Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 12 maj 2015

Sheldan Nidle - 12 maj 2015

2 Eb, 10 Moan, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer nu med mer information om det som sker runt om på er glob. För närvarande rapporteras framgång från de kommittéer som utsetts för att genomföra de olika delarna i den process som ska störta den mörka kabalen från makten. När vi först anlände i större mängd för mer än två decennier sedan, hade Anunnaki och deras mörka hantlangare fortfarande fullständig makt över den här världen. Till sitt förfogande hade dessa olika grupper även stora resurser hos Anchara-medlemmarna. Vid sekelskiftet hade Anchara-medlemmarna och Anunnaki lämnat. Deras hantlangare splittrades plötsligt och ur dessa eländiga omständigheter kom deras första svar. Deras lakejer stal helt enkelt det amerikanska valet år 2000, skapade 11:e september-händelsen och började krig i Irak och Afghanistan. Detta var deras höjdpunkt. Alltsedan dess började deras makt tyna bort och nu är den praktiskt taget borta. Våra olika jordallierade är i det närmaste klara med att lyfta bort dem från deras upphöjda piedestaler, där de suttit sedan länge. Ni kommer att bevittna detta inom kort, och var då medvetna om hur lång tid processen tog. Dessa modiga individer och grupper som nu genomför detta är i själva verket allas globala hjältar.

Dessa aktiviteter kommer inte att bli kända förrän de sista åtgärderna är slutförda. Därför är det viktigt att var och en av er är medveten om det som sker "bakom kulisserna." Under de senaste månaderna har förmågan att arbeta under full immunitet upphört för den amerikanska banken Federal Reserve Bank. På samma sätt har den amerikanska Federal Reserve-sedeln (dollarn) varit under en fullskalig attack, vilket nu börjar underminera den. Dessa sedlar kommer inom en mycket snar framtid att ersättas av speciella amerikanska värdesedlar (US Treasury notes). Det globala finanssystem, som ska ersätta det nuvarande korrupta systemet, kommer snabbt att komma på plats bland världens centralbanker. Detta nya penningsystem blir ett system, där en rad nationella reserver globalt kommer att ersätta dollarn. Detta kommer att ske efter att ett antal nyckelvalutor revalverats, vilket i sin tur tvingar en global monetär omställning att äga rum. De här sakerna sker för närvarande och är i det närmaste redo att tillkännages. Dessa nya valutor kommer att knyta an till ett globalt behov att finansiera utvecklingen av infrastrukturen och knytas till uppkomsten av nya regeringar och ett globalt välstånd.

Alla dessa förändringar i era globala samhällen är bara det första steget i att knyta er växande medvetenhet till er växande verklighet. De flesta av er föddes in i en verklighet där endast ett fåtal hade pengar och kapacitet att anpassa verkligheten efter sin vilja. Denna typ av förmåga ska vara något som är allas medfödda rättighet. Alla transaktioner inom valuta- och banksystemen, som ni dagligen hör talas om, pekar verkligen på att den nuvarande verkligheten i själva verket är en förvrängd verklighet. Som grupp måste ni få ett sätt att råda bot på den här underliga förvrängningen, och vända tillbaka den här verkligheten till en punkt där verklig global förändring kan ske. Detta är vad våra jordallierade nu är i färd med att göra. Så snart detta skett, kan ni verkligen snabbt börja förändra själva karaktären i hur den här verkligheten fungerar. Vid den tidpunkten kan vi och andra fullt medvetna varelser ingripa och förse er med ett sätt att vända tillbaka till era familjer i Himlen och i stjärnorna. Den här processen innebär naturligtvis att de som nu "härskar” över er avstängs från sin rikedom och sina maktpositioner.

I den här nya världen kommer ni att fullfölja er transformation av medvetandet. Det är en värld utan pengar, utan banksystem eller behov att se upp till någon annan för egen ledning. Ni kommer att vägledas inifrån er själva, genom ert samvete (era himmelska guider), och genom den visdom som ni helt enkelt uppnår genom att leva ert liv tillsammans med andra. Denna kollektiva visdom styrs i vår verklighet genom de Fyra Samhällslagarna. Dessa lagar leder oss till att ständigt övervaka hur vi samverkar med andra och hur vi växer organiskt. Vi finner glädje i att leda våra liv längs en väg som understryker vårt gudomliga tjänande till varandra, och som ger oss en klok metod att gemensamt lösa alla de problem som vårt samhälle möjligtvis kan stöta på. Genom en form av ”flytande management” kommer våra samhällen samman och tjänar ömsesidigt Ljuset. Det hedrar var och en av oss och gör det möjligt att fritt se varandra i en sant och hedersamt Ljus. Därför lever var och en av oss våra liv med möjligheter att hedra Himlen och se oss själva som andra gör. Vi lär oss hur vi samtidigt är både individer och ett stort sammanflätat kollektiv.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! För länge sedan utsågs vi av Himlen att gradvis vägleda mänskligheten på ytan tillbaka till fullt medvetande. Himlen informerade oss om, att den här processen skulle ta mer än tio årtusenden att genomföra. Till en början var vårt antal ganska litet. Vid uppkomsten av den moderna tidsåldern var vi totalt mindre än hundra. Under de senaste årtusendena växte antalet till en bra bit över 10 000. Vi kommer samman som en grupp i gudomligt tjänande, och för att använda våra förmågor till att hjälpa, trösta och välsigna er. Vi har alltid befunnit oss under gudomlig vägledning av en himmelsk Förvaltning (Administration), vars främsta syfte är att välsigna och hjälpa mänskligheten på Jordens yta. Himlen påbjöd att detta uppdrag skulle accelerera kraftigt när Gaia närmade sig tiden för er heliga omvandling tillbaka till fullt medvetande. Fram till dess skulle vi vara era välsignade tjänare och försiktigt ge er redskap för att troget kunna fortsätta på er väg mot Ljuset.

Detta tjänande fortsätter alltmedan vi i Kärlek och Ljus tröstar och vägleder er mot ert gudomliga öde., Tills det i mitten av 1990-talet slutligen förändrades, var det mörka fast beslutet att tillintetgöra de delar inom er som gör den här omvandlingen möjlig. Det var våra ansträngningar för er som hindrade det mörka från att göra anspråk på er som mänsklighet och lägga er till deras redan stora mängd offer. Vi prisar var och en av er för er styrka och ert tålamod med att storslaget hjälpa oss i denna uppgift. Tillsammans ska vi nu besegra det mörka och återförena oss med vår familj, både inuti Gaia och utöver Himlen och den här galaxen. Vi är tacksamma mot vår rymdfamilj för deras hjälp med denna sak och för det skydd som vi får genom Agartha. Den här tiden är något som vi alla har väntat på. Vi kommer att göra slut på minnesförlusten och på den separation som det mörka och dess allierade på Jorden påtvingat oss.

Ni går in i en tid där en positiv attityd och stor eftertanke och tålamod är en stor välsignelse. Se inåt varje dag och känn de förändringar som Himlen ger dig. Dessa är förberedelser inför det som din kropp och själ behöver ta till sig när den här verkligheten förvandlas mot Ljuset. Dessa förändringar är en del i det som för närvarande leder till nya verkligheter. Detta är förberedelserna inför en verklig återgång till våra tidigare roller såsom fysiska Änglar. Som en del i den här mycket välsignade processen håller mänskligheten alltså dagligen på med att anlända till vår tröskel. Tidpunkten för ett storslaget möte och firande kommer allt närmare för varje dag. Vi välsignar er för att ni låter det underbara inom er lysa igenom. Vi är en människoras som blev ”lurade" av atlantiderna och som nu ska höja sig i triumf ur de katastrofer som ålagts oss genom det mörkas avskyvärda strävan. Halleluja! Halleluja!

Tillsammans har vi nått den yttersta randen av en ny dag! Vi ber er att förbli positiva och inse hur nära vi är slutet på en mycket tragisk verklighet. Vi ber att du tar det här meddelandet och använder din inre kraft till att göra denna mycket underbara verklighet uppenbar, och uppenbar nu! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge