Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - 12 april 2016


Sheldan Nidle - 12 april 2016

13 Muluc, 1 Kank'in, 12 Manik

Selamat Jalwa! Mycket fortsätter att ske runt er värld! Klotet är fångat i ett kinkigt problem. Å ena sidan kan man öppet säga att de pengar som behövs för att påbörja både mängden av humanitära program och slutstegen i välståndspaketen har godkänts för penningöverföringar. Ändå har det senaste kvartalets ”till och från” inom näringslivet skapat en situation som lett till ännu en veckas fördröjning i överförings-verksamheterna. De här omständigheterna är helt oacceptabla. Den här världsomspännande processen kan inte förhindras genom gamla tiders affärsmetoder inom bankerna och inom mängden av allierade finansiella institutionerna. Trots samma gamla förseningsformaliteter, kommer de nödvändiga pengarna till slut att överföras. Det finns nu en rad alternativ som man kan använda för att lösa eventuella framtida problem av det här slaget. Vi förlitar oss på att våra jordallierade använder det här nya systemet för att snabbt låta dessa stora summor framgångsrikt förflyttas från Asien till vilken kontinent som än avses. Därför kommer de hinder som hittills har förekommit att skjutas åt sidan och det välbehövliga välståndet att distribueras. Början på den här processen är nu igång!

När Ni får era första tillgångar, var redo att träda till handling. Inom ert samhälle, finns det de som djupt önskar att ni ska lyckas. Kontakta dessa personer och se hur dina planer samverkar med deras. Syftet med dessa pengar är att hjälpa dig och ditt samhälle att uppnå mål. Glöm aldrig detta. Du arbetar tillsammans med andra för att skapa helande centra; för att skapa ömsesidigt godtagbara sätt att förflytta ert samhälle framåt och för att visa hur ni tillsammans skapar en ny verklighet. Medan allt detta sker, gör ni iordning infrastrukturen för att förbättra ert samhälle och indirekt förbereda det inför första kontakt med oss. Våra mentorer kommer att avsluta uppgiften genom att låta var och en av er få en bättre förståelse för er personliga väg till fullt medvetande. Den här proceduren ger, när man ser på den ur ett vidare perspektiv, en bild av hur ni görs redo inför era sista nödvändiga steg till fullt medvetande. Dessa saker hjälper oss att inse hur ni tack vare er uthållighet slutligen kommer att göra det som nu Himlen så nådigt gör möjligt!

Denna himmelska rörelse har en så perfekt ”timing” att ni enkelt kan se hur var och en av er utvecklas framåt i en underbar rytm. Detta gäller inte bara er, utan samma sak gäller för varje ekosystem som så underbart försörjs av Gaia. Vi har dagligen observerat hur ni förändrar er och kan även se liknande mönster inom Moder Jords olika biosfärer. Den mörka kabalen har hittills bara undergrävt denna mångfald av ekosystem. Gaia har med vår hjälp hållit även de mest ödelagda systemen i funktion. Här kombineras er hjälp med vårt mera indirekta stöd för att få livet på er värld att gå framåt. Vad som krävs är att ni kraftigt utökar ert mer direkta stöd till dessa olika ekosystem. Det ni då gör är att hjälpa både alla dessa "livszoner" och era medmänniskor. Dessa projekt gör det möjligt för Gaia att arbeta i en takt som speglar er utveckling mot fullt medvetande. Således håller den här världen på att förändras i den takt som Himlen fastställt för att införa en ny värld. Den här nya världen kan vid lämplig tidpunkt smälta samman med den högre värld som finns i Inre Jorden.

De här förändringarna har alltså en gudomlig tidtabell som dagligen anpassas av Himlen. Vi görs medvetna om dessa dagliga anpassningar och använder våra medicinska och geologiska team för att kontrollera det som faktiskt händer. Allteftersom det här Gregorianska året går framåt kontrollerar vi dess framsteg mot diagram som vi har sammanställt alltsedan vi först anlände en masse i början av 1990-talet. Himlen har fastställt en rad faser som fortfarande rytmiskt speglar varandra. Vi övervakar en av dessa, som vi först valde efter 11:e september-händelsen. Den har konsekvent gett oss insikter om hur man förflyttar den här världen på ytan mot den tid då den nödvändiga sammanslagningen mellan inre och yttre världar verkligen kan ske. Detta kommer att äga rum efter det att ni med vår hjälp har rest till Agartha och placerats i er personliga KristallLjusKammare. Den här tidpunkten kommer först att avslöjas för er när den är inne. Vi observerar ingående hur Himlen rytmiskt med en mycket behagfull hand förflyttar denna stora grupp mönster. Vår uppgift är helt enkelt att följa detta stora mönster och agera utifrån vissa saker som bestämts av Himlens alla Stora Rådsförsamlingar.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Det som händer på er värld är ett stort skifte från kabalens mörka verklighet till Himlens nya värld av Ljus. Vi känner oss välsignade att, efter årtusenden, slutligen få delta i den stora omorganiseringen av ert medvetande. Atlantis hade en önskan att djupt omvända sina tidigare oliktänkande till den härskande oligarkins lydiga tjänare. Istället kastades dessa nyligen präglade människor in i en värld som till stor del saknade sina tidigare invånare. Under tretton tusen år led vi därför under Anunnakis och deras utvalda hantlangares hårda styre. Nu, i den här tiden, börjar ni fly från det öde som det mörka länge ansett oundvikligt. I stället håller ni på att befrias och kommer inom kort att föras tillbaka till fullt medvetande. Genom att undervisa och ge er lektioner om er sanna historia och ert utomjordiska ursprung är vi en del i den verksamhet som initialt ska förbereda er inför denna underbara resa. Dessa kommer att kombineras med en del djup handledning från era utomjordiska kusiner.

Det finns dessutom ett behov av att lära sig om alla era ansvarsområden och skyldigheter mot Gaia och alla hennes livszoner. Här har vi som grupp för avsikt att lära er många saker. Ni behöver först förstå vad allt detta avser att betyda för era kamrater, och i synnerhet för er underbara Själ. Himlen förflyttar den här verkligheten mot ett tillstånd där den kan förändras mycket. Allteftersom ni förflyttas uppåt i medvetande börjar ni lägga märke till snabba plötsliga glimtar från er framtida värld. Detta är helt och hållet ett test som skapas för att långsamt göra er medvetna om hur snabbt ni förändras. Det måste göras i en takt så att dessa saker som händer dig inte genomförs alltför snabbt eller för långsamt. Var och en av er har en naturlig rytm som man måste ta hänsyn till. Vi Mästare spelar en roll genom att hjälpa var och en av er under den här övergångstiden. Detta kräver att den rätta mängden nåd tillämpas och att barmhärtighet läggs till det som med säkerhet kommer att hända.

Denna djupa angelägenhet är en del av en helig process som innehåller inslag av bön och heliga riter. Den totala förändringsgraden är enorm. Vi har getts det heliga ansvaret att vägleda och hjälpa er "att klara av det" fram till det sista steget. Detta kräver att vi följer funktionsdugliga rutiner från våra heliga guider i Himlen och rådslår med våra barmhärtiga värdar, invånarna i Agartha. Tillsammans med böner och heliga ceremonier är detta något som vi gör dagligen. Vi Mästare är fast beslutna att se er alla fullfölja era livskontrakt och återigen bli fullt medvetna Varelser. De stunder som för närvarande levs i den här nuvarande verkligheten är ett stort förfall, men den är också en stor undervisningslokal. Det är dags att låta en ny verklighet komma upp till ytan! Det är dags att se frukterna av er nya tillväxt och bevittna hur ni skapar vägen till denna nya verklighet! Halleluja! Halleluja!

Idag rapporterade vi återigen om det som händer runtom i världen. De händelser som länge utlovats av Ljuset börjar slutligen visa sig runt omkring er. Se detta endast som den första bekräftelsen på en ny fantastisk, fri och välmående ny värld. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge