Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Sheldan Nidle - May 3, 2011

May 3, 2011

2 Akbal, 1 Moan, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi är tillbaka! Det händer mycket! De Uppstigna Mästarna arbetar med att slutföra förberedelserna för välståndsutbetalningarna. Dessa utbetalningar kommer att inledas inom kort. Saint Germain låter just i denna stund sin World Trust lägga sista handen vid redovisningen inför utbetalningen av era välståndspengar. Dessutom befinner sig våra Jordallierade i en maktposition när det gäller flera av de nödvändiga regeringsförändringarna. Det som återstår är att göra rent hus med de kvarvarande förmyndaruppgifterna. När detta är klart kan våra Jordallierade snabbt införa det nya finansiella systemet. Detta nya system baseras på ett lämpligt antal väl valda hårdvalutor och finns redan på plats på ett antal utvalda förvaringsplatser, redo att distribueras globalt. Aktiveringen av det här systemet är beroende av välståndsutbetalningarna och Saint Germain ser för närvarande till att dessa medel frigörs. Dessa medel bildar det lagliga stödet för de olika scenarier som våra Jordallierade har på plats. Vi förväntar oss även att Avslöjandet (Disclosure) ska kungöras av ert nya ledarskap senast i början av den sommar som nu stundar på det norra halvklotet.

De nya regeringarna träder till makten med flera gemensamma mål. Det första är att påbörja en fullständig reformering av regeringssättet. De tidigare mästarna i er värld hängav sig åt korruption, lögner och direkta svek. Motmedlet är att avskaffa de politiska partierna och öppna upp regeringen för allmänheten. Det är här som vi behöver ert aktiva stöd och inte bara läpparnas bekännelse. Vi har för avsikt att be er lära er flytande gruppdynamik och att tillämpa den för denna sak. Att reformera era regeringar kräver ett aktivt förhållande mellan medborgarna och deras företrädare. Detta kan bli första målet i er nya verklighet där alla kan ge ett handtag. Det ger en möjlighet för er som kollektiv att skapa ett mellansteg mellan nuvarande styrelseskick och ett fullt fungerande galaktiskt samhälle. De tider som kommer handlar verkligen om kontakt med era andliga familjer och era rymdfamiljer och en underbar resa till fullt medvetande. Denna process ligger bakom allt det som nu börjar ske omkring er.

Vi, Moder Jords Upphöjda Mästare hälsar er, kära Bröder och Systrar! Vi kommer för att informera er om att nästa korta period i er historia kommer att kännetecknas av distributionen av många olika välståndsfonder. Dessa pengar kommer att ges till vitt skilda speciellt utvalda individer som varit förutseende nog att delta i program som tänkts ut av oss och administrerats av slumpvis utvalda personer inom ett antal hemliga sällskap hängivna Ljuset. Pengarna som betalas ut till dessa utvalda personer och dessa program har ett gudomligt syfte. Dessa pengar ges i första hand för att starta en händelsekedja som skapar oräkneliga organisationer som fokuserar på att föra Himlens heliga budskap till mänskligheten . Ni kommer att återvända till fullt medvetande. Vi har instruerat olika Ljusarbetare om hur man använder dessa medel för att förmedla Himlens önskemål till er. Vår djupaste önskan är att dessa förändringar i er värld ska ske enkelt och snabbt!

Som vi har sagt, har Himlens Gudomliga Vilja påbjudit, att er nuvarande verklighet kollektivt ska ändras till en verklighet som är fullt medveten. Detta innebär att de, som nu "kontrollerar" er måste släppa taget och vi har lagt fast metoder för att åstadkomma detta. Vi har fått nödvändig dispens från Jordens himmelska tribunal att använda våra förmågor till att flytta bort dessa mörka från makten. Detta ska göras så snart som de medel, som nu kontrolleras av vår broder Saint Germain, är förberedda och kan släppas av honom. För länge sedan var vi alla överens om att den tid faktiskt skulle komma då Ljusets Tidsålder åter skulle inträda på Jorden. Denna tid är nu! Vi är därför beredda att göra allt som är nödvändigt för er framgång! Vi har instruerat många Ljusarbetare i dessa frågor. Det är nu dags för många av dessa Ljusarbetare att avslöja vad vi har berättat för dem. Vi har förbundit oss för Ljusets seger! Denna triumf är här! Vi står med våra allierade i Ljuset och välkomnar dem alla i glädje!

Vi i den Galaktiska Federationen har dessutom tagit på oss Himlens heliga påbud! Jordens Uppstigna Mästare ägnar sig helt åt er återgång till fullt medvetande. Vår flotta har arbetat med dessa fantastiska Själar ända sedan vi först kom hit för över två årtionden sedan. Det nuvarande scenariot för kontakt utformades ursprungligen av dem och antogs omedelbart av oss. Vi har varit i kontakt med era regeringar i en eller annan form sedan slutet av 1940-talet. Dessa talrika utbyten var tills helt nyligen till stor del av ceremoniell karaktär och ganska improduktiva. Nu har vi deras fulla uppmärksamhet. De lyssnar noga och är snabba med att officiellt uttala sig om det vi erbjuder dem. Vår avsikt är att följa era Uppstigna Mästares utmärkta ledning, och i detta sammanhang erbjuder våra Lierade och Ambassadörer ett sätt att införa regeringsförändringar och en ny politisk verklighet. Vi förväntar oss att denna nya situation ska manifesteras snabbt! Tiden för er ödesbestämda frihet har kommit!

Som ni ser sker mycket för att skapa en ny värld åt er. Vi förväntar oss att ni deltar i denna process. Många av er har tagit del av våra budskap under en tid, och vi önskar en tjänst från er. Använd er kunskap tillsammans med era medfödda och inlärda förmågor till att göra era samhällen medvetna om det som sker omkring dem. Gå samman och bilda grupper. Det kan vara en, två, eller flera. Använd likasinnade ibland er för att skapa program som får dessa ämnen att bli uppmärksammade i ert samhälle. Här kan ”samhälle” innebära en stad, eller till och med ett mycket större område. Hur som helst, var kreativ. Börja helt enkelt med att utföra en tjänst för samhället, och använd sedan detta som en utgångspunkt för den information ni vill att era samhällsmedlemmar ska få, var kreativ. En konstnärlig presentation eller en kort video kan vara mycket effektivt. Nyckeln ligger i att uttrycka er glädje!

Den senaste tidens framsteg mot omvandling, ni kära, har kommit till en punkt där det krävs att ni går samman och hjälper varandra. Var och en av er har viss kunskap om hur ni ska förvandlas till galaktiska människor. Dela med er om detta med varandra. Skapa en miljö som främjar att öppet och fritt tala om dessa frågor. Det är en sak att höra den här informationen komma ur en TV-apparat, och en helt annan att höra den med Kärlek och omsorg från någon man känner. Det finns inget som ersätter den personliga kontakten, att få höra det från en vän eller granne. Vi har för avsikt att fylla denna heliga övergång till fullt medvetande med en ”touch” av det Gudomliga! Det här arbetet är en helig uppgift. Det är något som inleddes för närmare tretton tusen år sedan och vi gör nu vad som behövs för att föra Himlen tillbaka till er alla. Vi är era Upphöjda Mästare!

Idag har vi förklarat för er, hur nära ni är er länge efterlängtade seger! De Uppstigna Mästarna (som Greven Saint Germain, Hilarion, och Paul the Venetian) håller på att slutföra heliga uppdrag som ska säkerställa er frihet och ert välstånd. Det är dags att fira, och det är nödvändigt för er att inta en helt ny nivå av personligt och kollektivt ansvar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må DetBli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge