Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - March 15, 2011

March 15, 2011

5 Ix, 12 Ceh, 7 Ik

Selamat Gajun! Vi kommer igen för att tala med er om ett antal saker som sker i er värld och i er verklighet. För närvarande går er värld igenom en period med allt snabbare förändringar. Denna operation för att förändra er verklighet håller på att nå en nivå, där Gaia kräver ett erkännande av det faktum att era dagar som de primära invånarna på hennes yta är noga räknade. Vi ser hur Moder Jord börjar öka den kraft hon kanaliserar genom sina olika seismiska och vulkaniska händelser. Vi uppmärksammas på att det är absolut nödvändigt för oss att börja inse, att de många olika händelser som äger rum är relaterade till varandra. Kollapsen av Moder Jords ekosystem, liksom de plötsliga förändringarna i klimatet speglar ert behov av att förändra er, till exempel genom att upphöra med UFO mörkläggningen och genom att samarbeta med alla de enheter som vi placerar både runt er värld och under ytan på er värld. När det är dags är vi redo att använda dessa enheter för att föra er till Inre Jorden och för att bistå er i er förändring från begränsat till fullt medvetande.

Första Kontakt har blivit mer än bara en återförening mellan er och er rymdfamilj: Himlen har utvecklat det här uppdraget till att omfatta den faktiska övergången av ert nuvarande samhälle till ett galaktiskt samhälle. Detta har försatt oss i en roll som vi sällan skulle utfört på egen hand; nämligen att säkerställa den stora omvandlingen av er nuvarande verklighet till någonting helt annat. Vi är glada över att Himlen har valt oss för en så betydande uppgift. Men den mängd strategier på många nivåer som behövs för att fixa detta är inte så lätta att få grepp om. Till en början tvekade vi när vi insåg hur man bäst skulle arbeta inom de märkliga omständigheter som presenterades för oss. Er verklighet styrs av sammankopplade direktorat, som till en viss grad föraktar varandra. De verkar inom en miljö som styrs med kaos, vilket ofta hjälptes på traven av deras tidigare herrar, Anunnaki, även om den aspekten i deras sätt att verka upphört sedan mitten av 1990-talet. Detta resulterade i att ”ledningarna” bröts på halva vägen, vilket ledde till bildandet av ett nytt huvuddirektorat. Det är denna grupp som vi nu bearbetar för att få en total kursändring till stånd bort från deras avskyvärda planer.

Denna av skilda element sammansatta mörka kabal arbetar hårt för att besegra våra Jordallierade och oss. Vi har genom omfattande erfarenheter lärt oss, att det enda sättet att närma sig dessa är från en styrkeposition. Vi har gjort deras hemliga baser delvis oanvändbara och avbrutit deras olika operationer, men ändå fortsätter dessa blockerande handlingar med oförminskad styrka. Vi uppmuntrar våra Jordallierade till att förneka dem tillgången till de finansiella resurser de behöver för att behålla sitt inflytande över flera av era större regeringar. Dessutom har vi gett våra förbundna och våra diplomater befogenheten att häkta vissa individer inom denna kabal, först och främst för att återigen betona våra mål för dem och för att återigen upplysa dem om vad vi kräver av dem. Denna taktik har äntligen börjat få dem att inse att vi inte tänker backa från något av våra krav. Dessa krav omfattar undertecknandet av ett grundläggande avtal, som gör det möjligt för de nya övergångsregeringarna att komma till makten. Vi har ökat antalet överflygningar över dessa hemliga regeringars många viktiga baser för att visa att vi är redo att släppa loss vår teknologi, och det mörka, som inte vill ytterligare förstöra sin infrastruktur, verkar äntligen vara mer redo att ansluta sig till våra krav.

En aspekt av den här operationen är att sikta in sig på vissa individer. Varje medlem i det centrala direktoratet har särskilda favoritprojekt och där använder vi vår teknologi för att skapa oreda. Vi sätter en ära i "att förflytta" dessa individer just då de känner sig som mest säkra för att visa att de inte har något försvar mot vår tekniska överlägsenhet. Sedan går vi vidare och påminner dem om att deras tidigare mästare, Anunnaki, i mitten av 1990-talet gav dem rådet att byta fot och samarbeta med Ljuset. Vår avsikt är dessutom att visa på fördelarna med detta drag för dem; Himlen har en gudomlig plan, där det yttersta målet inte bara omfattar fullt medvetande, utan också det mer omedelbara återställandet av varje persons omistliga suveränitet, frihet och välstånd. Första Kontakt blir en Helig Graal, och att genomföra den blir en högst gudomlig uppgift! Vår beslutsamhet får oss, i Ljuset av Himlens dekret, att utföra första kontakt och befria er från den mörka kabalens klor. Våra allierade på Jorden har också helt och fullt engagerat sig i denna ädla sak.

Vi har sagt allt detta tidigare, på ett eller annat sätt. Skillnaden den här gången ligger i hur vi nu kan gå vidare. Himlen ger oss nu fria tyglar att genomföra ett antal saker som vi har kämpat för under de senaste 11 månaderna. Vi behöver använda mer kraftfullt tvång för att göra klart för det mörka att det ska ge sig av - och det nu. Detta viktiga tillstånd innefattar att svälta dem på tillgångar, och att stänga de juridiska luckor som gör det möjligt för det mörka att osynligt smyga runt på ert klot. Våra allierade på Jorden utför detta, och på så sätt blir det mörka mer begränsat i sin förmåga att fördela sin mörka magi. Berövade på tillgångar och fortfarande desperat letande efter sätt att underminera oss, upptäcker det mörka att dess taktik att hålla fast vid det gamla agerandet snabbt blir mer och mer meningslöst. Deras kapitulation är inte längre bara oundviklig; det är nu en fråga om när. Våra kontaktpersoner förhandlar dagligen med delar av den här kabalen om villkoren för denna kapitulation.

Denna process att bana väg för våra Jordallierade är en förutsättning för UFO-avslöjandet. Vi vet att de nuvarande större regeringarna inte inom det snaraste kommer att sätta avslöjandet högst upp på sin lista. Vi fortsätter att vara en olägenhet som de inte har för avsikt att offentliggöra, eftersom detta i ett enda svep avslutar den verklighet som de dagligen kämpar för att upprätthålla. Vi ser med tvivel hur dessa regimer envisas med att ljuga om det som sker runt omkring dem och hur de avser att rätta till dessa ständigt växande problem. Detta bedrägeri beror till stor del på det faktum att kabalen talar om för dessa regimer vad de ska säga och lämnar mycket litet handlingsutrymme till den politiska och ekonomiska ledningen. Varje sådan person tvingas genom en maktstruktur som ligger utanför hans eller hennes kontroll att agera såsom deras ”handler”, som de hemliga ordervägarna påbjuder. Naturligtvis tänker våra Jordallierade sätta stopp för detta trista scenario vid första bästa tillfälle.

Första kontakt förblir den avgörande slutgiltiga handling, som vänder er tillbaka till fullt medvetande. Vi har noggrant sett hur Gaia sänder ut sina varningar. Det större området för dessa varningar är naturligtvis Eldens Ring i Stilla Oceanen (the Pacific Ring of Fire). Här är två saker på gång: havsbotten i allmänhet höjer sig, och detta påverkas i sin tur av den gradvisa sammanlåsningen av Stilla Oceanens och de angränsande kontinentalplattorna. Denna ständiga "drift och låsnings"- rörelse förorsakar de stora jordbävningar som har skakat öarna i den här regionen under det senaste halva decenniet. Våra forskare tror att dessa pågående serier av tektoniska korrigeringar kommer att orsaka ännu större jordbävningar. På samma sätt är vulkanisk aktivitet i själva verket en typ av jordisk lindring av stress, och detta bådar inte gott för de många vulkaner som omger denna region. Vi övervakar dem alla.  

Moder Jord vill se den nuvarande verkligheten omvandlas. Vi arbetar hårt för att få de nya regeringarna till makten och vi förväntar oss att dessa nya regeringar officiellt ska avslöja vår närvaro och vårt uppdrag för er mycket snart efter att de fått kontroll. Vi vill påskynda första kontakt och arbetar på nya scenarier för att möjliggöra detta. Den tidsram som lämnats till dessa regeringar för att sätta sina program i funktion krymper allteftersom Gaia ökar sina förändringar. Vi avser att rapportera om detta mera grundligt i en kommande uppdatering. Ni behöver veta exakt hur mycket det mörkas aggressiva förseningsåtgärder minskar förberedelsetiden för er återgång till fullt medvetande. Vi anpassar vår planering, och förväntar oss att vårt nya scenario ska gå i lås utan några som helst bekymmer!  

Idag gick vi igenom det som händer. Moder Jord går kraftfullt framåt med sina varningar till Jordens mänsklighet. Denna varning är enkel: Jordens yta ska inte längre vara ert hem! Acceptera er arvedel med fullt medvetande och återvänd med er rymdfamilj till det underverk som är Agartha (Inre Jorden)! Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge