Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - April 19, 2011

April 19, 2011

1 Muluk, 7 Kankin, 7 Ik

Selamat Gajun! Vi återvänder! Mycket har hänt sedan vi senast talade med er. Som det nu mycket tydligt visar sig rör sig världen allt djupare in i förändring på alla nivåer. Ni vet alla vad som hänt i Japan. Den här dramatiska händelsen är resultatet av energier både från Moder Natur och från det mörka. I mars i år började Moder Natur processen att höja upp den försvunna kontinenten Lemurien från Stilla havets botten. Det första steget var den nyligen inträffade kraftiga jordbävningen utanför norra Japans kust. Ett annat syfte med den här jordbävningen är att förändra energierna som omger den japanska övärlden. Detta är en förberedelse för att området kring Japan ska höjas upp, vilket skapar en helt ny yttre kontur för den japanska ögruppen. Detta mål kommer så småningom att leda till ytterligare skalv söder om Japan. Alla dessa geofysiska händelser hänger också samman med förändringen av Jordens magnetiska avvikelse och hennes övergripande yttre omformning. Trots att skalvet i Japan påbörjades av Moder Jord, förvärrades eller skapades efterskalven genom anordningar tillhörande den mörka kabalen.

Sedan slutet av 1990-talet har vi arbetat med våra allierade på Jorden för att få ett slut på de olika formerna av mörk inblandning inom många aspekter av Moder Jords och er egen uppstigningsprocess. Vi är fullt medvetna om att genomförandet av det ökade innehåll som tilldelats oss har visat sig ta en orimligt lång tid fram till resultat som är synliga för er, och att frustrationerna löper för högtryck bland dem av er, som längtar efter att se början på en ny era för er vackra planet. Vi delar er oro, och ökar dagligen trycket på våra Jordallierade för att slutföra överföringarna av regeringsmakten och bemyndiga frisläppandet av de sedan länge utlovade välståndsfonderna. Möten mellan oss fokuserar i allt högre grad på hur brådskande situationen är och vi är redo att vidta vissa åtgärder för att driva igenom dessa viktiga åtgärder, men naturligtvis kan vi inte avslöja detaljer om dessa åtgärder för er just nu.

Vi har ofta nämnt för er att det finns ett ”cut off date”, ett senaste datum, då ledningen för Jordens sociala förändringar överförs från våra Jordallierade till oss. Vi vill undvika denna ”i sista minuten-utväg” och följaktligen uppmanat våra Jordallierade att sluta "släpa fötterna efter sig"! Den tidplan som de föredrar är inte längre relevant och överensstämmer inte med den som anges i Himlens dekret. Det är Himlens tidsplan som nu måste vara ledande. Många saker på många nivåer sätts nu på sin spets. Moder Jord behöver ert stöd när hon går vidare med sina förändringar. Era fysiska och andliga förändringar på många nivåer skriker också efter mer avancerade metoder av helande hjälp än de som finns tillgängliga för er i dagsläget. Vi försäkrar er, att vi arbetar hårt med våra allierade på Jorden för att neutralisera det mörkas förmågor att blanda sig i och blockera. Inom alla frågor som berör detta ”första- kontakt”-uppdrag till Jorden styrs vi av Himlens Hierarkier. Vi är medvetna om att många av er ifrågasätter det faktum att saker och ting verkar ta så lång tid medan så många lider. Var medvetna om att även vi delar er vilja att lösa alla de problem som ni och Moder Jord står inför, men det är viktigt att komma ihåg att det finns ett större ramverk här. Detta gäller det primära målet för just den här speciella Skapelsen: att försona det mörka med Ljuset. Det som händer på Planeten Jorden är inte bara ännu en ny kamp mellan dessa gamla motståndare (Ljuset och mörkret), utan målet är att sammanföra dessa motsatta krafter till en enhet för att skapa ett Större Ljus. Detta Större Ljus ska bli den huvudsakliga drivkraften vid genomförandet av den andra hälften av denna specifika Skapelses gudomliga plan.

Idag talade vi om den utveckling som äger rum på er värld. Jorden förändras och dessa förändringar är ålagda att ytterligare accelerera under de kommande månaderna. Det är viktigt för er att vara förberedda inför detta och använda era kunskaper om det som sker till att vara en källa till stabilitet och trygghet för ert samhälle. Stora förändringar är nästan över er nu! Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge