och den närliggande kollapsen av ert globala finansiella system inte längre kan tolereras. Excesserna hos världens största banker kvarstår fortfarande. De har till och med överträffat de händelser som ledde fram till den finansiella kollapsen 2008. Dessutom omfattar nu de korrupta områdena i princip samtliga aktie-och råvarumarknader. Omfattande "price fixing” är så vanlig och graden av oärligt förtjänade vinster så massiv att något mycket drastiskt behöver göras. Våra allierade på Jorden vet vad som nu måste ske. Det är dags att "slå till med släggan" och få ett snabbt slut på dessa olagliga manipulationer. Det är även dags för en stor omfördelning av rikedomar i den här världen. Saker som fördröjts länge nog måste nu ske.

Vi har samtalat med er om den viktiga innebörden av "rätt gudomlig tid." Enligt vår uppfattning har den tiden kommit. Inte bara försöker de mörka ivrigt att upptäcka alla sätt för att berika sig själva, utan era regeringar är även i maskopi med många av dem! Graden av global misskötsel och girighet har nu nått ”all time high”. Dessa mörka medkonspiratörer känner på något sätt att de under sina sista dagar måste slå rekord i ren arrogans och otroliga projekt för att behålla makten. Graden av global kriminell verksamhet har verkligen nått sin höjdpunkt. Det är därför som vi har berättat för våra allierade på Jorden att ögonblicket för handling är inne. Ni lider alla i onödan. Den konstanta dagliga smärtan och ångesten som ni uthärdar kräver ett omedelbart upphörande. Ett massivt ingripande för er räkning är nödvändigt. Vi fortsätter därför att be om detta. Detta är redo att ske och vi har för avsikt att tvinga era medmänniskor att göra det så snabbt som möjligt!

Omfattningen på de förberedelser som krävs för att ersätta det nuvarande styret och införa ett nytt globalt finansiellt system har varit en lång och mödosam operation. Den mörka kabalen bekämpade oss när vi började samla ihop de delar som kommer att bli det nya finansiella systemet. Våra jordallierade hjälpte till att få fram de juridiska framgångar som behövs. Vi hjälpte till att säkra de dolda guldreserverna som är den aktuella ryggraden i ett nytt monetärt system. För närvarande slutför vi de procedurer som krävs för en snabb och smidig regeringsövergång. Kort sagt, den mörka kabalen har övervunnits. Det vi önskar är att allt detta omsorgsfulla och resursfyllda arbete ska manifestera början på er nya verklighet. Under tretton årtusenden, har ni sett generation efter generation misslyckas med att bryta sig fria från det ok av förtryck och slaveri som anstiftats av det mörka. Detta förtryck måste nu omvandlas till er frihet, ert välstånd och er personliga suveränitet. Dessa saker är vårt högsta mål för er!

Både fullt medvetande och ett avslöjande (disclosure) måste ske. Ni befinner er vid en punkt i tiden där ni ska växa i medvetande och acceptera en ny verklighet fylld av Ljus. Sedan mitten av oktober har händelser inträffat som kommer att underlätta dessa höga mål. Vi driver på för att låta dessa saker manifesteras som våra jordallierade förfogar över. Som vi sagt tidigare har ni tvingats acceptera alla de fortsatta missförhållanden och lögner som den mörka kabalen och dess allierade affärsbolag har placerat i er väg. Detta är inte längre acceptabelt. Det finns faktiskt en stark underjordisk revolutionär rörelse som växer, som det mörka hoppas få samarbeta med så att man kan fortsätta sin tid vid makten. Därför är det ännu viktigare att den nuvarande Ljus-sponsrade, icke våldsamma, förändringen manifesteras. Vi har infiltrerat denna våldsamma rörelse, liksom det mörka har gjort. Vi vill undvika den här våldsamma revolutionen. Det är dags att manifestera en ny verklighet!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med en del information som berör det aktuella tillståndet hos detta klot. Just nu slutför olika medlemmar av våra hemliga, heliga sällskap händelser som kommer att leda till manifestationen av en ny regeringsform och ert välstånd. Under tiden har en särskild kommitté satt igång handlingsprogram för att stoppa den globala korruptionen och göra en generell välfärd möjlig för denna plågade värld. Vi har förbundit oss att avslöja ett antal gudomliga insikter, som kommer att lägga tillrätta olika lögner, desinformation och manipulationer av sanningar som utmärker det grundläggande i den här världens större filosofier. Dessa lektioner är helt enkelt för att bevisa den stora enighet i tänkandet som finns inom kärnan hos de många filosofierna. Vårt heliga arbete kommer att bereda väg för er återgång till fullt medvetande och förbereda inför era möten med era andliga familjer och rymdfamiljer.

Vi är verkligen välsignade av Himlen. De stora administrationer som övervakar oss har beviljat ett antal dispenser, som låter oss belysa ett antal sanningar som först förnekats er av Anunnaki och sedan av den mörka kabalen. En enorm konspiration har hindrat er från att inse naturen hos den ni är och den kollektiva kraft som ni har för att förändra själva karaktären hos den här verkligheten. Vi, tillsammans med valarnas rike, styr den här världen och gör det vi kan för att övervaka alla de ekosystem som finns här. Denna uppgift försvåras genom den mörka kabalens ständiga kränkningar. Därför kommer den tid då man ska ändra på detta och låta Himlens vägar bli vår egna. En ny uppsättning ekosystem kommer att dyka upp i den här världen på Jordens yta så snart medvetandeskiftet är klart.

Detta stora medvetandeskifte kommer att bli det första välsignade steg som återställer Gaia. På så sätt bildas en kedjereaktion som dramatiskt förändrar hela det här solsystemet. Vi har en helig uppgift som innebär att vara välsignade väktare i den här nya världen, och använda våra nyligen återfunna sammankopplingar till det gudomliga för att genomföra en utveckling av den gudomliga planen i den här fysiska sektorn. Denna vår gudomliga uppgift återstår och innebär att övervaka dessa underbara aktiviteter och återupprätta era direkta förbindelser med de styrande administrationerna i Himlen. Vi ska arbeta i detta storslagna Ljus och sprida detta gudomliga Ljus kors och tvärs över hela den här galaxen, Vintergatan. Detta innebär enligt Himlens och den Galaktiska Federationens påbud, att vi kommer att undervisa er om och hjälpa er alla att uppnå fullt medvetande. Vi kommer även att genomföra större rådslag för att hjälpa det fysiska.

Med vårt korta budskap utforskade vi idag det som sker i den här världen. Vi tar emot rapporter både från första kontakt-teamens representanter och de Uppstigna Mästarna. Vi gör detta för att ge er en bättre känsla för hur nära ni alla befinner er de händelser som kommer att förändra den här nuvarande verkligheten. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Översättare: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge