Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 19 maj 2015

Sheldan Nidle - 19 maj 2015

9 Cauac, 17 Moan, 11 Ik

Dratzo! Leveranssystemet är trögare och för över pengar långsammare än vi önskar. Som vanligt innebär varje ny sektion förseningar vilka drar till sig dem som antingen vill stjäla eller dirigera om aktuella fonder. Vårt säkerhetssystem kan lätt konstatera hur dessa fonder avancerar, och om något verkligen händer kan vi använda vårt system och snabbt få tillbaka medlen. Varje nytt försök innehåller alltså troliga glapp som enkelt kan avhjälpas, främst genom att arrestera dem som är ansvariga för att det skapas ännu en tillfällig försening. Hittills har vi ställt samman ett system som tillåter oss att på ett säkert sätt förflytta tillgångar mot sin slutdestination, ditt konto. Som ni kanske har märkt, har vi arresterat bankpersonal och ersatt den. För att hålla farten uppe har våra medarbetare gjort en förteckning över hur varje del i vårt system står emot kabalens förseningar. Dessa förseningar observeras och åtgärder vidtas för att förhindra detta missbruk. Vi befinner oss även mycket nära att överföra våra större fonder. Så snart systemet är helt säkert kan de större leveranserna genomföras.

Himlen har den här veckan informerat oss om att ökningen i vart och ett av era chakran är redo att sätta igång. De här förändringarna omfattar främst huvudets chakran. Ni kan förvänta er uppleva en del huvudvärk och ibland ljusblixtar som plötsligt kan blixtra till över ert synfält. Dessa ersätts av smärtor i axel- och revbensmuskler. Förbättringarna hos era binjurar och av ert immunförsvar kommer att skapa en del snabba, plötsliga ryck. Sedan kommer dessa smärtor att upphöra och återkomma med oregelbundna mellanrum. Era fysiska väktare måste genomföra en rad kontroller för att se hur väl era nya uppgraderingar fungerar. Så snart dessa tester är klara kan ni förvänta er liknande förnimmelser i armar och ben. Detta beror på att de här uppgraderingarna också är knutna till att se hur dessa förändringar möjliggör för nervsystemet att anpassa sig, innan den nya diafragman i mellangärdet helt är på plats. Dessa omgångar, dessa installationer kan vara ganska smärtsamma. Det finns sålunda ett behov av en rad förberedande uppgraderingar.

Medan hon väntar på att våra landningar ska ske, fortsätter Gaia att förbereda sig inför den stora katastrof som kommer att förstöra den nuvarande ytan. Under det senaste året har antalet vulkanutbrott, tsunamis och jordbävningar ökat. Dessa sker för att förflytta ytan och rent allmänt förbereda er inför det som komma skall. Jorden har befunnit sig i nuvarande situationen alltsedan Atlantis undergång. Hon ger oss en varning för att vi ska öka hastigheten i de förändringar som krävs för att göra om era globala samhällen och lugnt förflytta dem in i Inre Jorden. Vi är medvetna om detta och har informerat våra jordallierade om att kraftigt öka takten i de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna landa. Gaia önskar djupt återvända till sitt tidigare 5D (5-dimensionella) jag. Att ha den här uppdelningen mellan en inre 5D-verklighet och en yttre 3D- värld gör henne obehaglig till mods. Det är därför den så kallade dödsspiralen ökar inom hennes skilda ekosystem på ytan. Era nedbrytande samhällen bistår henne bara i denna massansträngning.

Kabalen inser att deras dominans i er värld snabbt tynar bort. Dessa skurkar inser att deras användning av krig, kaos och osämja inte längre ger samma resultat. Således hotar de med att skapa stora katastrofer inom den globala ekonomin. Vi har bemött detta genom att skapa allianser för att förhindra att ett sådant barnsligt beteende ska omintetgöra det som ligger framför oss. Hittills har dessa åtgärder hållit kabalen på avstånd. Det som behövs är ett sätt att få våra allierade att snabba upp takten i det de gör. Ett antal nya åtgärder för att skapa ett mycket snabbare system att överföra pengar är klara, och snart kan vi med hjälp av våra allierade börja ”dra ur pluggen” för det "SWIFT”- system som är det centrala i alla dessa förseningar. Dessutom håller en kraftfull ny infrastrukturbyggande bank på att färdigställas för att kringgå det nuvarande otympliga banksystemet. Kabalen inser att deras mäktiga "Fed dollar" (Federal Reserve) börjar kollapsa. En ny välmående värld som dignar av frihet är nu i det närmaste redo att manifesteras. Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra medarbetare är mycket glada över det som händer för närvarande. Vi närmar oss den yttersta randen till den tidpunkt då den mörka kabalen faller och när det mörkas tid äntligen är över. Det viktigaste inslaget i denna övergång är förklarandet av NESARA-lagen i Amerika. Detta ögonblick blir det ögonblick då Himlens välsignade dekret manifesteras. Vi är glada över att den verklighet som infördes av det mörka för mänskligheten på ytan får sitt slut. Planen är att få bort dem som under så lång tid terroriserat er och skapat en tidsålder då er frihet förlorades, antingen på grund av deras nycker eller på grund av själva skuldslaveriets karaktär. Detta kommer att ersättas med en stor mängd kunskap, vilken vi har för avsikt att ge er genom alla de lektioner som vi kommer att förmedla. Ni behöver spola bort den yta av lögner och osanningar som det mörka använt för att härska över er. Dessa nya verkligheter är bara början på det ni behöver veta.

Den kommande tiden kommer att bli en tid med stora förändringar. Det mörkas undergång kommer att öppna upp möjligheter för Ljuset att undervisa och förklara hur den här nya verkligheten ska fungera. I det förflutna var ni föremål för lögner och manipulation, som under årtusenden hindrade er från att lätt kunna upptäcka sanningen om hur den här världen fungerade. Nu kommer ni att bli mer medvetna om det som sker, både lokalt och internationellt. Detta utflöde av sanningar kommer som ett tillägg till det som vi har för avsikt att berätta för er inom kort. Var och en av våra lektioner är konstruerad för att lära ut hur ni kan öka er urskillningsförmåga och visa på hur Skapelsen dagligen arbetar i den här världen. Himlen har för avsikt att låta oss förklara er historia och förklara varför ni måste överge landområdena på ytan. Ni behöver bli väktare över denna heliga plats och de andra vattenplaneterna i det här solsystemet.

Ni är faktiskt förutspådda att bli en av de viktigaste väktarna över de här mycket ädla världarna. När ni gör detta kommer ni att lära er saker och komma till insikt om hur helig den här gudomliga uppgiften verkligen är. För många tusen år sedan lärde oss vår familj i Agartha vilken speciell uppgift detta verkligen är. De som bebor de nuvarande världarna i det här solsystemet har berättat för oss hur dyrbar vår uppgift verkligen är. Därför ser vi som vår uppgift att vara barmhärtiga och nådiga mot hela mänskligheten och mot vår heliga moder, Gaia. Himlen tillät att vi gick igenom en helig ceremoni och blev tagna under våra föregångares vingar. Genom våra dagliga sysslor har vi sedan i vår tur lärt oss hur vi bäst kan tjäna er. Vi välsignar er och välsignar Himlen för hennes hjälp. Vi är stolta över var och en av er. Var djupt i era hjärtan medvetna om att den här världen med sitt tysta lidande är redo att omvandlas i allt!

Idag har vi granskat det som sker och det som precis börjar manifesteras. Den här nya verkligheten innebär ett slut på skuldslaveriet och låter er ta till er en ny värld fylld med många underverk, vilka gjorts möjliga genom er positiva inställning inför förändring. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge